KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Muriel Penicaud, francuska minister pracy (na zdjęciu), przedstawiła założenia kolejnej reformy rynku pracy we Francji. Projekt ustawy o wolności wyboru przyszłości zawodowej przewiduje dodatkowe postanowienia dotyczące delegowania pracowników, które są istotne także dla polskich pracodawców. W projekcie proponuje się m.in. zwiększenie sankcji finansowych oraz wyjątki od obowiązków związanych z delegowaniem pracowników dla wąskiej grupy pracodawców i usług.

Zmiany prawne, które wedle zapowiedzi francuskich władz wejdą latem tego roku, mają dotyczyć:

Podwyższenia kwoty grzywny z 2000 do 3000 euro za pracownika delegowanego, w przypadku naruszenia przepisów o delegowaniu (niewypełnianie/nienależyte wypełnianie obowiązków związanych z delegowaniem), a w przypadku ponownego naruszenia z 4000 do 6000 euro. Pozostaje górny pułap kar w wysokości 500 tys. euro.

– Wyjątków od niektórych procedur delegowania. Ma to dotyczyć usług o krótkotrwałym charakterze lub sytuacji incydentalnych, w tym wyliczonych u ustawie usług. Francuzi chcą pozwolić w tych przypadkach na brak deklaracji/zaświadczenia o delegowaniu oraz nie wymagać ustanowienia przedstawiciela na terytorium swojego państwa. Inne wyłączenia mogłyby być ustalone na podstawie porozumień międzynarodowych. Np. dla spółek przygranicznych, które delegowałyby pracowników na teren przygraniczny Francji.

– Wprowadzenia nowego naruszenia prawa przez fikcyjne delegowanie – wykonywania rzeczywistej, stałej i utrwalonej działalności na terytorium Francji, mimo posiadania formalnej siedziby pracodawcy w innym państwie członkowskich, w którym dany podmiot ma tylko centrum administracyjne. Takie rozwiązanie ma służyć zwalczaniu spółek skrzynek-pocztowych.

– Wprowadzenia możliwości upublicznia danych pracodawcy skazanego za pracę nielegalną. Dane te będą upubliczniane na specjalnie do tego celu utworzonej stronie internetowej.

Wzrosną stawki minimalne dla kierowców we Francji

To nie jedyne zmiany. Partnerzy społeczni w sektorze transportu osiągnęli ostatnio porozumienie w sprawie podwyżek stawek minimalnych dla kierowców. Niestety dokument nie jest upubliczniony.

Rząd francuski, pracuje też nad nowymi przepisami dotyczącymi zwalczania oszustw. Projekt ustawy dotyczący oszustw podatkowych, celnych i socjalnych, przewiduje sankcje do 10 tys. euro dla podmiotów, które świadczą np. usługi doradztwa finansowego lub rozliczeniowego na rzecz pracodawców. Przepis dotyczy też podmiotów, które przechowują dokumentację. Odpowiedzialność takiego podmiotu byłaby związana z świadomym nadużywaniem prawa ubezpieczeń społecznych/pracy lub godzeniem się na takie nadużywanie przy rozliczeniach pracowników.

Fot. Muriel Penicaud/Twitter

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu