Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Korzystasz ze strzeżonych parkingów? Dowiedz się czego możesz oczekiwać od ich zarządcy.

Pozostawiając auto na parkingu strzeżonym, zawieramy jednocześnie umowę przechowania, której warunki określone są w kodeksie cywilnym.

Co z nich wynika? Otóż przechowujący, czyli zarządca parkingu zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą (w tym przypadku pojazd) pozostawioną mu na przechowanie, w zamian za ustaloną opłatę. W skrócie, zarządca parkingu odpowiada za samochód wraz z jego elementami wyposażenia.

O wszelkich dodatkowych rzeczach pozostawionych w samochodzie trzeba poinformować strażnika, tylko wtedy będą one objęte ochroną, a w przypadku kradzież możemy starać się o zwrot ich równowartości. Oczywiście zarządca parkingu nie ma obowiązku zgodzić się na pilnowanie dodatkowych rzeczy przechowywanych w aucie. Wiele parkingów ma w swoich regulaminach zapis wykluczający odpowiedzialność za rzeczy nie należące do wyposażenia samochodu.

Dowodem zawarcia umowy przechowania jest kwit z danymi pojazdu: marką, nazwą samochodu oraz numerem rejestracyjnym i datą. Kwit ten zostaje podpisany przez osobę przyjmującą auto. Kopia zostaje na parkingu. Ważne jest, by zachować taki kwit. W przypadku kradzieży to jedyna podstawa, by ubiegać się o odszkodowanie.

Dochodzi również do sytuacji, gdy w przypadku kradzieży auta zarządca parkingu odmawia uznania winy powołując się na zapisy umieszczone w regulaminie. Jest to jednak niezgodne z prawem, ponieważ zapisy regulaminu nie mogą być sprzeczne z prawami regulującymi umowę przechowania.

Może się zdarzyć tak, że pojazd ukradziono nie z winy zarządcy parkingu, jest to jednak trudne do udowodnienia, gdyż w takie sytuacji zwyczajowo przyjmuje się winę właściciela parkingu.

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać to fakt, że nie wszystkie miejsca, w których płacimy za postój są parkingami strzeżonymi. Są również firmy, które zajmują się tylko wynajmem miejsc parkingowych.

Jeśli parking jest strzeżony, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dn. 13.05. 2005 r. (sygn. akt I CK 675/04), powinien być wyraźnie oznakowany lub korzystać z urządzeń monitorujących pozostawione pojazdy. Jednak nazwa „parking monitorowany” nie jest jednoznaczna z faktem, że parking jest strzeżony. Najlepiej, pozostawiając w takim miejscu pojazd, zapoznać się regulaminem, który powinien być umieszczony w widocznym miejscu i dostępny do wglądu.  

Autor: Marta Wiśniewska

Źródło: http://www.autoporadnik.pl/prawo/za-co-odpowiada-parking-strzezony/artykul

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu