Darmowe autostrady i zakaz wyprzedzania przez ciężarówki. Senat zagłosował
Fot. Bartosz Wawryszuk

Darmowe autostrady i zakaz wyprzedzania przez ciężarówki. Senat zagłosował

Senatorowie poparli dziś ustawę wprowadzającą m.in. darmowe przejazdy dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wyrazili również zgodę na wprowadzenie zakazu wyprzedzania przez ciężarówki.

Senatorowie poparli dziś ustawę wprowadzającą m.in. darmowe przejazdy dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wyrazili również zgodę na wprowadzenie zakazu wyprzedzania przez ciężarówki.

Darmowe autostrady i zakaz wyprzedzania przez ciężarówki. Senat zagłosował
Fot. Bartosz Wawryszuk

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek poparło 73 senatorów, nikt nie wyraził sprzeciwu.
Ustawa ta wprowadza rezygnację z poboru opłat za przejazd autostradami państwowymi, od kierowców aut do 3,5 tony oraz motocykli.

Nadal pobierana będzie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej opłata elektroniczna od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów” – czytamy w opinii opublikowanej przez Kancelarię Senatu.

To nie wszystko. W ustawie znajduje się również zapis, szczególnie kontrowersyjny z punktu widzenia branży transportowej.

Wprowadza on zakaz wyprzedzania przez ciężarówki na trasach szybkiego ruchu, “chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze”.

Co to dokładnie ma oznaczać – to z ustawy nie wynika, tym niemniej podczas prac w Komisji Infrastruktury przekazano, że “prędkość znacznie mniejsza” ma oznaczać co najmniej 10 km/h wolniej, niż pozwalają przepisy.

W ustawie wskazano również, że “pojazdy kategorii N2 lub N3 lub zespoły pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku, będzie mogli korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni”.

Rząd zakładał, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca br., jednak Senat wskazał, że może to nie być realne, z uwagi na kalendarz prac parlamentarnych.

Teraz dokument musi trafić do Sejmu, który według planu zbiera się dopiero 6 i 7 lipca. Ustawę potem musi jeszcze podpisać prezydent.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze