Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Bezobsługowy system transportowy Weasel jest rozwiązaniem do automatyzacji zadań w istniejących, bądź nowo tworzonych systemach magazynowych. Sprawdza się również poza magazynem, np. w ramach zaopatrzenia produkcji. Pojazdy pozwalają elastycznie i wydajnie transportować pojemniki i kartony, a nawet towary podwieszane. I tę właśnie umiejętność postanowiono wykorzystać w NextLevel Logistik.

Weasel to autonomiczny, a zatem działający bez potrzeby angażowania operatorów, system transportu wewnętrznego (typu AGV). W odróżnieniu od konwencjonalnego systemu AGV, nie wymaga jednak rozbudowanej technologii z użyciem sensorów lub osobnego systemu kontrolnego. Walorem jest to, że nie bazuje na “wbudowanym na stałe” układzie szyn (umiejscowionych w posadzce magazynu lub hali fabrycznej) co sprawia, że jest bardziej mobilny.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, może zostać w krótkim czasie przeniesiony z jednego miejsca na drugie, dostosowany do istniejącej infrastruktury lub zmieniać się tak, jak zmienia się ta infrastruktura. Rozwiązanie może być zatem szczególnie interesujące dla tych firm, które muszą szybko reagować na zmienne warunki, a czas w jakim dokonywane są te reakcje powinien być jak najkrótszy. Jak to działa?

AGV zmierza bezpośrednio do stacji roboczych za pośrednictwem linii optycznych umieszczonych na podłożu. Tym samym system może być sukcesywnie rozwijany jeśli np. wzrośnie liczba operacji, które trzeba wykonać. Takie rozwiązanie sprawdza się też w przypadku sezonowych szczytów. Można wtedy łatwo (i stosunkowo szybko) dokładać kolejne elementy systemu, wydłużając jego strukturę i zwiększając funkcjonalność.

Trzy opcje załadunku

Wszystko to przypomina zabawę kolejką dziecięcą, polegającą na układaniu dodatkowych tras i budowaniu następnych stacji – w tym przypadku za- i wyładunkowych. W praktyce łatwiej jest zatem elastycznie łączyć różne obszary przemysłowe, wspierając procesy logistyczne. Wariantów obsługi wózków jest kilka.

Załadunek pojazdów może przebiegać manualnie, półautomatycznie lub w pełni automatycznie.

W trybie manualnym, to zaangażowani w obsługę pracownicy przygotowują towar do załadunku. W wersji półautomatycznej towar odstawiany jest na specjalny stół, z którego jest pobierany automatycznie.

Jeszcze wydajniej przebiega załadunek w pełni automatyczny, z systemu przenośnikowego. Tam może znajdować się wiele pojemników (buforowanych), które następnie są rozdzielane między dostępne pojazdy transportowe w jednym dynamicznym procesie. Kontroler całej floty wysyła wybrany pojazd do odpowiedniego stanowiska. Nośniki ładunków są przyjmowane przez pojazdy. Mogą także automatycznie odbierać towary z pojazdów Weasel i przekazywać je dalej do kolejnych linii transportowych.

Elastyczne rozwiązanie wykorzystujące technologię RFID

Tyle teorii, a teraz praktyka. Flotę automatycznie prowadzonych urządzeń Weasel dostarczono m.in. do NextLevel Logistik, operatora logistycznego działającego w branży odzieżowej. Urządzenia są używane w strefie kompletacyjnej w magazynie produktów składowanych na wisząco. Zaletą systemu była możliwość przeprowadzenia wdrożenia w krótkim czasie, a także szybka integracja w działającym już wewnątrzzakładowym procesie przepływu materiałów.

W wydzielonej hali magazynowej flota Weasel wspiera kompletację wiszących produktów.

magazyn NextLevel Logistik
magazyn NextLevel Logistik
-
+

Korpus urządzenia jest wyposażony w specjalne uchwyty, służące do transportu towarów. Proces odczytu kodów kreskowych jest całkowicie zautomatyzowany, a zastosowano do tego celu technologię radiowej identyfikacji (RFiD). Charakterystyczną cechą rozwiązania jest przekazywanie do urządzenia, podczas załadunku towaru, trasy w postaci kolejnych punktów RFID rozmieszczonych na ścieżce.

Dzięki systemowi, składowane produkty są bezzałogowo transportowane do miejsca przeznaczenia. Dodatkową zaletą, istotną z punktu widzenia firmy takiej jak NextLevel Logistik, zajmującej się usługami logistycznymi i aktywnej w szybko rosnącym sektorze e-commerce, jest elastyczność i możliwość dostosowania się do potrzeb rynkowych w krótkim czasie.

– System zachwycił nas swoją niezawodnością, wydajnością i wysokim poziomem bezpieczeństwa, a to doprowadziło nas do rozszerzenia jego stosowania. Bardzo szeroki wybór opcji wspiera elastyczność konfiguracji urządzeń transportowych. Otrzymaliśmy elastyczne i modułowe rozwiązanie transportowe, które mieliśmy możliwość wdrożyć w ciągu krótkiego czasu – tłumaczy Henrik Bugiel, dyrektor zarządzający w NextLevel Logistik.

System Weasel uhonorowany nagrodą

Weasel jest dziełem konstruktorów Schaefera. W NextLevel Logistik system wdrożono zaledwie kilkanaście miesięcy temu, wdrożenie zostało już zresztą docenione przez międzynarodowych jurorów branżowych skupionych w organizacji IFOY (zdobyło tytuł IFOY Award).

Rozwiązanie uznano za ciekawe, szczególnie z racji dużej elastyczności i relatywnie niskich kosztów, a więc z uwagi na elementy, które stanowią kluczowy czynnik przy ocenie urządzeń automatyzacyjnych.

Fot. SSI Schafer

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu