Zerowa akcyza na gaz do silników spalinowych? Rząd zajmie się dziś projektem

Zerowa akcyza na gaz do silników spalinowych? Rząd zajmie się dziś projektem

“Projekt ustawy wprowadza preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych” – czytamy w ocenie skutków regulacji projektu, którym zajmą się dziś ministrowie. Dzięki zerowej akcyzie rynek tych paliw ma rosnąć rocznie o blisko 5 proc., jak ostrożnie szacują autorzy projektu. W konsekwencji ma “doprowadzić do poprawy jakości powietrza”.

W założeniu polityków, projekt doprowadzi do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju i poprawy jakości powietrza. Zyskać mają również konsumenci gazu, czyli między innymi przewoźnicy, korzystający z tego typu paliwa. Ilu jest ich w Polsce? Tego niestety nie wiadomo, co przyznaje samo Ministerstwo Finansów, które przygotowało projekt.

Wśród beneficjentów wymienia się jednak m.in. firmy obsługujące komunikację miejską w kilku polskich miastach, np. w Gdyni i Rzeszowie.

Unia musi zezwolić

Tym niemniej udało się obliczyć, jakie konsekwencje dla budżetu miałaby zerowa akcyza.

Obecnie cena gazu CNG to około 3,30 zł/m3, w tym podatek akcyzowy zawarty w cenie to 33 gr. Zatem koszt dla budżetu po wprowadzeniu zerowej stawki akcyzy, biorąc pod uwagę roczną konsumpcję tego paliwa, wyniesie około 6,6 mln zł – czytamy w uzasadnieniu ustawy. – Z kolei roczne zużycie gazu LNG to około 2,7 mln kg co powoduje, że wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynoszą około 1,8 mln zł. Łącznie obniżenie akcyzy dla gazu CNG i LNG do 0 zł spowoduje spadek wpływów budżetowych z tego tytułu o około 8,4 mln zł.

Decyzja w sprawie zerowej akcyzy nie należy jednak wyłącznie do polskich polityków. Musi zostać zaakceptowana również przez Komisję Europejską.

Mniej papierowej dokumentacji

To jednak nie jedyna zmiana, którą zakłada projekt. Znalazły się w nim również m.in. zapisy wprowadzające elektroniczną formę dokumentów w miejsce dotychczasowych, papierowych dokumentów dostawy.

Chodzi o papiery stosowane do “przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie” – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Elektroniczny obieg dokumentów dostawy zwiększy kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami – dodają autorzy projektu. – Zniesienie papierowego dokumentu dostawy będzie ułatwieniem dla organów podatkowych, gdyż ulegnie redukcji ilość dokumentacji, którą podatnicy przekazują do organów – przekonują.

Podkreślają przy tym, że dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszą się koszty prowadzenia działalności, ponoszone przez przedsiębiorców.

Fot. Volvo Group

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty