Kontyngent zezwoleń na Białoruś na 2019 r. ustalony

Kontyngent zezwoleń na Białoruś na 2019 r. ustalony

W ubiegły czwartek i piątek obradowała w Warszawie polsko-białoruska Komisja Mieszana ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych. Podczas obrad uzgodniono wielkość kontyngentu zezwoleń na rok 2019. Wynosić on będzie po 199 tys. zezwoleń dla każdego z krajów.

W ramach ustalonego kontyngentu polskim i białoruskim przewoźnikom przysługiwać będzie po 170 tys. zezwoleń ogólnych, po 22 tys. zezwoleń tranzytowych oraz po 7 tys. zezwoleń kr-3. Oznacza to niewielkie obniżenie liczby zezwoleń w porównaniu do kontyngentu na 2018 rok, który wynosi po 203 tys. zezwoleń.

Strona białoruska wnioskowała o zwiększenie kontyngentu do 220 tys. zezwoleń dla obu krajów. Nie spotkało się to jednak z aprobatą strony polskiej, w której obecni byli przedstawiciele Transport i Logistyka Polska.

– Przyjęliśmy politykę zmniejszania kontyngentów dla krajów spoza UE, żeby dopasować je do realnego poziomu wykorzystania i potrzeb poszczególnych krajów – powiedział  Bogdan Oleksiak, dyrektor departamentu transportu drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, który przewodniczył polskiej delegacji.

Koszty paliwa oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są nieporównywalnie wyższe niż w Białorusi. Ponadto, polscy przewoźnicy zmagają się z licznymi ograniczeniami wprowadzanymi na poziomie Unii Europejskiej. Zmiany te w dużo mniejszym stopniu dotyczą przewoźników spoza UE.

Za nami zakończone już trudne negocjacje zarówno z Białorusią, jak i Ukrainą. Najprawdopodobniej na początku grudnia podjęta zostanie kolejna próba ustalenia kontyngentu zezwoleń na rok 2019 w relacji Polska-Rosja. Październikowe spotkanie w Moskwie zakończyło się brakiem porozumienia.

Fot. TLP

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty