TransInfo

Fot. Wikipedia Commons

Zmiany zasad przy wjeździe do Słowenii, Słowacji i Rumunii. Dotyczą kierowców ciężarówek

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Z uwagi na wciąż panującą pandemię COVID-19 i pojawiające się nowe warianty wirusa (np. Delta), kolejne europejskie kraje wprowadzają zmiany warunków przekraczania granic.

Słowenia

Od jutra (15 lipca) wszyscy podróżni, w tym również kierowcy ciężarówek, którzy wjeżdżają do Słowenii, lub przez nią przejeżdżają muszą mieć negatywny wynik testu na koronawirusa (PCR 72h, HAG 48h) lub dowód zaszczepienia albo zaświadczenie, że są ozdrowieńcami. W przeciwnym razie będą musieli poddać się kwarantannie.

Jak podaje związek Transport Logistyka Polska, “aktualnie władze Słowenii nie przewidują organizacji punktów testowania na granicach. Według nich to przewoźnicy powinni sami zadbać o organizację testów dla kierowców, którzy nie są zaszczepieni”.

Uznawane są za to cyfrowe certyfikaty COVID, które można pobrać ze strony pacjent.gov.pl.

Słowacja

Od 9 lipca podróżni, którzy nie są w pełni zaszczepieni lub nie mają negatywnego wyniku na koronawirusa, muszą się poddać kwarantannie 14-dniowej. Może się ona zakończyć “w momencie uzyskania przez nich negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, przy czym temu testowi mogą poddać się najwcześniej w piątym dniu kwarantanny” – czytamy w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej.

Z kwarantanny są jednak zwolnieni pracownicy zajmujący się transportem towarów, a więc na przykład kierowcy ciężarówek.

Mogą oni przemieszczać się przez granicę również innym środkiem transportu niż ciężarówka, dojeżdżając do pracy lub wracając do domu.

Warunkiem jest jednak posiadanie “wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes)” – informuje rządowy serwis.

Od 9 lipca br. konieczne jest jednak również zarejestrowanie wjazdu za pośrednictwem pierwszej lub drugiej strony internetowej.

Obowiązek ten nie dotyczy jednak tranzytu, osób zaszczepionych oraz zamieszkałych na stałe lub czasowo w państwie Unii Europejskiej i zatrudnionych lub wykonujących pracę na terytorium Republiki Słowackiej oraz mających wystawione przez pracodawcę według wzoru zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy, pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 14 dni przebywali wyłącznie na terytorium państw UE – czytamy dalej. Konieczne jest jednak posiadanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa lub Unijnego Certyfikatu COVID.

Więcej wyjątków związanych z rejestracją i kwarantanną można znaleźć w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej.

Rumunia

Kierowcy pojazdów o ładowności powyżej 2,4 tony, którzy przyjeżdżają do Rumunii z krajów oznaczonych żółtym lub czerwonym stopniem zagrożenia epidemiologicznego, są objęci obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Dziś na liście tych krajów nie ma Polski, są za to m.in.: Portugalia i Hiszpania (strefa żółta) oraz Wielka Brytania (strefa czerwona).

W strefie żółtej wyjątkami od wyżej wymienionej zasady są osoby, które:

– są w pełni zaszczepione przynajmniej od 10 dni,

– mają negatywny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem, przeprowadzonego nie później niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy,

– w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem miały dodatni wynik na zakażenie SARS-CoV-2, jednak od daty potwierdzenia testu do daty wjazdu upłynęło co najmniej 14 dni,

– podróżują tranzytem i opuszczą Rumunię nie później niż w ciągu 24 godzin.

Z kolei w strefie czerwonej wyjątkami od wyżej wymienionej zasady są osoby, które:

– są w pełni zaszczepione przynajmniej od 10 dni,

– w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem miały dodatni wynik na zakażenie SARS-CoV-2, jednak od daty potwierdzenia testu do daty wjazdu upłynęło co najmniej 14 dni,

– podróżują tranzytem i opuszczą Rumunię nie później niż w ciągu 24 godzin,

– pozostają na terytorium Rumunii krócej niż przez 3 dni (72 godziny) i mają negatywny wynik testu RT-PCR, przeprowadzonego nie później niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy. Jeśli nie opuszczą kraju po tym czasie, zostaną objęte kwarantanną.

W przypadku osób przybywających do Rumunii z Wielkiej Brytanii, Brazylii, Nepalu, RPA i Indii obowiązują jedynie następujące wyjątki:

  • osoby te są w pełni zaszczepione przynajmniej od 10 dni,
  • w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem miały dodatni wynik na zakażenie SARS-CoV-2, jednak od daty potwierdzenia testu do daty wjazdu upłynęło co najmniej 14 dni.

Wprowadzenie opisanej wyżej kwarantanny spotkało się z niezadowoleniem wyrażonym przez rumuńskie stowarzyszenie przewoźników UNTRR (Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania). Domaga się ono od władz, by kierowcy zawodowi również zostali objęci wyjątkami. Przewoźnicy tłumaczą, że w szczególności kierowcy ciężarówek, wykonując pracę i odpoczywając w kabinach, są odizolowani od społeczeństwa bardziej niż jakakolwiek inna grupa zawodowa.

Stąd też stowarzyszenie domaga się, by kwarantanna nie obejmowała:

  • kierowców pojazdów służących do transportu towarów o maksymalnej dopuszczalnej ładowności przekraczającej 2,4 tony oraz kierowców pojazdów wykorzystywanych do transportu osób (posiadających więcej niż 9 miejsc siedzących, licząc z miejscem dla kierowcy),
  • kierowców z Unii Europejskiej, podróżujących w celach zawodowych, lub wracających do miejsca zamieszkania.

Współpraca: Diana Hodivoianu

Fot. Wikipedia Commons

Tagi