Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Najsurowszy sposób na zakończenie współpracy, jakim jest zwolnienie dyscyplinarne często przysparza pracodawcom wiele problemów.
Na pytanie, jak tego dokonać, by nie narobić sobie problemów- jest kilka prostych recept.

 

Najlepiej jest oczywiście, gdy pracownik odbierze dane zwolnienie bezpośrednio. Jednak w przypadku, gdy jest ono wysyłane pocztą musimy liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Problem polega na tym, iż często pracodawcy wysyłają zwolnienie dyscyplinarne wraz ze świadectwem pracy. Jednak nie wiemy, kiedy tak na prawdę pracownik odbierze daną przesyłkę- zatem nie wiemy, kiedy rozwiąże stosunek pracy. Natomiast oczywistą sprawą jest, iż data zakończenia pracy, musi być wpisana w świadectwie pracy.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia uznaje się za złożone pracownikowi z chwilą, gdy pracownik miał możliwość z zapoznaniem się z treścią, nawet gdy tego nie uczynił (wyrok SN z 16 marca 1995 r., I PRN 2/95).

Pracownik mówi "nie"
Warto zadbać, by oświadczenie o zwolnieniu dyscyplinarnym było odczytane w obecności świadka. Pozwoli to na ominięcie problemów związanych z nie przyjęciem przez pracownika oświadczenia. Jeśli nie zostanie ono podpisane, można i tak stwierdzić, iż został on z nim zapoznany.

Oświadczenie pocztą
Pismo o rozwiązaniu umowy powinno zawsze zostać wysłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Będzie to dowód na to, że przesyłka została doręczona lub, że adresat odmówił jej odbioru.
Dodatkowo rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuje także wtedy, gdy pracownik mimo że miał realną szansę zapoznania się z treścią oświadczenia, z własnej woli nie podjął przesyłki pocztowej. Wówczas grozi mu wyrok SN z 11 grudnia 1996 r., I PKN 36/96.
Warto także wiedzieć, iż dwukrotne awizowanie oznacza, iż przesyłka skutecznie została doręczona. Zatem można domniemać, iż pracownik odebrał oświadczenie, i miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Jeżeli było by inaczej, musi to udowodnić (wyrok SN z 5 października 2005 r., I PK 37/05, OSNP 2006/17-18/263).
Uchylenie od oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy, uznaje się za skutecznie doręczone z upływem siódmego dnia od chwili powtórnego awizowania przesyłki pocztowej.
 

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://www.firmatransportowa.pl/jak-wreczyc-pracownikowi-zwolnienie-dyscyplinarne-zeby-uniknac-problemow/docs/2_1/287/View

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu