TransInfo

Fot. Wielton

Opierają się ochłodzeniu rynkowemu. Zysk wzrósł o ponad 40 proc.

Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży Grupy Wielton wzrosły o 29,4 proc. rok do roku. Blisko dwukrotnie wzrósł też zysk netto, mimo trudnej sytuacji rynkowej.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Producent naczep uzyskał w okresie styczeń-wrzesień przychody na poziomie 2,5 mld zł. Wzrost był wynikiem zwiększenia wolumenu sprzedaży o 9,4 proc. rok do roku, podwyżek cen produktów oraz korzystnego kursu walut – informuje Grupa Wielton. Firma w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku sprzedała 17 524 sztuk produktów.

Warto podkreślić, iż w samym III kwartale wzrost przychodów wyniósł 38,5 proc. rok do roku.

Wynik EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków i amortyzacji) wyniósł po trzech kwartałach 145,9 mln zł (wzrost o ponad 21 proc. rok do roku). Stało się tak  mimo znacznego wzrostu kosztów, zwłaszcza rekordowych cen surowców i komponentów oraz wyższych cen energii i paliw.

Zysk netto Grupy Wielton w okresie styczeń-wrzesień wyniósł 94,2 mln zł i był niemal dwukrotnie wyższy niż przed rokiem (46,8 mln zł). Wpływ na to miały zdarzenia jednorazowe w II kw. W okresie lipiec-wrzesień Grupa utrzymała dynamiczny wzrost zysku – zwiększył się on o 44 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. do 7,9 mln zł.

Wielton utrzymał swoją mocną pozycję na rynkach, na których jest aktywny. Grupa była liderem we Francji oraz wiceliderem branży w Polsce i Wielkiej Brytanii.

We Francji spółka zależna Fruehauf miała 19,4 proc. udziałów w rynku na koniec III kwartału. Przychody firmy zwiększyły się o 14,5 proc. do 534,6 mln zł. Wolumen sprzedaży spadł jednak o 0,3 proc. rok do roku ze względu na trudny rynek pracowniczy we Francji.

W Polsce Wielton pomimo spadku rynku o ponad 11 proc. rok do roku zwiększył wolumen sprzedaży o 13,5 proc. (do 4 268 sztuk). Tym samym zwiększył swoje udziały rynkowe z 11,5 proc. przed rokiem do 15,3 proc. na koniec III kwartału. Przychody polskiej spółki wzrosły do 499,5 mln zł (skok o 37 proc. rok do roku).

Przychody zwiększyła też brytyjska spółka Lawrence David. Po trzech kwartałach 2022 r. wolumen sprzedaży firmy urósł o 27 proc. do 3 546 sztuk. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. udziały rynkowe Lawrence David wyniosły 13,6 proc. przy wzroście przychodów o 68,6 proc. (449,4 mln zł).

Zobacz także: Wielton o swoich planach wobec Niemiec

width="642" height="361" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Wyniki poprawiły także niemieckie i włoskie spółki Grupy Wielton. W Niemczech Grupa utrzymała piątą pozycję. We Włoszech Vibeti awansowała zaś z siódmego na piąte miejsce.

Mając na uwadze rosnące koszty Grupa Wielton „kontynuuje działania mające utrzymać bezpieczeństwo łańcucha dostaw przy zachowaniu wysokiej dyscypliny kosztowej” – mówi Mariusz Golec, CEO Grupy.

Tagi