TransInfo

Detașarea angajaților în Olanda: Ce responsabilități are angajatorul?

Puteți citi articolul în 6 minute
|

29.05.2020

De la 1 martie 2020 Olanda a lansat un sistem electronic special destinat înregistrării lucrătorilor străini care activează pe teritoriul țării.

Astfel, în sectorul de transport rutier, șoferii străini – atat cei angajați cat și cei care desfășoară activitatea independent – care efectuează operațiuni de transport către sau dinspre Olanda, sau operațiuni de cabotaj pe teritoriul Olandei sunt considerați lucrători detașați în conformitate cu reglementările olandeze. De notat că sunt exceptati de la aceste norme șoferii care se află în tranzit.

Companiile străine care,  în cadrul prestării de servicii transfrontaliere, își detașează angajații în Olanda, trebuie să respecte dispozițiile legilor olandeze. 

Astfel, înainte de a începe furnizarea de servicii pe teritoriul Olandei, o companie trebuie să transmită Inspectoratului pentru Afaceri Sociale și Ocuparea Forței de Muncă din Olanda informații despre tipul muncii prestate, persoanele care o vor realiza, precum și locul și perioada prestării serviciilor.  

Dacă vorbim despre furnizarea de servicii transfrontaliere, atunci ne referim la:

– executarea transfrontalieră a comenzilor, în care responsabilitățile de supraveghere și conducere revin unei companii straine (de exemplu: o companie care produce ferestre trimite angajați în Olanda pentru a le asambla – această companie supraveghează și gestionează munca depusă);

– detașarea transfrontalieră în cadrul grupului (de exemplu: detașarea unui angajat în cadrul unui grup petrolier),

– detașarea transfrontalieră a unui angajat temporar (de exemplu: o companie de logistică trimite un angajat să lucreze într-un depozit – persoana respectivă este angajată să lucreze într-un depozit din Olanda).

În ceea ce privește companiile care efectuează transporturi rutiere transfrontaliere, este bine să știți că șoferii nu sunt considerați lucrători detașați conform prevederilor legilor menționate mai sus.

Detașarea angajaților în Olanda – Obligațiile angajatorului

Un angajator care își detașează angajații în Olanda trebuie să ia în considerare o serie de obligații. Cea mai importantă este respectarea și aplicarea condițiilor minime de angajare introduse de legislația olandeză înregistrate într-un contract colectiv de muncă general aplicabil. Toate condițiile minime obligatorii de angajare sunt actualizate de autorități pe pagina oficială de internet: www.government.nl.

De la data de 1 iulie 2018, salariul minim olandez este de 1.594,20 euro brut lunar.

Este important de reținut ca această remunerație trebuie să fie plătită într-o formă non-numerar.

Înainte de a începe detașarea, precum și în timpul detașării, compania trebuie să îndeplinească anumite obligații administrative, cum ar fi:

– indicarea persoanei de contact la locul de muncă în scopul comunicării cu Inspectoratul pentru Afaceri Sociale și Ocuparea Forței de Muncă,

– la locul de muncă din Olanda trebuie să existe tot timpul – pe suport de hârtie sau în format electronic – documente specifice, inclusiv un desfășurător al orelor de lucru ale angajaților, contractele de muncă încheiate cu persoanele detașate, confirmarea plății salariilor.

Cerințele menționate mai sus constituie o obligație informațională; la cererea Inspectoratului pentru Afaceri Sociale și Ocuparea Forței de Muncă, compania care dispune detașare trebuie să furnizeze toate datele și informațiile care atestă faptul că un angajator nu încalcă legislația în vigoare.

Cu toate acestea, o ultimă cerință trebuie să fie îndeplinită de angajator înainte ca angajatul să înceapă furnizarea serviciilor:

– înainte de începerea activității în Olanda, compania va trebui să furnizeze Inspectoratului informații cu privire la munca ce urmează a fi executată, persoanele care o vor realiza și locul și perioada de implementare a acesteia.

În cazul nerespectării cerințelor de informare, de administrare sau de raportare, Inspectoratul poate impune, în numele Ministrului Afacerilor Sociale și Ocupării Forței de Muncă, o amendă de până la 20.500 EUR.

Detașarea pe o perioadă mai mare de 4 luni – Raport necesar

Libera circulație a persoanelor înseamnă că cetățenii UE delegați pot rămâne în Olanda fără a trebui să îndeplinească prea multe condiții.

Angajații care urmează să rămână peste graniță mai mult de patru luni ar trebui însă să se înregistreze în municipiul unde locuiesc, cu scopul a fi înregistrați în Registrul de Bază al Persoanelor (singuri sau cu ajutorul angajatorului).

Dacă șederea este mai scurtă de patru luni, cetățeanul UE detașat este scutit de această obligație. În timpul șederii în Olanda trebuie să posede doar un pașaport sau un buletin de identitate valabil.

De regulă, pentru a trimite la muncă în Olanda un angajat din afara Uniunii Europene, angajatorul trebuie să asigure pentru acesta un permis de muncă.

Taxele

De regulă, veniturile unui salariat care locuiește în România sunt impozitate numai în România, cu excepția cazului în care acesta lucrează pe teritoriul Olandei. În această situație, veniturile pot fi impozitate în Olanda și în România, utilizând metoda de evitare a dublei impuneri.

Remunerarea angajaților români este impozitată numai în România atunci când:

– un angajat își are reședința în Olanda până la 183 de zile în fiecare perioadă de 12 luni care începe sau se încheie într-un an fiscal;

remunerația este plătită de angajator sau în numele unui angajat care nu are domiciliul sau sediul în Olanda,

– costurile salariale nu sunt suportate de unitatea pe care angajatorul o are în Olanda.

Foto: Pixabay

Etichete