Logistica 4.0 | Digitalizarea lanțului de aprovizionare: De ce două din trei implementări nu reușesc și ce trebuie făcut pentru evitarea acestui lucru?

Puteți citi articolul în 5 minute

Logistica 4.0 | Digitalizarea lanțului de aprovizionare: De ce două din trei implementări nu reușesc și ce trebuie făcut pentru evitarea acestui lucru?

Digitalizarea în logistică este deja o necesitate, ținând cont de cerințele consumatorilor și cele ale pieței. Așteptările sunt mari – dorim accesibilitate, transparență, acces 24/7 la informații și mecanisme pentru a anticipa schimbările cu privire la datele de livrare.

Cu toate acestea, potrivit studiului Capgemini, până la 86% din proiectele de digitalizare a lanțului de aprovizionare nu au fost finalizate. Care sunt cauzele unui astfel de decalaj uriaș între așteptările consumatorilor și companiilor și finalizarea proiectelor de digitalizare?

Raportul Capgemini prezintă principalele obiective, probleme și sfaturi pentru implementarea digitizării lanțului de aprovizionare.

Companiile sunt foarte entuziaste în ceea ce privește proiectele de digitalizare, acordând o atenție deosebită rentabilității investiției (ROI), păstrând o medie de 18%.

Aceasta înseamnă o reducere semnificativă a costurilor (așa cum indică 77% dintre respondenți) și o creștere a veniturilor (56%), care sunt principalele obiective ale digitalizării lanțului de aprovizionare. Un avantaj suplimentar al unor astfel de proiecte este amortizarea rapidă a investițiilor în automatizare, care durează de obicei până la 12 luni.

Probleme care apar pe drumul către obiectiv

În multe cazuri, provocările privesc infrastructura informatică învechită, lipsa accesului la rețea în zonele de producție și depozitare.

O altă barieră este constituită de constrângerile organizaționale, vizibile în mod special în cazul companiilor sau a numărului mare de filiale ale companiei, care împiedică în mod semnificativ aplicarea schimbărilor în cadrul întregii organizații. Principala problemă, conform raportului, este dispersarea excesivă a investițiilor și dificultatea implementării proiectelor pilot la scară largă.

Organizațiile intervievate au în medie 29 de proiecte pentru digitalizare lanțului de aprovizionare în faza de proiectare, în faza de verificare a corectitudinii conceptului sau în faza pilot.

Doar 14% dintre acestea au implementat cu succes cel puțin una dintre aceste inițiative în mai multe locuri sau în întreaga companie.

Cu toate acestea, printre companiile care au implementat cu succes un astfel de proiect, 94% recunosc că eforturile lor au fost recompensate printr-o creștere preconizată a cifrei de afaceri. Aceste companii gestionează în medie șase proiecte în faza proof of concept – au un număr de proiecte de aproape două ori mai mic decât organizațiile care nu au reușit să implementeze digitalizare la scară largă.

Concluzia este simplă – concentrarea pe un număr mai mic de proiecte garantează rezultate mai bune

După cum subliniază Capgemini, succesul este de asemenea favorizat de proceduri clare de evaluare a succesului proiectelor-pilot, precum și de criterii clare pentru stabilirea priorităților investiționale. Pentru buna punere în aplicare a mecanismelor de digitalizare a lanțului de aprovizionare, este necesară, în primul rând, o abordare orientată și pe termen lung.

Digitalizare – ce să luăm în considerare?

Digitalizare permite crearea de noi modele de afaceri, iar lanțurile de aprovizionare fac parte din lista domeniilor în care acest proces (efectuat în mod corect) creează cea mai dinamică și mai spectaculoasă schimbare.

De la idee la implementare este însă un drum lung. Cum puteți fi siguri că veți avea succes? Parteneriatul organizațiilor care au derulat deja proiecte în domeniul digitalizării este cu siguranță un mare ajutor aici. Aceste companii indică trei domenii fundamentale care formează baza unei transformări efectuate în mod corespunzător: promovarea digitalizării și ajustarea obiectivelor.

Procesul de digitalizare a lanțului de aprovizionare nu poate fi tratat separat de celelalte departamente ale companiei – acesta se aplică și planificării, achiziționării, departamentelor IT și HR.

De aceea este foarte important ca toate aceste departamente să fie implicate în gestionarea schimbării. Promotorii transformărilor ar trebui să fie liderii care stabilesc principalele obiective și priorități în strategia proiectului. Nu este suficient doar să promovați și să vă concentrați pe reducerea costurilor serviciilor.

Este la fel de importantă adaptarea obiectivelor companiei, care ar trebui să meargă mână în mână cu eforturile generale, ceea ce înseamnă, în practică, creșterea transparenței și a satisfacției clienților.

Combinația dintre diferite entități, fluxul de informații și integrarea partenerilor în cadrul lanțului de aprovizionare (furnizori și distribuitori/furnizori de servicii logistice) reprezintă un element important pentru succesul transformării.

Îndepărtarea barierelor între departamentele interne și partenerii are, de asemenea, o influență enormă, în ceea ce privește extinderea cât mai mult posibilă a lanțului de aprovizionare necesar și maximizarea beneficiilor rezultate din procesul de digitalizare.

Pe termen lung, simpla creare a unui lanț de aprovizionare digitalizată nu este suficientă. Prin urmare, trebuie să vă concentrați asupra investițiilor în dezvoltarea talentelor din cadrul companiei.

Acest lucru va permite nu numai o atenție sporită asupra clientului, ci și o îmbunătățire continuă a serviciului în sine.

Foto: Getty Images

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole