Peste 33 de miliarde de euro vor fi investiți în digitalizarea transporturilor și energiei la nivel european

Puteți citi articolul în 5 minute

Olga Corochii

Olga Corochii

17.03.2021
Peste 33 de miliarde de euro vor fi investiți în digitalizarea transporturilor și energiei la nivel european

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE), programul emblematic al Uniunii Europene, va continua să finanțeze proiecte-cheie în domeniile transporturilor, economiei digitale și energiei și după anul 2020.

Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului UE a confirmat acordul la care au ajuns Președinția Română și Parlamentul European cu privire la propunerea de lansare a celei de-a doua ediții a programului Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) 2.0, care va acoperi perioada 2021-2027.

Datorită acestui program, avem conexiuni de transport și rețele energetice mai bune, precum și servicii digitale și conectivitate mai bune în Europa. Și această finanțare substanțială trebuie și va continua. Este deosebit de important pentru depășirea provocărilor legate de COVID-19 și abordarea schimbărilor climatice” – a declarat Pedro Nuno Santos, Ministrul portughez pentru Infrastructură și Locuințe, Președinte al Consiliului, într-un comunicat de presa pe site-ul Consiliului UE.

Programul accentuează sinergiile dintre sectoarele transporturilor, energiei și economiei digitale pentru a îmbunătăți eficacitatea acțiunilor UE și a optimiza costurile de punere în aplicare.

Pentru a realiza acest lucru, programul prevede adoptarea de programe de lucru intersectoriale care ar permite intervenția în domenii precum mobilitatea conectată și automatizată sau combustibilii alternativi.

De asemenea, propunerea urmărește să integreze acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, ținând seama de angajamentele UE pe termen lung privind decarbonizarea, cum ar fi Acordul de la Paris.

Bugetele prevăzute pentru fiecare sector vor fi:

  • transport: 25,81 miliarde EUR 
  • energie: 5,84 miliarde EUR
  • digital: 2,06 miliarde EUR.

În domeniul transporturilor, MIE 2.0 va promova rețele interoperabile și multimodale în scopul dezvoltării și al modernizării infrastructurii feroviare, rutiere, maritime și a căilor navigabile interioare, precum și în scopul mobilității în condiții de siguranță și securitate.

Se va acorda prioritate continuării dezvoltării rețelelor transeuropene de transport (TEN-T), punându-se accentul pe proiectele transfrontaliere cu valoare adăugată pentru UE. 

Mecanismul pentru Interconectarea Europei este esenţial atât pentru finalizarea reţelei transeuropene de transport (TEN-T), cât şi pentru transformarea acesteia într-o reţea mai verde şi mai digitală. Mecanismul va servi la crearea de conexiuni de transport transfrontaliere critice, va reorienta o parte mai mare a traficului către căile ferate şi căile navigabile interioare şi va stimula integrarea multimodală. Trebuie să dispunem de un sistem de transport mai inteligent, mai sustenabil şi mai rezistent la crize, iar MIE va juca un rol-cheie în îndeplinirea acestui deziderat” – a afirmat Comisarul pentru Transport, Adina Vălean.

În sectorul energiei, programul urmărește să contribuie la integrarea în continuare a pieței europene a energiei, îmbunătățind interoperabilitatea transfrontalieră și intersectorială a rețelelor energetice, facilitând decarbonizarea și asigurând securitatea aprovizionării. 

De asemenea, va fi disponibilă finanțarea pentru proiecte transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile. La definirea criteriilor de atribuire a contractelor va fi luată în considerare coerența cu planurile UE și planurile naționale din domeniile energiei și climei.

Până în 2020, Comisia va evalua coerența Regulamentului privind rețelele transeuropene de energie (TEN-E) cu obiectivele UE în materie de climă și energie.

După cum se subliniază în Pactul verde european, rezultatul va fi o reducere cu 90% a emisiilor până în 2050, obţinută graţie unui sistem de transport inteligent, competitiv, sigur, accesibil şi la preţuri abordabile. Programul va acorda totodată prioritate modurilor de transport care respectă mediul, cum ar fi calea ferată, precum şi dezvoltării punctelor de încărcare pentru vehiculele care utilizează combustibili alternativi.” – transmite CE.  

În domeniul conectivității digitale, sfera de aplicare a programului este extinsă pentru a reflecta faptul că transformarea digitală a economiei și a societății în ansamblu depinde de accesul universal la rețele de mare și foarte mare capacitate fiabile și accesibile ca preț. 

Conectivitatea digitală este, de asemenea, considerată a fi un factor decisiv în reducerea discrepanțelor economice, sociale și teritoriale. Pentru a fi eligibil să primească sprijin din partea MIE 2.0, un proiect va trebui să contribuie la piața unică digitală și la obiectivele de conectivitate ale UE. 

Foto: Siemens

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole