7 powodów, dla których łańcuch dostaw ma znaczenie w osiągnięciu sukcesu w biznesie

7 powodów, dla których łańcuch dostaw ma znaczenie w osiągnięciu sukcesu w biznesie

Bez względu na to, czy jesteś prezesem rozwijającej się korporacji, czy właścicielem nowo powstałego przedsiębiorstwa, jego przyszłość zależy od niezaprzeczalnej prawdy. Sukces firmy wiąże się nierozerwalnie z wydajnością łańcucha dostaw. Jeśli pragniesz osiągnąć sukces w biznesie (a kto nie chce?), musisz również zapewnić sukces łańcucha dostaw.

Oczywiście pomocne jest posiadanie statystyk w celu zweryfikowania powyższego stwierdzenia. Po pierwsze jednak, ponieważ tematem jest „sukces w biznesie”, wyjaśnijmy czym on jest.

Łańcuch dostaw i sukces biznesowy według liczb

Teraz statystyki, o których wspomniałem. Według badania przeprowadzonego przez Deloitte z 2014 r., 79 proc. firm z wysokowydajnymi łańcuchami dostaw osiąga wzrost przychodów przewyższający średnią w swoich branżach.

I odwrotnie, zaledwie 8 proc. firm o słabszych łańcuchach dostaw odnotowuje ponadprzeciętny wzrost. Liczby te podkreślają najlepiej, jak ważne są relacje między przedsiębiorstwem, a jego łańcuchem dostaw.

Biorąc pod uwagę, że około 50 proc. firm, niezależnie od ich wielkości, upadnie lub zostanie zamknięta w ciągu pięciu lat od uruchomienia, można wywnioskować, że słaba wydajność łańcucha dostaw zwykle przyczynia się do niepowodzenia korporacyjnego lub biznesowego. Podobnie, można założyć, że w wielu przypadkach firmy ponoszą klęskę z powodu problemów finansowych, co tym bardziej sprawia, że następujące statystyki również zasługują na uwagę:

Firmy z globalnymi łańcuchami dostaw – kategoria obejmująca szybko rosnącą liczbę korporacji, średnich przedsiębiorstw, a nawet małe firmy – mogą stać na bazie kosztów, których 90 proc. można przypisać wydatkom związanym z łańcuchem dostaw.

Ponownie więc nietrudno dostrzec, jak kondycja finansowa firmy zależy od kondycji łańcucha dostaw, lub że prawdopodobnie koszty łańcucha dostaw silnie wpływają na upadek wielu firm, które stają się niewypłacalne. Oto kilka innych otrzeźwiających faktów, które uzupełniają ogólny obraz sukcesu firmy i jej zależności od łańcuchów dostaw.

1) W wielu przedsiębiorstwach łańcuch dostaw nigdy nie podlegał procesowi projektowania, ale zamiast tego… ewoluował.

2) Według raportu australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji z 2012 r. dotyczącego niewypłacalności przedsiębiorstw, 44 proc. firm w Australii poniosło porażkę z powodu złego zarządzania strategicznego. Strategia łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w biznesie, ale firmy często nie doceniają jej znaczenia i dlatego zwracają na nią mniejszą uwagę, niż na inne obszary działalności.

3) Często zdarza się, że łańcuch dostaw jest najmniej zrozumiałym obszarem strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, co w przypadku działalności generującej do 90 proc. ogólnych kosztów jest rzeczywiście niepokojące.

Gdzie to wszystko prowadzi? Cóż… po prostu podkreśla, jak ważny dla sukcesu firm działających na dzisiejszych rynkach lokalnych i globalnych jest łańcuch dostaw i umiejętność zarządzania nim.

Zanurzmy się trochę głębiej i przyjrzyjmy się dokładnie, jak łańcuch dostaw może stworzyć lub zniszczyć organizację biznesową. Każda z siedmiu poniższych sekcji podkreśla, w jaki sposób określone elementy zarządzania łańcuchem dostaw mogą przyczynić się do sukcesu lub porażki przedsiębiorstwa handlowego.

7 głównych punktów łańcucha dostaw w drodze do sukcesu biznesowego

1. Strategia łańcucha dostaw

W 2014 r. badanie przeprowadzone przez konsorcjum Tompkins przyniosło szokujące odkrycie. Spośród liderów biznesowych biorących udział w tym badaniu ponad 50 proc. uznało łańcuch dostaw za samodzielną funkcję operacyjną firmy. Innymi słowy, większość nie uznała potrzeby ścisłego dostosowania łańcucha dostaw do ogólnych strategii biznesowych.

Teraz cofnijmy się do wcześniejszych akapitów oraz statystyk dotyczących wydajności łańcucha dostaw i wzrostu przychodów:

Jeśli twoja firma nie przywiązuje dużej wagi do strategii łańcucha dostaw, nadszedł czas, aby to zmienić, nawet jeśli oznacza to skorzystanie z pomocy zewnętrznej. Właściwie zaprojektowana strategia łańcucha dostaw umożliwia osiągnięcie celów komercyjnych, a tym samym sukcesu firmy.

Co to znaczy „właściwie zaprojektowana”? Oznacza to, że strategia łańcucha dostaw powinna wspierać ogólną strategię firmy. Niestety w wielu organizacjach tak nie jest.

“Pamiętaj, że złe zarządzanie strategiczne jest przyczyną 44  proc.niepowodzeń biznesowych w Australii.”

Biorąc pod uwagę inne statystyki, którym do tej pory się przyjrzeliśmy, można powiązać złą strategię łańcucha dostaw wraz z ogólnym zarządzaniem strategicznym firmy. Jeśli więc chcesz mieć pewność sukcesu biznesowego, przejrzyj swoją strategię łańcucha dostaw. Jeśli nie jest ona zgodna z celami twojej firmy – przed tobą sporo pracy.

Mini case study: Walmart

Walmart może być najbardziej znanym przykładem firmy, która odniosła sukces przede wszystkim dzięki dobrze rozwiniętej i zharmonizowanej strategii łańcucha dostaw. Oto niektóre z najważniejszych punktów strategii firmy:

– Strategiczne usunięcie połączeń z łańcucha dostaw produktów spożywczych

– Pionierstwo w wykorzystaniu zasobów zarządzanych przez dostawcę

– Budowanie strategicznych partnerstw z dostawcami w celu obniżenia cen

– Wypracowanie doskonałości we współpracy w łańcuchu dostaw

– Wdrożenie cross-dockingu w swojej sieci dostaw, aby umożliwić zmniejszenie zasobów

– Wykorzystanie technologii w celu zwiększenia wydajności łańcucha dostaw

Wszystkie wymienione powyżej inicjatywy wspierają strategię biznesową firmy, aby mogła być liderem w zakresie taniego handlu detalicznego artykułami spożywczymi. Dzięki temu Walmart jest doskonałym przykładem tego, co przedsiębiorstwa mogą osiągnąć, gdy łańcuch dostaw i ogólne strategie biznesowe są do siebie dopasowane.

2. Projekt sieci łańcucha dostaw

Wraz z opracowaniem strategii łańcucha dostaw, samo zaprojektowanie go, szczególnie części dotyczącej dystrybucji wychodzącej z zakładów lub magazynów, ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu lub porażki przedsiębiorstw.

“Biorąc pod uwagę wpływ na sukces biznesowy, niepokojące jest uświadomienie sobie, że tylko 22 proc. firm aktywnie dba o projektowanie sieci łańcucha dostaw.”

Co do reszty, może nie istnieć uprzednio określona struktura przepływu materiałów i produktów przez poszczególne etapy realizacji. Zazwyczaj sieci ewoluują w wyniku szeregu drobnych zmian, z których każda zaspokaja potrzeby w miarę ich pojawiania się, a niektóre z nich mogą stanowić celowe kroki w kierunku strategicznie zintegrowanego łańcucha dostaw.

“Takie podejście skutkuje niepotrzebnymi kosztami, brakiem elastyczności i niechcianymi wyzwaniami w zakresie spełniania wymagań obsługi klienta, niestety jednak nadal jest to najczęściej stosowana praktyka.”

Jeśli projekt sieci łańcucha dostaw nie został skrupulatnie przebadany i zależy ci na sukcesie biznesowym, prawdopodobnie nadszedł czas, aby rozważyć zalety przeglądu projektu i jego optymalizacji. Możesz znaleźć możliwości oszczędności i ulepszeń usług, być może wystarczające, aby znacznie zwiększyć szanse na sukces biznesowy.

Mini case study: Whirlpool

Po przejęciu swojego konkurenta – Maytag w 2005 r., Whirlpool wkroczył w bezprecedensowy okres wzrostu, w którym zespół zarządzający uznał potrzebę ciągłej optymalizacji projektu łańcucha dostaw i uczynienia go bardziej elastycznym i dostosowanym do znoszenia wahań gospodarczych.

W rezultacie nowo powstała firma opracowała systematyczną metodologię optymalizacji projektu sieci, opartą na następujących czterech zasadach:

– Dynamicznie rozwijający się, ciągły proces modelowania i analizy projektu sieci

– Zdyscyplinowane podejście do gromadzenia, czyszczenia i standaryzacji danych w łańcuchu dostaw

– Rozwój umiejętności analitycznych i projektowania sieci łańcucha dostaw w zespołach firmy

– Utrwalanie wiedzy na temat projektowania sieci łańcucha dostaw (eliminacja polegania na “wiedzy plemiennej”)

Ta formuła pozwoliła Whirlpoolowi przetrwać i rozwijać się przez 13 lat, odkąd firma rozpoczęła budowę adaptacyjnego łańcucha dostaw, ale oczywiście praca nigdy się nie kończy.

W 2017 roku firma zaczęła szukać nowych możliwości magazynowania, wiedząc, że będzie musiała zacząć umieszczać zapasy bliżej klientów, jeśli będzie chciała konkurować w trudnej, wielokanałowej przestrzeni handlowej. Dziś analitycy i projektanci łańcucha dostaw nadal badają nowe inicjatywy, takie jak wykorzystanie wspólnego magazynowania jako szybkiego i elastycznego sposobu zwiększenia sieci dystrybucji w razie potrzeby.

3. Wydajność usług w łańcuchu dostaw

Rentowny wzrost przychodów jest pewną oznaką sukcesu w biznesie, a jednym z najważniejszych czynników wpływających na niego jest obsługa klienta (przede wszystkim satysfakcja klienta).

Zadowolenie klienta w dużej mierze zależy od łańcucha dostaw i aby odnieść sukces, twoja firma musi nim sprawnie zarządzać. Oznacza to, że klient musi być w centrum naszej uwagi przy planowaniu strategii łańcucha dostaw, projektowaniu sieci i zarządzaniu wydajnością. Aby spojrzeć na to twierdzenie z pewnej perspektywy, spójrz na poniższe dane opublikowane przez Gartnera z badań przeprowadzonych w 2014 roku:

Badanie wykazało, że do tego roku (2016), 89 proc. firm spodziewało się konkurować przede wszystkim na podstawie doświadczeń klientów.”

Powinna to być otrzeźwiająca wiadomość dla każdej firmy, która nadal nie koncentruje się na doskonaleniu łańcucha dostaw, jako dźwigni sukcesu w biznesie. Wydajność łańcucha dostaw diametralnie wpłynie na postrzeganie przez klientów twojej firmy oraz usług, które otrzymują.

Następujące problemy z wydajnością łańcucha dostaw mogą mieć negatywny wpływ na zadowolenie klientów, a tym samym utrudnić sukces twojej firmy:

– Powolny proces wprowadzania na rynek nowych produktów

– Długi czas dostawy

– Opóźnienia w odpowiedzi na żądania obsługi klienta

– Słaba realizacja zamówień i brak terminowości dostaw

– Niedobory zapasów

– Niska jakość produktu lub usługi

Jeśli zauważysz którykolwiek z tych problemów w łańcuchu dostaw własnej firmy, nie rozpaczaj. W przypadku, gdy możesz zidentyfikować przyczyny źródłowe i zacząć je usuwać, będziesz w drodze do bardziej skutecznego łańcucha dostaw i do poprawy jakości obsługi klienta. Z kolei wydajność operacyjna i sukces biznesowy będą pod większą kontrolą, a mniej zależne od “ślepego losu”.

Chociaż główne przyczyny problemów z wydajnością łańcucha dostaw często wynikają ze słabej strategii i/lub projektu sieci, nie zawsze tak jest.

Jeśli twoja strategia łańcucha dostaw jest dobrze przemyślana i zgodna z celami biznesowymi firmy, a twoja sieć dystrybucji jest zaprojektowana tak, aby realizować strategię, niektóre problemy z powyższej listy mogą mieć odrębne przyczyny, które możesz rozwiązać bezpośrednio. Na przykład problemy z wydajnością dostawcy mogą powodować problemy z zasobami, realizacją zamówień, terminowością dostaw i terminami realizacji zamówień klientów.

ZOBACZ TAKŻE: 9 złotych zasad tworzenia kluczowych wskaźników wydajności łańcucha dostaw

Czego można nauczyć się o obsłudze łańcucha dostaw od Zappos?

Marka obuwia Zappos stała się synonimem doskonałości obsługi klienta nie bez powodu. Od pierwszych lat istnienia, do momentu przeistoczenia się w spółkę zależną Amazona, internetowy sprzedawca obuwia bez końca dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług, aby dorównać wysokiej jakości swoich popularnych produktów.

Każda firma, która chce wykorzystać swój łańcuch dostaw do wyróżnienia swoich usług, może wyciągnąć wiele wniosków z Zappos. Na przykład pięć następujących porad opublikowanych w magazynie „Entrepreneur” z 2012 r., które są równie istotne i dziś, mogą być stosowane przez każde przedsiębiorstwo z łańcuchem dostaw obsługującym sprzedaż online:

1. Wybierz jednego strategicznego partnera logistycznego i zbuduj długoterminowe, bliskie relacje.

2. Potraktuj wydatki związane z dystrybucją i dostawą raczej jako koszt marketingowy, a nie koszt operacyjny.

3. Umieść swoje główne zapasy w pobliżu centralnego hubu partnera logistycznego.

4. Opracuj swoją politykę zwrotów oraz strategię zwiększania sprzedaży (nawet jeśli oznacza to zachęcanie do zwrotu w niektórych przypadkach lub w pewnych okolicznościach).

5. Przyspiesz czas dostawy, ale nie zwroty (ponieważ wolniejsza przesyłka jest tańsza, natomiast klienci nie oczekują przyspieszonej wysyłki zwrotnej).

Te pięć elementów strategii pomogło Zappos stać się jednym z ulubionych na świecie sprzedawców e-commerce, zwiększając poziom obsługi klienta, a także zajmując się innym obszarem operacji łańcucha dostaw, mającym kluczowe znaczenie dla ogólnego sukcesu biznesowego – zarządzaniem kosztami.

4. Koszty łańcucha dostaw

Koszt zaspokojenia popytu jest jednym z ważniejszych wskaźników, które świadczą o znaczeniu łańcucha dostaw dla sukcesu w biznesie. Wydatki na łańcuch dostaw mogą stanowić dużą część kosztów produktu, a nadmierne zapasy w systemie mogą wiązać kapitał obrotowy i hamować przepływy pieniężne.

Badanie kosztów obsługi klienta jest jednym ze sposobów zrozumienia, w jaki sposób koszty łańcucha dostaw wpływają na sukces biznesowy. Zastosowanie metodologii znanej jako „analiza kosztów obsługi” często ujawnia szokującą rzeczywistość dotyczącą kosztów łańcucha dostaw.

Zdając sobie sprawę, którzy z twoich klientów są nierentowni lub przynoszą minimalne zyski, możesz podjąć kroki w celu zmniejszenia kosztów ich obsługi. To samo dotyczy części produktów w twoim asortymencie. Niektóre nieuchronnie wiążą się z wyższymi kosztami w procesie produkcji lub zakupu, przechowywania i dostawy do klientów.

W tym wszystkim ważne jest, aby pamiętać, że granica między odpowiednim a nadmiernym cięciem kosztów łańcucha dostaw jest cienka. Zamiast skupiać się wyłącznie na redukcji kosztów, należy położyć nacisk na ukrócenie procesów i działań, które nie wnoszą żadnej wartości. Niektóre sposoby złego zarządzania wydatkami w łańcuchu dostaw, mogące zawyżać koszty produktu, wymieniono poniżej:

– Nadmierne koszty transportu

– Koszty zamówienia/zaopatrzenia

– Zapasy i koszty magazynowania

– Odpady w łańcuchu dostaw

– Niewłaściwe zarządzanie zasobami

– Niska dokładność prognozy

Należy uważnie przyjrzeć się wszystkim tym obszarom, jeśli chcesz, aby twój łańcuch dostaw wspierał, a nie utrudniał ogólny sukces firmy. Znaczną część kosztów można zaoszczędzić nie przez same cięcia, lecz przez ulepszenie, usprawnienie i optymalizację łańcucha dostaw.

Jeśli uważasz, że jest to bezpodstawne twierdzenie, wyniki ankiety z 2014 r. przeprowadzonej przez PwC potwierdzają to. Okazało się, że firmy z optymalnymi łańcuchami dostaw mają o 15 proc. niższe koszty łańcucha dostaw, mniej niż 50 proc. zapasów, a cykle gotówkowe co najmniej trzy razy szybsze niż te firmy, które nie koncentrują się na optymalizacji łańcucha dostaw.

5. Wydajność dostawcy

Łańcuch dostaw, jak sama nazwa wskazuje, jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Niestety, niektóre połączenia prawdopodobnie nie będą pod bezpośrednią kontrolą twojej organizacji biznesowej. W pewnym stopniu twoi dostawcy trzymają twój sukces biznesowy (lub jego brak) w swoich rękach. Dlatego tak ważna jest współpraca, przynajmniej z głównymi dostawcami, w celu zminimalizowania niepewności związanej z łańcuchem dostaw.

Niepewność w łańcuchu dostaw kosztuje pieniądze i wpływa na obsługę klienta, co sprawia, że jest to szczególnie zakłócający czynnik w ogólnej wydajności biznesowej. Współpraca między organizacją, a jej kluczowymi dostawcami jest jedyną pewną ochroną przed wąskimi gardłami dostaw i brakami w zapasach, które mogą zagrozić sukcesowi biznesowemu.

“Jednocześnie istnieje również potrzeba skutecznego zarządzania porozumieniami i umowami z dostawcą/nabywcą.”

Pamiętaj, że w oczach klientów nie ma różnicy pomiędzy wydajnością twoich dostawców, a wydajnością twojej firmy. Najlepsze w swojej klasie firmy już od dłuższego czasu dostrzegają ten fakt i odpowiednio zareagowały z pozytywnym skutkiem. Organizacje te nie tylko wykorzystały zarządzanie dostawcami, aby utrzymać wzorcowe standardy usług – osiągnęły również redukcję kosztów łańcucha dostaw.

“Według badania przeprowadzonego przez grupę Aberdeen w 2013 r., firmy osiągające najlepsze wyniki, które wdrożyły inicjatywy zarządzania wydajnością dostawców, osiągnęły średnie oszczędności w wysokości około 12 proc.”

Jednak wydajność dostawcy i zarządzanie relacjami wykraczają obecnie poza utrzymanie dostępności i usprawnienie przepływu materiałów w całym łańcuchu dostaw. Należy również rozważyć aspekty etyczne w procedurze zamówień i zakupów.

6. Etyczne zamówienia i odpowiedzialność korporacyjna

Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost liczby marek, które ucierpiały w wyniku utraty reputacji i utraty przychodów z powodu nieetycznych praktyk wśród ich dostawców. Co więcej, takie kwestie związane z odpowiedzialnością korporacyjną mogą mieć wpływ na każdy biznes, nawet jeśli nieetyczne praktyki dostawców istnieją na niższych poziomach, 2 lub 3 łańcucha dostaw.

Jeśli twoja firma jest małym lub młodym przedsiębiorstwem, które chce stanąć na własne nogi, publiczna wiedza na temat powiązań z nieetycznymi dostawcami może skutecznie doprowadzić do katastrofy finansowej i niepowodzeń biznesowych. Dzieje się tak, ponieważ klienci reagują na to, co postrzegają, jako twoje wykroczenia.

Jeśli twój łańcuch dostaw działa ponad granicami międzynarodowymi, nigdy nie możesz zapomnieć o zarządzaniu dostawcami. Każdy program zarządzania wydajnością, który wdrażasz, powinien zatem koncentrować się na uczciwości i etycznych obowiązkach źródeł dostawców, a także na wydajności usług i inicjatywach współpracy.

Podobnie jak wszystkie czynniki sukcesu łańcucha dostaw opisane wyżej, jest to dziedzina, w której szczególna wiedza i umiejętności są niezbędne do wdrożenia ulepszeń. Jeśli obawiasz się, że twoja firma nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat, warto poprosić o pomoc ekspertów zewnętrznych.

5 Przykładów skandali związanych z brakiem etyki dostawców

Aby podkreślić fakt, że żadna firma nie może sobie pozwolić na zaniedbanie kwestii etycznych w zamówieniach, oto pięć przykładów marek, które ucierpiały w wyniku zaniedbania lub nieetycznego zachowania ich dostawców:

– W 2014 r. sprzedaż fast foodów firmy McDonalds w Azji spadła o 7 proc. po tym, jak jeden z chińskich dostawców sprzedawał mięso, którego data przydatności do spożycia wygasła.

– W 2016 r. ASOS, Marks & Spencer i Uniqlo były zamieszane w skandale związane z niebezpiecznymi warunkami pracy i pracą dzieci w ich łańcuchach dostaw.

– Również w 2016 r. firmy Coles i Woolworths w Australii zostały oskarżone o nabywanie owoców od australijskich rolników zatrudniających nielegalnych pracowników z zagranicy.

– W 2015 r. Nestlé odkryło, że produkty rybne, które kupowała z Tajlandii, do stosowania w markach karm dla kotów, pochodziły od dostawców zajmujących się pracą przymusową i niewolniczą.

– W 2017 r. Justice, sieć sklepów z odzieżą dla dziewcząt, musiała szybko zareagować po tym, gdy śledztwo w mediach wykazało, że jeden z jej produktów do makijażu zawierał ślady czterech różnych metali ciężkich, a także azbestu.

W żadnym z powyższych przypadków marka detaliczna nie dokonywała celowo zakupów od nieetycznych lub niedbałych dostawców. Niemniej jednak samo znalezienie się nazwy firmy w związku z nadużyciami było wystarczająco szkodliwe, co ilustruje dlaczego należyta staranność w zakupach jest tak ważnym czynnikiem w łańcuchu dostaw i sukcesie biznesowym.

7. Zarządzanie zasobami

Niewiele jest firm, które nie polegają na swoich zasobach. Nawet jeśli twoja firma świadczy usługi, a nie jest przedsiębiorstwem zorientowanym na produkt, istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz musiał przemieszczać swoje zasoby w łańcuchu dostaw.

Mogą to być części zamienne, materiały eksploatacyjne lub inny sprzęt, jednak jeśli jest to coś, co musisz przechowywać i transportować, wymaga to odpowiedniego traktowania i zarządzania. Oczywiście, jeśli twoja firma dostarcza produkty, potrzeba efektywnego zarządzania zapasami jest sprawą najwyższej wagi. Zasoby, podobnie jak klienci, są czynnikiem, od którego zależy sukces twojej firmy.

W tym miejscu analizujemy znaczenie dostawców, jako czynnika sukcesu w biznesie. Sposób, w jaki radzisz sobie z zasobami, gdy przechodzą one z rąk dostawców do twoich, również znacząco wpływa na losy twojej firmy.

Dlaczego zarządzanie zasobami jest tak ważne? Przede wszystkim dlatego, że może radykalnie wpłynąć na kapitał obrotowy oraz potencjalnie również na przepływy pieniężne. Jeśli chcesz zmniejszyć kapitał obrotowy w swojej firmie, z pewnością warto poświęcić trochę czasu na przyjrzenie się aspektowi zarządzania zasobami i zadać sobie następujące pytania:

– Czy mogę poprawić dokładność prognoz, aby zmniejszyć potrzebę posiadania zapasów bezpieczeństwa?

– Istnieje sposób na zmniejszenie kosztów przechowywania zapasów?

– Czy podejmuję wystarczające kroki, aby zapobiec starzeniu się zapasów?

– Osiągam możliwie najkrótszy czas dostawy od moich dostawców?

– Czy mogę przyspieszyć terminy dostaw do klientów?

– Tracę pieniądze w wyniku kurczenia się zapasów?

Odpowiedzi na te i podobne pytania pomogą ci zapewnić sukces biznesowy, poprawiając sytuację w zakresie kapitału obrotowego. Przekonasz się również, że ulepszenia w tych obszarach będą wspierać wyższy poziom obsługi klienta i zwiększą rentowność twojej firmy.

Przejmij ster i płyń w kierunku sukcesu w biznesie

Jeśli chcesz mieć pewność, że twoja firma nie tylko przetrwa, ale będzie prosperować przez następne pięć lat i dłużej, twój łańcuch dostaw musi znajdować się w centrum uwagi kierownictwa.

Jeśli potrafisz szczerze odpowiedzieć „tak” na następujące pytania, nie masz powodów do obaw:

– Czy masz ściśle dostosowane strategie łańcucha dostaw i biznesu?

– Regularnie przeglądasz i optymalizujesz sieć łańcucha dostaw?

– Czy stale i aktywnie poszukujesz ulepszeń usług w łańcuchu dostaw?

– Masz wgląd i kontrolę kosztów łańcucha dostaw?

– Czy wdrożyłeś program zarządzania wydajnością dostawców?

– Podejmujesz kroki w celu ograniczenia ryzyka w swoim łańcuchu dostaw?

– Czy skutecznie zarządzasz swoimi zasobami?

W rzeczywistości niewiele firm, nawet tych o długoletniej tradycji, może jednoznacznie odpowiedzieć twierdząco na wszystkie te pytania. Nie ma to żadnego wpływu na profesjonalne możliwości ich liderów. Opracowanie najlepszego w swojej klasie łańcucha dostaw nie jest łatwym zadaniem i wymaga czasu.

Warto jednak poświęcić i zainwestować czas, nawet jeśli potrzebujesz uzupełnić umiejętności w swojej organizacji doświadczeniem ekspertów zewnętrznych, aby rozwiązać niektóre problemy i wyzwania związane z łańcuchem dostaw. Zatem jeśli musiałbyś szczerze odpowiedzieć „nie” na którekolwiek z powyższych pytań, prawdopodobnie masz możliwości, aby poprawić działanie łańcucha dostaw i poprowadzić swój biznes ku świetlanej, pomyślnej przyszłości.

Rob O’Byrne jest konsultantem, trenerem i autorem z ponad 40-letnim doświadczeniem w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Jako ekspert współtworzy bloga Logistics Bureau.

Fot. Pixabay/geralt

Trending articles
comments
0 comments
Removed user
Trending articles