Pagrindinis puslapis

/

Transportas

/

Belgija įgyvendina Mobilumo pake...

Belgija įgyvendina Mobilumo paketo nuostatas dėl komandiravimo. Baudos iki 6000 Eur ir laisvės atėmimo bausmė
Federale Politie/Twitter

Belgija įgyvendina Mobilumo paketo nuostatas dėl komandiravimo. Baudos iki 6000 Eur ir laisvės atėmimo bausmė

Belgijos Atstovų rūmai (žemieji parlamento rūmai) plenariniame posėdyje patvirtino darbo ministro Pierre-Yves Dermagne įstatymo projektą dėl vairuotojų komandiravimo kelių transporte. Jau žinoma, kokios nuobaudos bus skirtos už naujojo įstatymo nesilaikymą.

Belgijos Atstovų rūmai (žemieji parlamento rūmai) plenariniame posėdyje patvirtino darbo ministro Pierre-Yves Dermagne įstatymo projektą dėl vairuotojų komandiravimo kelių transporte. Jau žinoma, kokios nuobaudos bus skirtos už naujojo įstatymo nesilaikymą.

Belgija įgyvendina Mobilumo paketo nuostatas dėl komandiravimo. Baudos iki 6000 Eur ir laisvės atėmimo bausmė
Federale Politie/Twitter

Belgijos parlamento praėjusį ketvirtadienį priimtu įstatymu siekiama Europos Mobilumo paketą pritaikyti prie Belgijos teisės aktų. Įstatymų leidėjo teigimu, naujosiomis nuostatomis siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp verslininkų laisvės teikti tarpvalstybines paslaugas ir prekių judėjimo bei vairuotojų patenkinamų darbo sąlygų ir socialinės apsaugos užtikrinimo. Darbo ministro teigimu, svarbu „nubrėžti nežaboto sunkvežimių vairuotojų komandiravimo ribas, siekiant kovoti su socialiniu dempingu transporto sektoriuje“.

Dermagne nuomone, direktyvos perkėlimas į šalies teisę turėtų sudaryti sąlygas atlikti „veiksmingesnę kontrolę, sukeliant mažiau nepatogumų ir mažiau administracinės naštos transporto įmonėms“ ir padidinti „koordinuotų patikrinimų tarp mažiausiai dviejų valstybių narių“ skaičių.

Kas išdėstyta naujuose Belgijos teisės aktuose?

Įstatymo projektu nustatomi išsamūs administraciniai reikalavimai ir kontrolės priemonės kelių transporto sektoriaus komandiravimo srityje.

Tarp jų:

  • išankstinis pranešimas apie vairuotojo komandiravimą (taip pat transporto vadybininko ar kito kontaktinio asmens, atsakingo už bendradarbiavimą su kontrolės tarnybomis, paskyrimas),
  • įpareigojimas patikrų kelyje atveju pateikti reikalingus dokumentus, tokius kaip, komandiravimo deklaracija, tachografo įrašai ir Belgijoje vykdomų transporto operacijų įrodymai,
  • apriboti dokumentų, kurie yra reikalingi po komandiruotės, skaičių iki:
  • tachografo įrašų, Belgijos teritorijoje organizuotų transporto operacijų įrodymų, darbo laiko apskaitos žiniaraščio, atlyginimo išmokėjimo įrodymo, buveinės šalies dokumentų, lygiaverčių atlyginimo lapeliui ir su darbo santykiais susijusių dokumentų.

Pagal patvirtintą projektą komandiruotės deklaracija turėtų būti surašyta prieš kiekvieną komandiravimą.

Numatoma, kad įstatymas įsigalios jo paskelbimo Belgijos oficialiajame leidinyje dieną.

Griežtos baudos

Belgijos įstatymo projekte už naujų taisyklių nesilaikymą numatyta 4 lygio sankcija, atitinkanti 2006 m. Belgijos socialinio baudžiamojo kodekso 101 str. Tai reiškia, kad šiurkščių pažeidimų ir recidyvo atveju, numatyta yra net laisvės atėmimo nuo šešių mėnesių iki trejų metų bausmė, bauda nuo 600 iki 6 tūkst. Eur arba administracinė bauda nuo 300 iki 3 tūkst. Eur.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi