TransInfo

AdobeStock/donvictori0 nuotr.

Birželį pradės veikti naujoji importo kontrolės sistema ICS2. Aiškiname, kaip jai pasirengti

Nuo 2021 m. Europos Sąjunga palaipsniui įgyvendina naują importuojamų prekių saugos ir saugumo programą, grindžiamą kompiuterizuota siuntų informacine sistema „Import Control System 2“ (ICS2). Kitas programos etapas bus pradėtas įgyvendinti 2024 m. birželio 3 d.

Vidutinis skaitymo laikas 6 minutės

Jūrų transporto srityje 60 proc. įvežimo bendrųjų deklaracijos (ENS) turi nepakankamai duomenų tinkamai saugos ir saugumo rizikos analizei. Panaši situacija yra ir kelių bei geležinkelių transporte. Reaguodama į šias problemas, Europos Sąjunga pradėjo diegti ICS2 sistemą, kuria pagerinama prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis ir sustiprinamas muitinės rizikos valdymas pagal bendrąją ES sistemą (CRMF), prisidedant prie Sąjungos integruoto požiūrio į prekių judėjimą.

ICS2 sistema taikoma visiems operatoriams, vežantiems krovinius į Europos Sąjungą. Pagal naująsias taisykles, trečiųjų šalių kilmės prekės turi būti deklaruojamos pasienio muitinei. Nuo 2023 m. ši sistema taikoma vežėjams ir ekspeditoriams, vykdantiems krovinių vežimą oro transportu. 2024 m. birželio 3 d. prasidės pereinamasis laikotarpis jūrų ir vidaus vandenų transportui, kuris truks iki šių metų gruodžio 4 d. Šią dieną bus pradėta įgyvendinti ICS2 sistema, skirta laivų savininkams ir jūrų bei vidaus vandenų transporto vežėjams. 2025 m. sistema bus pradėta taikyti kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose.

ICS2 – vežėjų ir ekspeditorių pareigos

Vežėjas arba ekspeditorius, įvežantis prekes į ES muitų teritoriją, privalo pasienio muitinei pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją (ENS) prieš pristatydamas prekes prie Europos Sąjungos išorės sienos. Jei ekonominės veiklos vykdytojas neturi visų reikiamų duomenų, šią informaciją turi pateikti ją turintis ekonominės veiklos vykdytojas. Deklaraciją gali pateikti ne tik vežėjas ar ekspeditorius, bet ir importuotojas, krovinio gavėjas arba įgaliotas subjektas.

Reikalaujama informacija ENS deklaracijoje:

 • išsamus siuntos aprašymas (pvz., kas tai yra prekė, iš ko ji pagaminta, kam ji skirta),
 • tiksli informacija apie vežime dalyvaujančias šalis (pardavėją, pirkėją, transporto organizatorių, vykdantįjį vežėją),
 • HS kodas prekėms klasifikuoti,
 • muitinės suteiktas EORI numeris (jei suteiktas) (daugiau informacijos apie tai, kas yra EORI ir kaip jį gauti, galima rasti Europos Komisijos svetainėje).

Kaip veikia ICS2

 1. Prieš perduodamas krovinį vežti, krovinio siuntėjas pateikia išsamią informaciją apie krovinį, save ir gavėją. 
 2. Operatoriai (vežėjai, ekspeditoriai) renka ir analizuoja informaciją iš siuntėjo prieš išsiunčiant prekes į ES. 
 3. Ūkio subjektai ir (arba) muitinės atlieka rizikos vertinimą, remdamiesi turima informacija. 
 4. Jei nustatoma rizika, valdžios institucijos stengsis ją sumažinti, neleisdamos krauti įtartinų prekių.

Vežėjų įsipareigojimai

Įmonės, išduodančios pagrindinį važtaraštį (MBL), turi gauti reikiamus duomenis iš visų krovinių ekspeditorių, įskaitant greitojo pašto ar pašto operatorius, išduodančius lygiaverčius vežimo dokumentus. Jei ekspeditorius nepateikia reikiamų duomenų, vežėjas, remdamasis pagrindiniu važtaraščiu, turi pateikti dalinę ENS deklaraciją ir deklaracijoje nurodyti ekspeditoriaus EORI numerį. 

Tuomet ekspeditorius bus atsakingas už subordinuotojo lygmens duomenų pateikimą ICS2 sistemai ir duomenų gavimą iš kitų subordinuotuosius važtaraščius išduodančių šalių (HBL) arba savo dalinėje ENS deklaracijoje deklaruos operacijos dalyvių, kurie dar turi pateikti deklaracijas, duomenis. Primename, kad pagrindinį važtaraštį išduoda pagrindinis vežėjas (pvz., laivybos linija), o antrinį važtaraštį – ekspeditorius arba logistikos agentas, kuris tarpininkauja tarp siuntėjo ir pagrindinio vežėjo.

Vežėjai, išduodantys paprastąjį konosamentą, privalo gauti papildomų komercinių duomenų iš Europos Sąjungoje esančio gavėjo. Jei gavėjas nepateikia reikiamų duomenų, jo EORI numeris turi būti nurodytas jo dalinėje ENS deklaracijoje, o gavėjas turės pateikti savo dalinę deklaraciją ICS2 sistemai.


Taip pat skaitykite: ICS2 sistemos pokyčiai: ką reikiažinoti ir kaip pasiruošti?


Krovinių ekspeditorių ir pašto operatorių pareigos

Krovinių ekspedijavimo įmonės ir greitojo pašto ar pašto operatoriai, išduodantys subordinuotą važtaraštį ar lygiavertį dokumentą, privalo vežėjui (arba pagrindiniam operatoriui, atsakingam už vežimą) pateikti reikiamus duomenis arba patys pateikti dalinę ENS deklaraciją ICS2 sistemai, įskaitant tam tikrus komercinius duomenis, kuriuos reikia gauti iš Europos Sąjungos valstybėje narėje esančio gavėjo.

Dėmesio! ICS2 taisyklės taikomos kroviniams, vežamiems į arba per:

 • Europos Sąjungą,
 • Šiaurės Airiją,
 • Norvegiją,
 • Šveicariją.

 

Taisyklės taikomos visoms prekėms, neatsižvelgiant į jų vertę (išskyrus dokumentus).

Krovinių gavėjų pareigos

Priklausomai nuo šalių sutartinių susitarimų, prekių gavėjai taip pat gali būti įpareigoti pateikti ENS deklaraciją, kurioje pateikiama informacija apie prekių pirkėją ir pardavėją.

ICS2 reikalavimų nesilaikymo pasekmės

Jei vežėjai ir kiti operatoriai nesilaikys sistemos reikalavimų, tai gali turėti rimtų pasekmių. Už ICS2 reikalavimų nesilaikymą numatytos šios sankcijos:

 • Prekių sulaikymas ES sienoje. Prekės gali būti sulaikytos ES muitinės sienoje, kol bus įvykdyti visi saugos ir saugumo reikalavimai.
 • Muitinio įforminimo trūkumas. Prekės gali būti neišmuitintos, o tai reiškia, kad jos negalės patekti į ES rinką.
 • ENS deklaracijų atmetimas. Neišsamios deklaracijos gali būti atmestos, todėl gali tekti iš naujo pateikti dokumentus.
 • Papildoma kontrolė ir baudos. Muitinė gali atlikti papildomus patikrinimus ir taikyti sankcijas už reikalavimų nesilaikymą. Tai gali būti finansinės baudos (jų dydis dar nežinomas) ir kitos administracinės priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų.

Kaip pasirengti ICS2?

Pirmiausia reikia nuspręsti, kaip teikti deklaracijas sistemai – savarankiškai pagrindiniu lygmeniu ar kartu su klientais, kurie gali teikti dalinę informaciją į ICS2 savo atsakomybe pagal naujuose reglamentuose nustatytas sąlygas ir terminus.

Jei neturite ekonominių operacijų vykdytojų identifikacinio numerio (EORI), turite gauti numerį iš vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių muitinių administracijų

Toliau reikia atnaujinti įmonės IT sistemas, kad jos būtų tiesiogiai prijungtos prie Europos ICS2. Papildomos informacijos apie techninį pasiruošimą galima rasti Europos Komisijos vadove, išleistame keliomis kalbomis.

Išsamesnės informacijos apie ICS2 sistemą ir techninius klausimus galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

Paantraštės