TransInfo

AdobeStock/TTstudio nuotr.

Briuselis įspėja šalis, kurios nesilaikė direktyvos dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų kroviniams vežti keliais, naudojimo

Europos Komisija paragino šešias valstybes nares perkelti į nacionalinę teisę Europos Sąjungos teisės aktus transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų kroviniams vežti keliais, naudojimo.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Kovo 13 d. Europos Komisija nusprendė nusiųsti pagrįstą nuomonę Lenkijai, Kroatijai, Kiprui, Ispanijai, Liuksemburgui ir Slovėnijai dėl to, kad jos nepranešė Komisijai apie jokias nacionalines priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos ES taisyklės dėl transporto priemonių išnuomotų be vairuotojų kroviniams vežti keliais, naudojimo (ES direktyva 2022/738). 

Direktyvos tikslas – “panaikinti (…) apribojimus naudoti išnuomotas transporto priemones tarptautiniame transporte ir sukurti vienodą reglamentavimo sistemą, kad transporto operatoriai visoje ES turėtų vienodas galimybes patekti į nuomojamų transporto priemonių rinką”.

“Šia direktyva siekiama (…) užtikrinti, kad būtų laikomasi būtinų saugumo reikalavimų ir kad vairuotojams būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos. Valstybės narės turėjo patvirtinti šias priemones iki 2023 m. rugpjūčio 6 d.” – paaiškino Europos Komisija.

Gavusios ES įspėjimą valstybės narės turi per du mėnesius pateikti atsakymą ir imtis reikiamų priemonių. Priešingu atveju Europos Komisija gali nuspręsti perduoti klausimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

vadovas

Paantraštės