TransInfo

Briuselis nori grįžti prie įprasto prekių gabenimo. Nuo birželio bus ribojamos sušvelnintos taisyklės

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Europos Komisija paskelbė transportui gaires, kurios lėtai grąžins šį sektorių į įprastos veiklos „vėžes“. Tai taikoma keleivių vežimo atnaujinimui, taip pat laipsniškam krovinių vežimo keliais taisyklių galiojančių prieš koronaviruso pandemiją atkūrimui.

Briuselis 2020.05.13 d. statė dokumentą „COVID-19.Transporto paslaugų ir susisiekimo laipsniško atkūrimo gairės“. Gairėse nurodyta, kad turėtų būti dedamos pastangos apsaugoti tiekimo grandines. EK rašo apie „pereinamąjį laikotarpį“, kuriame turėtų būti palaipsniui mažinamas sveikatos patikrinimas sienos kirtimo metu, sistemingai turėtų būti panaikinamas karantinas (t.y. jo taikymas nepriklausomai nuo simptomų ir tyrimų rezultatų), tai turėtų būti taikoma ir kuriose šalyse privalomiems konvojams.

Briuselis mano, kad sunkvežimių eismo apribojimus galima atkurti, jei tai nepaveiks sklandaus eismo srauto. Be to, tolesnės nuo vairavimo ir poilsio laiko taisyklių leidžiančios nukrypti nuostatos po 2020 m. gegužės mėn. turėtų būti labiau suderintos ir apribojamos iki tų, kurios yra absoliučiai būtinos. O tai tam, kad palaipsniui būtų atkurtos vienodos ir lengvai įgyvendinamas ES taisyklės.

EK taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad būtina suintensyvinti pastangas, kad sunkvežimiai, pagal ankstesnes gaires, kertant sienas žaliaisiais koridoriais praleistų prie sienų ne daugiau kaip 15 minučių. Šios veiklos tikslas yra leisti sunkvežimiams kirsti sienas, taip kaip tai darė prieš įvedant apribojimus dėl koronaviruso pandemijos.

Komisija taip pat pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį itermodalinis transportas gali atlikti ES ekonomikai atsigaunant:

„Vėl išaugus eismui, ypatingą dėmesį reikės skirti daugiarūšio transporto mazgų, kaip antai uostų ar konteinerių terminalų, vaidmeniui žaliuosiuose koridoriuose. Siekiant užtikrinti tiekimo grandinių veikimą turėtų būti kuo geriau išnaudojamas visų rūšių transportas, įskaitant prekių vežimą vidaus vandenų keliais ir geležinkeliais“, – skaitome dokumente.

Kaip paskelbė Briuselis, Komisija stebės, ar priemonės, kuriomis siekiama apriboti koronaviruso plitimą, ir laipsniškas jų panaikinimas nepažeidžia bendrosios rinkos taisyklių. Taip pat, ar jos nesukuria diskriminacinio poveikio, prieštaraujančio ES vežėjų ir paslaugų teikėjų sutartims, ir ar jie nediskriminuoja ES piliečių ar darbuotojų dėl tautybės.

Pixabay/Alexas_Fotos/public nuotr.

Paantraštės