Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

ES Taryba priėmė transporto reglamentų reformą, t.y. „Mobilumo paketą“. „Nauji reglamentai pagerins vairuotojų darbo sąlygas, įves specialias vairuotojų komandiravimo tarptautiniame transporte taisykles ir atnaujins nuostatas dėl patekimo į kelių transporto rinką. Leis užtikrinti, kad taisyklės būtų veiksmingai įgyvendinamos“ – teigia Taryba.

Dėl koronaviruso pandemijos balsavimas vyko raštu. ES šalių atstovai turėjo kelias dienas savo atsakymų atsiuntimui. „Mobilumo paketo“ priėmimas ES taryboje reiškia, kad darbai pasiekė paskutinį etapą. Dabar jį turi dar patvirtinti Europos Parlamentas.

Prieštaravimai nepastebėti

„Naujosios taisyklės skirtos užtikrinti pusiausvyrą tarp vairuotojų darbo ir socialinių sąlygų gerinimo bei vežėjų teise laisvai teikti tarpvalstybines paslaugas. Jos taip pat padidins saugumą keliuose. Taip pat buvo išaiškintos kai kurios iki šiol netikslios nuostatos ir panaikintas nevienodas jų taikymas paskirose valstybėse narėse“, – pažymi ES Taryba.

Kitokios nuomonės yra Lietuva, Lenkija, Bulgarija, Kipras, Latvija, Estija, Malta, Rumunija ir Vengrija. Kovo pabaigoje jos prieštaravo prieš tolesnius darbus dėl nesąžiningų,  jų manymu, sprendimų ir kreipėsi dėl „Paketo” atmetimo.

Jos perspėjo, kad užuot įvedant sprendimus, kurie gali sukelti daugybės mažų ir vidutinių transporto įmonių žlugimą, Sąjunga turėtų parengti teisės aktus, kuriais koronaviruso panemijos metu būtų remiami verslininkai. 

Flickr/Thijs ter Haar/CC BY 2.0 nuotr.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros