TransInfo

Europos Teismo sprendimas dėl įdarbinimo agentūroje įdarbintų vairuotojų. Neišvengs 360 tūkst. Eur įmokų sumokėjimo?

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės
|

28.07.2020

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) paskelbė nutartį, kurioje apibrėžta, kas yra tikrasis vairuotojo darbdavys užsienyje, kai tai organizuoja įdarbinimo agentūra, ir kokie tokiu atveju taikomi socialiniai įstatymai. ESTT nuomone, sunkvežimių vairuotojai turėtų būti įdarbinami remiantis faktinio, o ne oficialaus darbdavio šalyje galiojančiais įstatymais ir darbo sąlygomis.

Šių metų liepos 16 d. paskelbtame Kipro įdarbinimo agentūros „AFMB Ltd“ bylos (C-610/18) sprendime, ES Teisingumo Teismas nutarė, kad tarptautinius pervežimus vykdančio sunkvežimio vairuotojo darbdavys yra įmonė, kuri faktiškai vadovauja vairuotojui, padengia realias su atlyginimu susijusias išlaidas ir faktiškai turi teisę atleisti tą vairuotoją iš darbo. Tačiau juo nėra įmonė, su kuria vilkiko vairuotojas sudarė darbo sutartį ir kuri šioje sutartyje yra oficialiai nurodoma jo darbdaviu.

Kaip aiškino ESTT, Kipre įsteigta „AFMB Ltd“ bendrovė sudarė sutartis su Nyderlanduose įsteigtomis transporto bendrovėmis, ir pagal jas įsipareigojo už mokamus bendrovei komisinius, valdyti šių vežėjų sunkvežimius jų sąskaita ir rizika. Kipro įmonė taip pat sudarė darbo sutartis su tarptautinius pervežimus vykdančiais, Nyderlanduose gyvenančiais sunkvežimių vairuotojais. Pagal šių sutarčių formuluotę ji buvo paskirta jų darbdave. Šie vairuotojai minėtų vežėjų pervežimus vykdė dviejose ar daugiau ES šalių, taip pat vienoje ar keliose Europos Laisvos Prekybos Asociacijos (ELPA) šalyse.

„Agentūra toms pačioms transporto įmonėms suteikė galimybę įtraukti vairuotojus į AFMB „darbo užmokesčių sąrašą“ ir paskui pakartotinai „įdarbinti“ tuos pačius vairuotojus. Tokiais veiksmais buvo siekiama bent 30 proc. mažinti darbo kaštus. Tai leido konkuruoti su vežėjais iš Rytų Europos“, – praneša Olandijos transporto portalas transport-online.nl.

Tačiau ši vairuotojų įdarbinimo forma netrukus sukėlė abejonių Nyderlandų institucijose. Į AFMB kreipėsi Profesionalaus kelių transporto sektoriaus pensijų fondas („Bpf Vervoer“). „Bpf Vervoer“ pareiškė, kad AFMB yra laikinojo įdarbinimo agentūra, turinti pareiga mokėti Olandijoje taikomas pensijų įmokas. AFMB užginčijo fondo sprendimą. 2016 m. Apygardos teismas nusprendė, kad AFMB yra laikinojo įdarbinimo agentūra ir jai taikoma Nyderlandų dalyvavimo sektorinių pensijų fonduose sistema. Taigi agentūra buvo įpareigota prisijungti prie „Bpf Transport“ ir sumokėti pradelstas, 360 tūkst. Eur viršijančias įmokas.

Vykdė veiklą vežėjų sąskaita ir rizika

AFMB ir vairuotojai užginčijo sprendimą, kad jiems taikoma Nyderlandų socialinės apsaugos sistema, teigdami, kad darbdaviu turėtų būti laikoma AFMB ir kadangi ji yra Kipre, turi būti taikomi Kipro įstatymai. Tada bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas paprašė ESTT išaiškinti, ar nagrinėjamų vairuotojų darbdaviu turėtų būti laikomos transporto įmonės ar AFMB. Praėjusių metų lapkričio pabaigoje ESTT generalinis advokatas paskelbė nuomonę šiuo klausimu, pagal kurią agentūra piktnaudžiauja Europos teise.

Kita vertus, Teismas galiausiai nutarė, kad vairuotojai buvo transporto įmonių darbuotojais, o šios įmonės buvo jų darbdavėmis, taigi, atrodo, todėl jiems taikomi Nyderlandų socialinės apsaugos įstatymai, tačiau nustatyti tai vis dėlto turi nacionalinis teismas.

Prieš sudarant darbo sutartis su AFMB, vairuotojus atrinko pačios transporto priemonės, o sudarius minėtas sutartis, jie vykdė savo veiklą šių vežėjų sąskaita ir rizika. Be to, faktines jų darbo užmokesčio išlaidas padengė transporto įmonės AFMB agentūrai mokomais komisiniais. Galiausiai paaiškėja, kad transporto įmonės iš tikrųjų turėjo teisę atleisti iš darbo ir kad kai kurie vairuotojai šiose įmonėse jau buvo įdarbinti prieš sudarant darbo sutartis su AFMB.

Trans.INFO nuotr.

Paantraštės