Gruodį eksportas sumažėjo 13,4 proc., importas – 12,1 proc.

Gruodį eksportas sumažėjo 13,4 proc., importas – 12,1 proc.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

12.02.2019

Trans.INFO

Trans.INFO

12.02.2019
Gruodį eksportas sumažėjo 13,4 proc., importas – 12,1 proc.

Pernai gruodį prekių eksportuota už 2,30 mlrd. Eur, importuota – už 2,46 mlrd. Eur. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,34 mlrd. Eur. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,16 mlrd. Eur, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Per gruodį eksportas sumažėjo 13,4 proc., importas – 12,1 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo smukęs baldų (30,7 proc.), naftos produktų (10,7 proc.), plastikų ir jų gaminių (19,9 proc.) eksportas.

Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (29 proc.), antžeminio transporto priemonių (14 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (10,6 proc.) importas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 13,7 proc., importas – 15 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 16,3 proc., be mineralinių produktų – 18,6 proc.

2018 m. gruodžio mėn. eksporto ir importo rodikliai

2018 m. gruodį, palyginti su 2017 m. gruodžiu, eksportas sumažėjo 2,5 proc., importas padidėjo 1,7 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs:

– javų (53,6 proc.),

– mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (13,8 proc.) eksportas.

Importo padidėjimą lėmė išaugęs:

– organinių chemijos produktų (41,5 proc.),

– žalios naftos (3,8 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 0,4 proc.) importas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 1,6 proc., importas padidėjo 0,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 3,5 proc., be mineralinių produktų – 3,1 proc.

2018 m. eksporto ir importo rodikliai

Per 2018 m. eksportas padidėjo 7,3 proc., importas – 8,6 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (9,4 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 10,7 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (47,5 proc.), įvairių chemijos produktų (48,3 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (27,7 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 2,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (13,1 proc.), organinių chemijos produktų (24,1 proc.) importas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,8 proc., importas – 5,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 9,8 proc., be mineralinių produktų – 8,3 proc.

2018 m. Lietuva daugiausia eksportavo į:

– Rusiją (14 proc.),

– Latviją (9,7 proc.),

– Lenkiją (8,2 proc.),

– Vokietiją (7,3 proc.).

Importavo iš:

– Rusijos (14,8 proc.),

– Vokietijos (11,9 proc.),

– Lenkijos (11,3 proc.)

– ir Latvijos (6,9 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (9,2 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), Jungtines Valstijas (7,9 proc.), Latviją (7,6 proc.) ir Švediją (7,1 proc.).

2018 m. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 15,1 ir 21 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,2 ir 17,3 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,7 ir 11,6 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (20,8 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,2 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (9,3 proc.), plastikų ir jų gaminių (8 proc.).

Šalt. Elta.lt

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi