Kanban kortelės, tai yra kaip praktikoje atrodo japoniškas tiekimo ir gamybos valdymo metodas

Kanban kortelės, tai yra kaip praktikoje atrodo japoniškas tiekimo ir gamybos valdymo metodas

Kanban kortelės, tai yra kaip praktikoje atrodo japoniškas tiekimo ir gamybos valdymo metodas

Japonų sukurtas Kanban (jap. iškaba, lentelė) metodas susijęs su gamybos ir tiekimo valdymu. Tai yra toks gamybos proceso organizavimas, kuriame kiekvienas organizacinis vienetas gamina būtent tiek, kiek šiuo metu reikia. Šiame metode atsargų kontrolė buvo laikoma esminiu medžiagų valdymo veiksniu. Pagrindinis sistemos elementas tai kanban kortelės, dažniausiai laminuotos kortos su pažymėtais ant jų atitinkamais kanban parametrais.

Kanban kortelė tai specifinis gamybos užsakymas, reiškiantis poreikį aprūpinti darbo vietą arba kliento poreikius. Šios kortelės rodo medžiagų perėjimo poreikį gamyboje, gamybos objekto ar medžiagų iš išorinio tiekėjo ar gamybos įmonės.

Remiantis visos sistemos taisyklėmis, kanban kortelė turėtų būti tiesiog atiduota tiekiančiam padaliniui, kai atsiranda toks poreikis. O tokia situacija susidaro, kai yra išnaudojamas anksčiau nustatytas atsargų kiekis (partijos dydis). Už tiekimą atsakingas padalinys, gavęs kanban kortelę, turėtų imtis reikiamų veiksmų, kad aprūpintų medžiagomis užsakantį padalinį. Tiksliau kalbant, siekiama atkurti atsargas vietoje, iš kurios buvo perduota kanban kortelė.

Iš esmės, kortelės yra skirtos skatinti tiekimo sistemos veikimą. Daugeliu atvejų, kanban kortelę atitinkančiu sprendimu gali būti konteineris arba dėžutė. Jos turėtų būti pažymėtos tokiu pat būdu, kaip kortelė.

Japonų sukurtas Kanban (jap. iškaba, lentelė) metodas susijęs su gamybos ir tiekimo valdymu. Tai yra toks gamybos proceso organizavimas, kuriame kiekvienas organizacinis vienetas gamina būtent tiek, kiek šiuo metu reikia. Šiame metode atsargų kontrolė buvo laikoma esminiu medžiagų valdymo veiksniu. Pagrindinis sistemos elementas tai kanban kortelės, dažniausiai laminuotos kortos su pažymėtais ant jų atitinkamais kanban parametrais.

Kanban kortelė tai specifinis gamybos užsakymas, reiškiantis poreikį aprūpinti darbo vietą arba kliento poreikius. Šios kortelės rodo medžiagų perėjimo poreikį gamyboje, gamybos objekto ar medžiagų iš išorinio tiekėjo ar gamybos įmonės.

Remiantis visos sistemos taisyklėmis, kanban kortelė turėtų būti tiesiog atiduota tiekiančiam padaliniui, kai atsiranda toks poreikis. O tokia situacija susidaro, kai yra išnaudojamas anksčiau nustatytas atsargų kiekis (partijos dydis). Už tiekimą atsakingas padalinys, gavęs kanban kortelę, turėtų imtis reikiamų veiksmų, kad aprūpintų medžiagomis užsakantį padalinį. Tiksliau kalbant, siekiama atkurti atsargas vietoje, iš kurios buvo perduota kanban kortelė.

Iš esmės, kortelės yra skirtos skatinti tiekimo sistemos veikimą. Daugeliu atvejų, kanban kortelę atitinkančiu sprendimu gali būti konteineris arba dėžutė. Jos turėtų būti pažymėtos tokiu pat būdu, kaip kortelė.

Kanban kortelės – tipai

Tiek kanban sistemą, kaip ir kanban korteles skatina “lean manufacturing” filosofijos pasekėjai. Tokios filosofijos įgyvendinimas leidžia padidinti našumą, sumažinti atsargų kiekį.

Gamybai valdyti gali būti naudojamos dviejų rūšių kanban kortelės:

Gamybos kortelė – gamybos užsakymas, naudojamas užsakant tam tikrą daiktų skaičių tam, kad perduoti juos į kitą gamybos vietą.

Poreikio kortelė – perkėlimo užsakymas, tai produkto iš ankstesnės gamybos vietos atsiėmimo dokumentas (leidžia perkelti vieną standartinį konteinerį iš tos vietos, kurioje produktas buvo pagamintas, į vietą, kurioje bus panaudotas).

Viena iš šių kortelių visada turi būti prisegta prie konteinerio, kuriame laikomos tam tikro dydžio partijos medžiagos. Tarp informacijos, kuri turėtų atsirasti ant tinkamai paruoštų kortelių, yra:

– medžiagos indeksas;

– medžiagos pavadinimas;

– konteinerio talpa / papildymo / partijos dydis;

– darbo vieta (užsakytos medžiagos paskirties vieta);

– tiekėjas – skyrius, pristatantis medžiagą (atskiras padalinys įmonėje arba išorinis tiekėjas);

– saugojimo vieta – jei darbo vietoje yra daugiau nei vienas stelažas / saugojimo vieta.  Kartais ant kortelės taip pat pateikiamas medžiagos aprašymas.

Kanban kortelės kelias

Praktikoje dokumentų, naudojamų kanban metode, kelias prasideda nuo dispečerio gamybos skyriuje. Būtent jis, remdamasis duomenimis apie numatomą tam tikro daikto poreikį, užpildo kanban kortelės planavimo dalį ir perduoda ją gamybos skyriui.

Tada planuotojas iš gamybos skyriaus parengia atitinkamą užsakymą, apibrėždamas rangovus ir paskirstydamas užduočiai atlikti reikalingus išteklius.

Po gamybos baigimo ir partijos kokybės patvirtinimo, rangovas atskiria vieną dalį nuo kortelės ir atiduoda planuotojui; tai yra užsakymo įvykdymo įrodymas. Likusios dvi kortelės dalys dedamos į konteinerį su paruoštais elementais, kuris gabenamas į vietą, iš kurios atkeliavo užsakymai. Kai darbuotojas pradeda naudotis pristatytu elementu, jis atskiria antrąją kanban kortelės dalį ir perduoda ją gamybos skyriui. Dispečeris yra informuojamas, kad naujos atsargos jau naudojamos. Trečioji (paskutinė) kortelės dalis perduodama dispečeriui, kai gamyboje baigsis atsargos.

Šis procesas taip pat gali būti atsektas konteinerių pavyzdyje. Naudojami du konteineriai. Kol vienas yra darbo vietoje ir iš jo paimamos dalys, kitas lieka paleistas saugykloje (tuščių konteinerių laikino saugojimo vieta, norint juos papildyti).

Komponentų pristatymas į gamybos linijas prasideda, kai medžiaga yra sunaudojama darbo vietoje ir konteineris atidedamas į saugojimo vietą, esanti kanban lentynoje, skirtą tuštiems konteineriams.

Kanban stelažų vieta

Praktikoje vidinės transporto priemonės pravažiavimas ir kanban kortelių bei konteinerių surinkimas vyksta tiksliai apibrėžtu maršrutu (taip vadinama kilpa). Sandėlio darbuotojas, nustatytu laiku (pvz., kas valandą), organizuoja pravažiavimą per kilpą, rinkdamas konteinerius ir korteles, nurodančias komponentų poreikį.

Surinkus Iš sandėlio visų kortelėmis nurodytų dalių kiekius, medžiagos sudedamos į vežimėlį, kuris, važiuodamas nurodytu maršrutu, pristato komponentus į tam skirtas saugojimo vietas, esančias tinkamai pažymėtuose kanban stalžuose. Kad medžiagų srautas vyktų sklandžiai, kanban stelažai turi būti išdėstyti kuo arčiau darbo vietų. Kai kuriais atvejais lentynos yra įmontuojamos į darbo vietas, kad dalys būtų paimamos tiesiai iš konteinerių stelaže.

premium:forPremium.before.article

premium:forPremium.title

premium:forPremium.subtitle

  premium:forPremium.linkpremium:forPremium.button

  premium:forPremium.note


  Populiariausi
  komentarai (0)
  Pateikti
  komentarai (0)
  Populiariausi