Kelių transportas įtrauktas į prekybos taršos leidimais sistemą
Pixabay/marcinjozwiak/public domain

Kelių transportas įtrauktas į prekybos taršos leidimais sistemą

Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė preliminarų politinį susitarimą dėl kai kurių projektų „Fit for 55“, kuriais siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

03.01.2023

Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė preliminarų politinį susitarimą dėl kai kurių projektų „Fit for 55“, kuriais siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.

Trans.INFO

Trans.INFO

03.01.2023
Kelių transportas įtrauktas į prekybos taršos leidimais sistemą
Pixabay/marcinjozwiak/public domain

ES taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS) yra pagrindinė Europos Sąjungos priemonė, apimanti apie 40 proc. viso Bendrijos išmetamo CO2 kiekio. Apie šios sistemos kūrimą buvo kalbama jau seniai, o neseniai Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė preliminarų susitarimą dėl sistemos ateities ir jos išplėtimo.

Tačiau šis susitarimas yra laikinas ir šiuo klausimu siūlomus teisės aktus dar turi oficialiai priimti abi institucijos.

Nauja sistema kelių transportui

Transporto ekspedijavimo ir logistikos paslaugų sektoriaus atžvilgiu svarbiausias yra planas sukurti naują, atskirą prekybos taršos leidimais sistemą kelių transporto ir degalų sektoriams.

Naujoji sistema būtų taikoma platintojams, kurie tiekia kurą, skirtą deginti pastatuose, kelių transporte ir kai kuriuose kituose sektoriuose – rašoma ES Tarybos svetainėje.

Tikimasi, kad naujoji sistema pradės veikti 2027 m., nebent energijos kainos būtų išskirtinai didelės, o tokiu atveju ji įsigaliotų tik 2028 m.

Išsamią informaciją apie abiejų ES įstaigų pasiūlymus šiuo klausimu galima rasti institucijos svetainėje.

O kaip dėl jūrų transporto?

Paskutiniame susitarime Taryba ir Parlamentas taip pat susitarė išplėsti esamą ES taršos leidimų prekybos sistemą, kad ji apimtų ir jūrų transporto išmetamus teršalus.

Jie susitarė palaipsniui įvesti laivybos bendrovių įsipareigojimus dėl leidimų atšaukimo: 40 proc. – patikrintam teršalų išmetimui nuo 2024 m. 70 proc. – nuo 2025 m. ir 100 proc. – nuo 2026 m. – rašoma svetainėje.

Dauguma didelių laivų nuo pat pradžių bus įtraukta į EU ETS. Mažesniems laivams vėliau – nuo ​​2025 m. – bus taikomas išmetamųjų teršalų stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo reglamentas, o jų įtraukimas į EU ETS bus peržiūrėtas 2026 m.

Paramos fondas

Susitarime taip pat buvo priimtas sprendimas įsteigti Socialinio klimato fondą, kuris rems namų ūkius, labai mažas įmones ir transporto naudotojus, atsiradusius sunkioje padėtyje. Taip siekiama jiems padėti susidoroti su kainų padidėjimu, atsirandančiu dėl prekybos taršos leidimais sistemos veikimo statybos sektoriuje, kelių transporto sektoriuje ir degalų sektoriuje, teigiama komunikate.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi