Lenkijos vežėjų organizacijos ragina vyriausybę imtis veiksmų. Problema susijusi su Rusijos ir Baltarusijos transporto bendrovėmis

Lenkijos vežėjų organizacijos ragina vyriausybę imtis veiksmų. Problema susijusi su Rusijos ir Baltarusijos transporto bendrovėmis

Dėl Rusijos ir Ukrainos karo padidėjo transporto sektoriaus ekonominė ir socialinė įtampa, susijusi su konkurencingumu. Labiausiai nukentėjo vežėjai iš rytų Lenkijos, todėl kilo protestai ir pasienio punktų blokados. Jų priežastis - veiksmingi bandymai apeiti ES ekonomines sankcijas, įvestas Rusijos ir Baltarusijos transportui, taip pat nesąžiningos konkurencijos atsiradimas, kurią sudaro neteisėtas kabotažas ir kai kurių Ukrainos vežėjų vykdomas vežimas į trečiąsias šalis ir iš jų.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

22.05.2023

Dėl Rusijos ir Ukrainos karo padidėjo transporto sektoriaus ekonominė ir socialinė įtampa, susijusi su konkurencingumu. Labiausiai nukentėjo vežėjai iš rytų Lenkijos, todėl kilo protestai ir pasienio punktų blokados. Jų priežastis - veiksmingi bandymai apeiti ES ekonomines sankcijas, įvestas Rusijos ir Baltarusijos transportui, taip pat nesąžiningos konkurencijos atsiradimas, kurią sudaro neteisėtas kabotažas ir kai kurių Ukrainos vežėjų vykdomas vežimas į trečiąsias šalis ir iš jų.

Trans.INFO

Trans.INFO

22.05.2023
Lenkijos vežėjų organizacijos ragina vyriausybę imtis veiksmų. Problema susijusi su Rusijos ir Baltarusijos transporto bendrovėmis

Už kai kuriuos iš šių neigiamų reiškinių yra atsakingas viešasis administravimas, kuris išduoda leidimus verstis profesine vežimo kelių transportu veikla ir užtikrina, kad trečiųjų šalių vežėjai vykdytų tarptautinį vežimą Lenkijos teritorijoje. Ukrainos administracija taip pat neliko be kaltės, nepagrįstai aiškindama Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo dėl kelių transporto nuostatas Lenkijos vežėjų nenaudai.

Protestuojančių vežėjų balsas ir jų radikalūs reikalavimai gana stipriai skamba žiniasklaidoje, todėl trys didžiausios kelių transporto darbdavių organizacijos: Lenkijos kelių transporto darbdavių asociacija (OZPTD), Lenkijos transporto ir logistikos darbdavių asociacija (TLP) ir Lenkijos transporto darbdavių organizacija (PUT) nusprendė šiuo klausimu užimti bendrą poziciją. Joje jos nurodo realias problemas ir jų sprendimo būdus.

“Mūsų nuomone, nesąžiningos konkurencijos reiškiniai, įskaitant neteisėtų kabotažinių pervežimų ir pervežimų į trečiąsias šalis ir iš jų vykdymą, yra susiję su sisteminiais Lenkijos kontrolės tarnybų trūkumais. Pakankamo kelių transporto inspektorių skaičiaus keliuose stoka, naktinių patikrinimų trūkumas (…) – visa tai, mūsų nuomone, reikia kuo greičiau ištaisyti. Būtini įstatymų pakeitimai, kurie, be kita ko, dabartinę Kelių transporto inspekciją paverstų uniformuota tarnyba, atliekančia savo užduotis 24 valandas per parą. O po to turėtų būti priimti biudžetiniai sprendimai, leidžiantys padidinti inspektorių, įgaliotų atlikti patikrinimus, skaičių”, – rašo pozicijos signatarai. 

Jie pabrėžia, kad tai reikia padaryti greitai ir veiksmingai, nes socialinės įtampos didinimas netinka Lenkijos ir Ukrainos santykiams. “Tai nepadeda ekonominiam bendradarbiavimui, kuriam esame pasmerkti kaip kaimynai. Konfliktai tarp mūsų šalių naudingi tik agresoriui – Rusijai”.

“Reikia pradėti krovinių užsakovų ir siuntėjų kontrolę, kurie netikrina užsienio vežėjų leidimų. O nustačius pažeidimus turėtų būti nedelsiant pradedamos atitinkamos procedūros ne tik prieš vežėją, bet ir prieš užsakovą, siuntėją ir kitus subjektus, vykdančius veiklą, susijusią su neteisėtu vežimu”, – rašoma OZPTD, TLP ir PUT pareiškime.

Organizacijos taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad po Rusijos agresijos prieš Ukrainą Lenkijos vyriausybė neperžiūrėjo Rusijos ir Baltarusijos vežėjams palankių teisinių sprendimų, užtikrinančių, kad į Lenkijos Respublikos teritoriją įvežamiems degalams transporto priemonių bakuose, kurių talpa neviršija 600 litrų, netaikomi akcizai, muitai ir kiti mokesčiai.

„Raginame kuo greičiau sugrąžinti prieš daugelį metų galiojusius teisės aktus, pagal kuriuos tokių degalų kiekis negali viršyti 200 litrų”, – teigiama organizacijų pareiškime.

Siekdamos sutvarkyti tarptautinio kelių transporto santykius, trys transporto sektoriaus organizacijos taip pat paragino nutraukti Lenkijos ekonomikai nepalankius dvišalius tarptautinius susitarimus dėl tarptautinio kelių transporto, kuriuos mūsų kaimyninė šalis kadaise sudarė su Rusija ir Baltarusija. “Tai leistų ateityje derėtis dėl labiau subalansuotų ir teisingų transporto veiklos šiomis kryptimis taisyklių”.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi