TransInfo

Susisiekimo ministrai ragina Europos Komisiją netaikyti Mobilumo paketo nuostatų

Devynių Europos Sąjungos šalių transporto ministrai bendru laišku kreipėsi į Europos Komisijos transporto komisarę Adiną Valean, siūlydami laikinai netaikyti Mobilumo paketo nuostatų, kurios įpareigoja kas aštuonias savaites grąžinti sunkvežimį į jos įsisteigimo valstybę. Jų nuomone, tai riboja kabotažą.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Pasak Susisiekimo ministerijos, šio žingsnio ministrai ėmėsi reaguodami į Rusijos valdžios karą Ukrainoje, degalų kainų augimą, koronaviruso pandemiją ir dėl to kylančius iššūkius transporto sektoriuje.

„Situacija dėl vairuotojų trūkumo visoje Europoje įtempta, o karas Ukrainoje tik dar labiau išryškino problemą. Šiuo sunkiu laikotarpiu, kai prekių ir žaliavų judėjimo bei logistikos poreikis yra pastebimai išaugęs, šalys skubiai organizuoja humanitarinę pagalbą vis didesniam pabėgėlių iš Ukrainos skaičiui, ypač svarbu, kad nepagrįsti ir neproporcingi Mobilumo paketo reikalavimai, sudarantys kliūtis ES pakraščiuose esančių šalių vežėjų veiklai, būtų kuo greičiau persvarstyti ar bent laikinai netaikomi“, – sako susisiekimo ministras M. Skuodis.

Lietuvos, Bulgarijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Maltos, Kipro, Rumunijos ir Vengrijos transporto ministrų laiške EK komisarei taip pat pažymėta, kad siekiant sustiprinti Bendrijos transporto sektoriaus atsparumą būtina sukurti nuoseklią reguliavimo sistemą ir nustatyti tam tikras išimtis, kurios būtų taikomos ekstremaliųjų situacijų ir panašių krizių atvejais.

Naujausi Mobilumo paketo pakeitimai, susiję su vilkikų grąžinimu į jų registracijos šalį ir kabotažo operacijų apribojimu, įsigaliojo šių metų vasario 21 d. Dėl šių tiek ES bendrosios rinkos, tiek aplinkosaugos požiūriu žalingų nuostatų Lietuva jau yra pateikusi ieškinius ES Teisingumo Teismui.

Paantraštės