TransInfo

Trans.INFO nuotr.

Mobilumo paketas ir geros vežėjo reputacijos praradimas. Briuselis įveda naujas taisykles – patikrinkite, kas pasikeis

Gegužės pradžioje Europos Komisija paskelbė du įgyvendinimo reglamentus, dėl kai kurių atnaujintų ES transporto taisyklių. Įvedami reikšmingi pokyčiai susiję su pažeidimais, dėl kurių vežėjas praranda gerą reputaciją, ir su transporto įmonių rizikos vertinimu.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

2022 m. gegužės 2 d. Europos Komisijos paskelbti įgyvendinimo reglamentai, be kita ko, yra susiję su nauju rimtų pažeidimų sąrašu ir transporto įmonių rizikos vertinimo apskaičiavimu. Abu teisės aktai įsigalios maždaug po dviejų savaičių – pirmadienį, šių metų gegužės 23 dieną.

Kalbame apie Komisijos įgyvendinimo reglamentą 2022/694, kuriuo keičiamas Reglamentas 2016/403 dėl naujų rimtų ES teisės pažeidimų, dėl kurių kelių vežėjas gali prarasti gerą reputaciją. Dokumentas įveda naujus pažeidimus, atsirandančius dėl Mobilumo paketo, susijusius su kabotažu ir darbuotojų komandiravimu, ir juo siekiama užtikrinti, kad valstybės narės darniai įvertintų šiuos pažeidimus.

Pakeitimai, kuriuos numatoma įvesti ES dokumente

Prisiminkime, pažeidimai skirstomi į: sunkius, labai sunkius ir sunkiausius pažeidimus. Dėl sunkių pažeidimų (SP) ir labai sunkių pažeidimų (LSP) bus pradėtas tyrimas dėl geros reputacijos, jei jie buvo įvykdyti daug kartų. Esant sunkiausiems pažeidimams (SSP), užtenka vieno tokio pažeidimo, kad būtų pradėta procedūra ir dėl to būtų prarasta licencija.

Pavyzdžiui, naujasis reglamentas numato, kad jei vežėjas ar vairuotojas negali pateikti galiojančios Bendrijos licencijos ar galiojančio patvirtinto Bendrijos licencijos išrašo tikrinančiam pareigūnui (t. y. licencija ar patvirtintas licencijos išrašas pamestas, sugadintas, pamiršta pasiimti ir pan.), jis padarys labai sunkų pažeidimą. O krovinių gabenimas be galiojančios Bendrijos licencijos (pvz., licencijos nėra, licencija suklastota, panaikinta, pasibaigęs galiojimo laikas ir pan.) bus laikomas sunkiausiu pažeidimu.

Labai sunkiu pažeidimu bus kabotažo vykdymas, prieštaraujantis konkrečioje valstybėje narėje galiojančioms nuostatoms, taip pat kabotažo operacijos vykdymas toje pačioje valstybėje narėje 4 dienas po paskutinės teisėtos kabotažo operacijos toje šalyje pabaigos.

Dauguma sunkiausių pažeidimų susiję su tachografų duomenų keitimu, taip pat su tachografo naudojimu be homologacijos.

Antrajame įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/695, nustatančiame Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB taikymo taisykles, nurodyta bendra formulė, pagal kurią apskaičiuojamas ES kelių vežėjų rizikos lygis. Rizika bus apskaičiuojama atsižvelgiant į vežėjo ir jo vairuotojų padarytų ES teisės aktų pažeidimų skaičių ir sunkumą. Šie pažeidimai registruojami nacionalinėse rizikos vertinimo sistemose. Bendra formulė turi užtikrinti vienodą požiūrį į operatorius kontrolės metu bei galimybę palyginti rizikos vertinimus.

Ką šios naujos taisyklės reiškia praktiškai?

Iki šiol kiekviena valstybė narė galėjo nustatyti nuosavą kelių transportą vykdančių subjektų rizikos vertinimo formulę. Naujajame 2022 m. gegužės 2 d. reglamente 2022/695 buvo įvesta bendra formulė įmonės rizikos laipsniui apskaičiuoti, kuria siekiama prisidėti prie teisės aktų vykdymo praktikos visoje Sąjungoje suderinimo, užtikrinant, kad su visais vairuotojais ir transporto įmonėmis būtų elgiamasi vienodai tikrinimo ir sankcijų skyrimo metu.

Taikant tokią bendrą formulę, atsižvelgiama į pažeidimų skaičių, sunkumą ir dažnumą bei į patikrinimų, kai nebuvo nustatyta pažeidimų, rezultatus, taip pat ar kelių transporto įmonė naudoja išmaniuosius tachografus. Praktiškai tai gali reikšti, kad patikros bus atliekamos dažniau ir detaliau. Dėl įmonių, kurioms bus priskirtas aukštas rizikos laipsnis, bus pradėtas procesas, ir tokiu būdu gali būti prarasta gera reputacija.

Bendradarbiavimas: Agneška Velgus

Paantraštės