Naujas vairuotojų komandiravimas į Prancūziją. Patikrinkite, kas pasikeitė

Naujas vairuotojų komandiravimas į Prancūziją. Patikrinkite, kas pasikeitė

Naujas vairuotojų komandiravimas į Prancūziją. Patikrinkite, kas pasikeitė

2019 m. birželio 5 d. Prancūzijos valdžios paskelbė naują dekretą, iš dalies keičiantį darbuotojų komandiravimo nuostatas ir sugriežtinantį bausmes už nelegalų darbą. Liepos mėnesį darbo ministerija pristatė naują SIPSI sistemos versiją, kuri užtikrina vežėjams apskaitos deklaracijų ir sertifikatų siuntimą Prancūzijos kontrolės tarnyboms.

Naujos sunkvežimių vairuotojų delegavimo taisyklės patikslina nuo trijų metų galiojantį vad. Makrono įstatymą (Loi Macron) ir pabrėžia vežėjo atstovų vaidmenį. Dabartinis įstatymas numato griežtesnes bausmes už darbuotojų komandiravimo nuostatų pažeidimus ir suteikia Darbo inspekcijai papildomų įgaliojimų. Prancūzijos audito institucijos ir tarnybos taip pat daug dėmesio skirs teisingam darbuotojų komandiravimui, o tame padės SIPSI platformos atnaujinimas.

Naujos SIPSI sistemos funkcijos buvo įdiegtos visų pirma dėl užsienių įmonių komandiruojančių darbuotojus į Prancūziją. Yra kelios svarbios funkcijos.

SIPSI sistema 2019 metais

  1. Prieiga prie SIPSI paskyros.

Naujojoje sistemoje vežėjas gali pateikti savo paskyrą atstovui ir Prancūzijos rangovams. Deklaraciją gali išduoti viena iš šalių – vežėjas ar atstovas.

  1. Deklaracijos parsisiuntimas.

Anksčiau pateiktos deklaracijos buvo automatiškai pristatomos el. paštu. Dabar jas reikia atsisiųsti tiesiai iš platformos, o el. laiške pateikiamas tik paraiškos  referencinis numeris.

  1. Automatiškas duomenų užpildymas.

Naujoje sistemoje atsirado galimybė automatiškai užpildyti duomenis, pvz., PVM numerį. Be to, sistema randa atstovo įmonės duomenis, įskaitant šiuo metu reikalingą SIRET numerį.

  1. Daugiau komandiravimo aktų.

Naujų funkcijų dėka sistema leidžia generuoti daugiau komandiravimo aktų vienu metu.

  1. Vežėjo atstovo duomenys.

Sistemoje įvyko esminis pokytis vežėjo atstovo atžvilgiu. Nuo 2019 m. liepos 1 d. darbdavio atstovas skiriamas tiesiogiai komandiravimo pažymėjime, o ne atsižvelgiant į konkretų dokumentą. Be to, atstovas privalo turėti SIRET numerį.

  1. Platformos kalba.

Dabar darbuotoją galite komandiruoti prancūzų, vokiečių, anglų, italų ir ispanų kalba.

  1. Atlyginimo dydžiai ir vairuotojo kvalifikacijos tipas

Verta paminėti, kad SMIC bruto valandinis tarifas nebuvo pakeistas. Po 2019 m. sausio 1 d. atnaujinimo jis vis dar yra 10,03 Eur (anksčiau – 9,88 Eur).

Atlyginimo dydžiai ir vairuotojo kvalifikacijos tipas

Grupė Koeficientas Vairuotojai Bruto tarifai nuo 2019.01.01. Eur/val.
3 bis 118M Transporto priemonių, kurių leistinas bendras svoris didesnis nei 3,5 t, vairuotojai 10,03
4 120M Transporto priemonių, kurių leistinas bendras svoris 3,5 t, vairuotojai 10,03
5 128M Transporto priemonių, kurių leistinas bendras svoris 11-19 t, vairuotojai 10,03
6 138M Transporto priemonių, kurių leistinas bendras didesnis nei 19 t, vairuotojai 10,03
7 150M Aukštos kvalifikacijos sunkvežimių vairuotojai 10,21

Komandiravimo į Prancūziją taisyklių pokyčiai

Komandiravimo nuostatų pakeitimas apėmė Darbo kodeksą ir Transporto kodeksą ir buvo sutelktas į didėjančias Prancūzijos darbo inspekcijos sankcijų ir galių sritis, požiūrį į deramą klientų patikrinimą patikint paslaugas darbdaviams iš užsienio ir sutvarkant informacijos sferą, kurią vežėjas turi pateikti Prancūzijos institucijoms.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. vežėjas už pažeidimus, susijusius su vairuotojų komandiravimu į Prancūziją gali gauti tokias baudas:

– laikinas paslaugų vykdymo sustabdymas,

– bei laikinas paslaugų vykdymo sustabdymas iki dviejų mėnesių.

Prieš taikant sankciją, per 1–3 dienas nuo šaukimo gavimo dienos vežėjas arba jo atstovas Prancūzijoje turi pateikti pažeidimo aplinkybių paaiškinimą. Pasibaigus šiam terminui arba jei nėra rimtų pažeidimų priežasčių, vežėjo veikla laikinai sustabdoma iki vieno mėnesio.

Anksčiau, prieš komandiruojant vairuotoją, vežėjas turėjo gauti iš rangovo SIPSI deklaracijos ir vežėjo atstovo Prancūzijoje paskyrimo dokumento kopiją. Po pakeitimo rangovas pateiks SIPSI dokumento gavimo patvirtinimą ir garbės deklaraciją, patvirtinančią, kad sumokėjo. Pareiškime turėtų būti nurodytas rangovo pavadinimas, vardas, pavardė ir jo teisinio atstovo parašas.

Profesionalios vežėjų atstovavimo paslaugos

“Groupe Espro” kanceliarija Europos rinkoje veikia daugiau nei 10 metų. Šiuo metu ji turi biurus Nicoje ir Tulūzoje, o būstinę – Varšuvoje. Specializuojasi darbuotojų komandiravime į Prancūziją, kelių transporto darbo teisės srityje bei siūlo paslaugas, susijusias su vežėjo atstovavimu Prancūzijoje.

Jei ieškote patyrusio vežėjų atstovo Prancūzijoje (su SIRET numeriu), prašome skambinti arba rašyti. Kalbame lietuviškai!

Tinklalapis: www.groupespro.com/lt

El. paštas: atstovas@groupespro.com

Mob. tel.: +48 511 338 465 (Artūras Jarošas)

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi