TransInfo

Trans.INFO nuotr.

Nauji reikalavimai vežėjams nuo 2,5 iki 3,5 t. Jau šį šeštadienį įsigalioja naujoji tvarka

Licencija vežėjams, gabenantiems krovinius transporto priemonėmis nuo 2,5 iki 3,5 t, bus privaloma. Gegužės 21 d. visoje Europos Sąjungoje įsigalioja naujoji krovinių gabenimo tvarka.

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Europos Sąjunga siekia vienodų konkurencinių sąlygų dirbantiems transporto ir logistikos sektoriuje. Jau nuo šio šeštadienio vežėjai, gabenantys krovinius transporto priemonėmis, kurių didžiausia leidžiamoji masė nuo 2,5 t iki 3,5 t,  negalės vežti krovinių už Lietuvos ribų, jei įmonė neturės galiojančios ES licencijos.

„Pokytis palies tiek įmones, tiek ir fizinius asmenis, kurie turi smulkųjį verslą ir krovinius gabena už atlygį. Niekas nepasikeis ir licencijų nereikia tiems, kurie veža krovinius tik mūsų šalies viduje“, – pasakė Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Paslaugų departamento direktorius Stanislovas Lingys, kurį cituoja Susisiekimo ministerijos spaudos tarnyba.

Kaip gauti transporto licenciją?

Lengvojo komercinio transporto sektoriuje veikiantys verslininkai licenciją gali gauti pateikę atitinkamus prašymus bet kuriame LTSA padalinyje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Susisiekimo ministerija informuoja, kad kol kas priimami tik popieriniai prašymai, tačiau netrukus bus sudaryta galimybė tai padaryti ir elektroniniu būdu.

Prašymus galima rasti čia:

Transporto įmonėms veiklos licencija galios 10 metų, išdavimas kainuos 57 Eur, o kiekvienos licencijos kopijos  – 43 Eur.

“Licencija vežėjui bus suteikta tuo atveju, jeigu jis atitiks krovinių gabenimo veiklai keliamus reikalavimus. Privaloma turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje, gerą reputaciją, profesinę kompetenciją bei finansiškai pajėgti vykdyti veiklą”, – aiškina Susisiekimo ministerija.

Nepriekaištinga vežėjo reputacija

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimas taikomas  įmonei, vadovui ir  transporto vadybininkui. LTSA galės išduoti licenciją vežėjui tik tada, jei nėra galiojančių administracinių nuobaudų ir teistumo. LTSA tai patikrins savarankiškai Administracinių nusižengimų bei Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registruose, “todėl specialių dokumentų vežėjui pateikti nereikia”.

Plačiau apie Mobilumo paketą ir geros vežėjo reputacijos praradimą galite perskaityti šiame straipsnyje. Taip pat raginame susipažinti su pažeidimų katalogu, dėl kurių vežėjai gali prarasti gerą reputaciją. Išsamų katalogą rasite šiame tekste.

Finansinė verslininkų padėtis

Norėdamas gauti vežėjo licenciją, verslininkas turi įrodyti, kad gali vykdyti finansinius įsipareigojimus ir kiekvienais metais turi tam tikrą pinigų sumą. 

“Reikalinga suma priklauso nuo transporto priemonių skaičiaus, paprastai tariant – nuo vežėjo vykdomos veiklos masto”, – rašo ministerija.

Jei įmonė naudos tik nuo 2,5 t iki 3,5 t didžiausios leidžiamos masės transporto priemonės, vežėjas turi disponuoti nuosavu kapitalu, kurio vertė:

  • ne mažesnė kaip 1800 Eur, kai naudojama tik viena transporto priemonė (ar transporto priemonių junginys) ir
  • po 900 Eur kiekvienai papildomai naudojamai transporto priemonei (ar transporto priemonių junginiai).

Jei bus naudojamos nuo 2,5 t iki 3,5 t transporto priemonės ir automobiliai, kurių didžiausia leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, vežėjas turi disponuoti sekančiu kapitalu:

  • ne mažesnė kaip 9000 Eur pirmai transporto priemonei,
  • po 5000 Eur kiekvienai papildomai naudojamai transporto priemonei (ar transporto priemonių junginiui), kurios didžiausia leidžiamoji masė viršija 3,5 t ir
  • po 900 Eur kiekvienai papildomai naudojamai transporto priemonei (ar transporto priemonių junginiui), kurios didžiausia leidžiamoji masė nuo 2,5 t iki 3,5 t.

Susisiekimo ministerijos teigimu, fizinio asmens finansinė būklė vertinama ir turi būti užtikrinama remiantis nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitos duomenimis, tuo tarpu juridinio asmens – remiantis jo metinės finansinės atskaitomybės (balanso) duomenimis.

Vežėjo profesinė kompetencija

Be to, vežėjas turės įrodyti, kad jam pakanka profesinės kompetencijos vykdyti saugų verslą. Pagrindinis kompetencijos įrodymas – dirbantis transporto vadybininkas, kuris išlaikęs reikiamą egzaminą ir turi pažymėjimą.

“Šis asmuo turi būti įmonės darbuotojas arba pagal sutartį įgaliotas eiti transporto vadybininko pareigas įmonės vardu”.

Svarbu paminėti, kad vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų, kurie turi ne daugiau kaip 30 licencijos kopijų, transporto veiklai. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai licencijos kopijų skaičius neribojamas.

Paantraštės