Pagrindinis puslapis

/

Transportas

/

Išplėstas ES pažeidimų katalogas...

Išplėstas ES pažeidimų katalogas, dėl kurių vežėjai gali prarasti gerą reputaciją [SĄRAŠAS]
Trans.INFO nuotr.

Išplėstas ES pažeidimų katalogas, dėl kurių vežėjai gali prarasti gerą reputaciją [SĄRAŠAS]

Po dviejų savaičių – gegužės 23 d. – įsigalios du ES įgyvendinimo reglamentai, kuriais ES nuostatos, susijusios su priėjimu prie krovinių vežimo kelių transportu rinkos, pritaikomi prie Mobilumo paketo taisyklių. Briuselis, be kita ko, išplėtė pažeidimų, dėl kurių vežėjas gali prarasti gerą reputaciją, sąrašą.

Po dviejų savaičių – gegužės 23 d. – įsigalios du ES įgyvendinimo reglamentai, kuriais ES nuostatos, susijusios su priėjimu prie krovinių vežimo kelių transportu rinkos, pritaikomi prie Mobilumo paketo taisyklių. Briuselis, be kita ko, išplėtė pažeidimų, dėl kurių vežėjas gali prarasti gerą reputaciją, sąrašą.

Išplėstas ES pažeidimų katalogas, dėl kurių vežėjai gali prarasti gerą reputaciją [SĄRAŠAS]
Trans.INFO nuotr.

Gegužės 2 d. paskelbti reglamentai po dviejų savaičių bus taikomi visose Europos Sąjungos šalyse. Tačiau jų neprivaloma įgyvendinti šalies teisėje. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2022/694 pakeičia reglamentą (ES) Nr. 2016/403 dėl naujų rimtų ES teisės aktų pažeidimų, dėl kurių kelių transporto vežėjai gali prarasti gerą reputaciją, papildo pažeidimų sąrašą. Atsiranda naujų pažeidimų, susijusių su poilsio laikotarpiu, tachografais ir kabotažu bei vairuotojų komandiravimu.

Pažeidimų, susijusių su vairuotojų darbo laiku ir poilsio laikotarpiu, sąrašas papildytas naujais:

 • už du kitus sutrumpintus savaitinius poilsio laikotarpius neskiriamas kompensuojamasis poilsio laikotarpis (labai rimtas pažeidimas),
 • reguliarus savaitinis poilsio laikotarpis ar savaitinis poilsio laikotarpis, ilgesnis nei 45 valandos, praleistas transporto priemonėje (labai rimtas pažeidimas),
 • darbdavys nepadengia apgyvendinimo kitoje nei transporto priemonė vietoje išlaidų (rimtas pažeidimas),
 • vežėjas neorganizuoja vairuotojų darbo taip, kad jie galėtų grįžti į darbdavio koordinavimo centrą arba vairuotojų gyvenamąją vietą (labai rimtas pažeidimas),

Klabant apie tachografus, pridedami šie pažeidimai:

 • kelto/traukinio neženklinimas arba netinkamas ženklinimas (rimtas pažeidimas),
 • registracijos lapuose nepateikiama reikiama informacija (labai rimtas pažeidimas),
 • užrašuose nėra valstybių, kurių  sienas vairuotojas kirto dienos darbo laiko metu, simbolių (rimtas pažeidimas),
 • užrašuose nėra valstybių, kuriose  vairuotojas pradėjo ir baigė dienos darbo laiką, simbolių (rimtas pažeidimas).

Papildomi su kabotažu susiję pažeidimai:

 • kabotažinių vežimų vykdymas pažeidžiant įstatymus ir kitus teisės aktus, galiojančius priimančioje valstybėje narėje (labai rimtas pažeidimas),
 • kabotažinių vežimų vykdymas toje pačioje valstybėje narėje per 4 dienas nuo paskutinio kabotažinio pervežimo, vykdyto nepažeidžiant teisės aktų, tam tikroje valstybėje narėje (labai rimtas pažeidimas),
 • vežėjas negali įrodyti atlikto ankstesnio tarptautinio pervežimo ar kito kabotažinio pervežimo arba visų pervežimų tais atvejais, kai transporto priemonė buvo priimančios valstybės narės teritorijoje per 4 dienas iki tarptautinio pervežimo bei pristatyti tų įrodymų patikrinimo kelyje metu (labai rimtas pažeidimas).

Š. m. gegužės 2 dieną įsigaliojus nuostatoms dėl vairuotojų komandiravimo, būtina buvo taip pat į ES teisės aktus įtraukti su jais susijusius pažeidimus:

 • nepakankama informacija, susijusi su pranešimu apie komandiravimą (rimtas pažeidimas),
 • valstybei narei, į kurią vairuotojas komandiruojamas, nepateikiamas pranešimas apie vairuotojo komandiravimą vėliausia komandiravimo pradžioje (labai rimtas pažeidimas),
 • suklastotas pranešimas apie vairuotojo komandiravimą (labai rimtas pažeidimas),
 • vairuotojas negali pateikti galiojančio pranešimo apie komandiravimą (labai rimtas pažeidimas),
 • vairuotojui neperduotas galiojantis pranešimas apie komandiravimą (labai rimtas pažeidimas),
 • reikalaujami dokumentai neperduoti priimančiai valstybei narei per aštuonias savaites nuo prašymo pateikimo dienos (labai rimtas pažeidimas),
 • vežėjas neatnaujino pranešimų apie komandiravimą viešojoje sąsajoje, susietoje su IMI (rimtas pažeidimas).

Be to, pagal reglamentą sutartiniams įsipareigojimams taikomos teisės pažeidimas traktuojamas kaip labai rimtas pažeidimas.

Primename, kad trys sunkūs pažeidimai (SP), padaryti su ta pačia transporto priemone tais pačiais metais, atitinka vieną labai sunkų pažeidimą (LSP). Tuo tarpu padarius tris labai sunkius pažeidimus, panašiai kaip ir vieną sunkiausią pažeidimą (SSP), padarytą vieno vairuotojo / vairuojant tą pačią transporto priemonę per metus, leidžia pradėti nacionalinę procedūrą dėl geros reputacijos vertinimo.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi