Pagrindinis puslapis

/

Transportas

/

Netrukus įsigalios komandiravimo...

Netrukus įsigalios komandiravimo direktyvos pakeitimai. Pažiūrėkite, kada jie bus taikomi vairuotojams

Netrukus įsigalios komandiravimo direktyvos pakeitimai. Pažiūrėkite, kada jie bus taikomi vairuotojams

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

28.07.2020

Netrukus įsigalios komandiravimo direktyvos pakeitimai. Pažiūrėkite, kada jie bus taikomi vairuotojams

Nuo liepos 30 d. įsigalioja darbuotojų komandiravimo direktyvos pakeitimai. Yra daug pokyčių, tačiau jie nėra susiję su kelių transporto sektoriumi. Vairuotojams bus taikoma darbuotojų komandiravimo direktyvos pataisa, tačiau tik po 18 mėnesių ir tai pagal specialias, tiesiogiai su neseniai priimtu „Mobilumo paketu“ susijusias sąlygas.

Komandiruotės taikymas kelių transporte iškėlė daug klausimų jau su direktyvos dėl komandiruotų darbuotojų pakeitimais susijusiame teisėkūros procese. Abejonės ypač susijusios su tuo, kurioms kelių transporto rūšims turėtų būti taikomas minimalus užsienio atlyginimas. Iki šiol reikalaujamas minimalus užsienio atlyginimas buvo taikomas kabotažui ir tarptautiniam transportui, išskyrus tranzitą – ir taip bus per 18 mėnesių.

2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/957/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, preambulė, kuri įsigalios 2020 m. liepos 30 d., buvo įtrauktos nuostatos:

„(15) | tarptautinio kelių transporto sektoriui būdingas didelis darbo judumas, todėl šios direktyvos įgyvendinimas tame sektoriuje kelia ypatingų teisinių klausimų ir sunkumų; šie aspektai turi būti išnagrinėti judumo dokumentų rinkinyje nustačius konkrečias kelių transportui skirtas taisykles, be kita ko, skirtas kovai su sukčiavimu bei piktnaudžiavimu sugriežtinti“;

Be preambulės nuostatos, svarbi ir 3 str. 3 d., kuri aiškiai atleidžia kelių transporto sektorių nuo pataisytos direktyvos taikymo:

„Ši direktyva kelių transporto sektoriui taikoma nuo teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės, taikymo pradžios dienos“.

Komandiruotieji darbuotojai transporte – kada įsigalios pakeitimai?

Minėtos išsamios nuostatos yra „Mobilumo paketo“, „lex specialis“ vad. dalimi – ji nustato, kada ir kokiomis sąlygomis naujosios komandiravimo taisyklės bus taikomos kelių transporto sektoriui. Siunčiamų ir plačiai suprantamų minimalių užsienio atlyginimų atveju pakeitimai transporto sektoriuje įsigalios praėjus 18 mėnesių nuo „Mobilumo paketo“ paskelbimo, ko tikimasi artimiausiomis savaitėmis.

Pagrindinis pakeitimas susijęs su paaiškinimu, kokioms transporto rūšims bus taikomi naujieji reglamentai, o kokioms ne. Komandiravimas bus taikomas kabotažui ir „cross-trade“ transportui (vežimas tarp kitų šalių, išskyrus šalį su bendrovės būstine). Tranzitui ir dvišaliam vežimui komandiruotė nebus taikoma.

Taip pat svarbu, kad vairuotojai būtų apimti ne tik minimaliu atlyginimu, bet ir visiškomis kolektyvinėmis sutartimis su visais jose numatytais priedais. Tai ne tik padidins išlaidas atlyginimui, bet, svarbiausia, labai apsunkins ir komplikuos atsiskaitymus. Taip pat pasikeis galimybė apskaičiuoti dienpinigius ir išmokas apgyvendinimui, nes direktyva numato, kad bet kokios su komandiruotėmis susijusios išmokų sumos gali būti neįtrauktos į minimalų darbo užmokestį.

Be minėtų pakeitimų, atsiras ir teigiamų aspektų, tokių kaip pareigos turėti atstovą panaikinimas arba nuosekli darbuotojų informavimo sistema, į kurią bus grįžtama 2022 m. pradžioje.

Komandiravimo direktyvos pakeitimai

– įvesta pareiga mokėti tokio dydžio užmokestį, kuris numatytas tam tikrame sektoriuje tam tikroje priimančiosios šalies dalyje, laikantis principo „tas pats atlyginimas už tą patį darbą, toje pačioje vietoje“

– nustatytas 12 mėnesių komandiruotės laikotarpis (su galimybe pratęsti iki 18 mėnesių), po kurio darbdavys bus įpareigotas taikyti ne tik tam tikros šalies nuostatas dėl darbuotojų komandiravimo, bet beveik visos priimančiosios šalies teisines nuostatas

– būtinybė taikyti verslo kelionių priimančiojoje valstybėje taisykles, jei komandiruodamas darbuotojas atliks judėjimo tos šalies teritorijoje reikalaujančias užduotis, arba keliaus už jos ribų, kad įvykdytų viršininko nurodymus

– su laikinųjų darbuotojų komandiravimu susijusios informacijos prievolių išplėtimas ir dabartinei laikinojo darbuotojo darbo vietai atitinkančių įdarbinimo sąlygų užtikrinimas

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi