Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Sąmoningi sprendimai dėl pirkimo, didesnis konkurencingumas ir skaidra rinka – tai yra tik keletas privalumų, kuriuos vežėjai įgys kai Europos Sąjungos reglamentas įsigalios. reglamente reikalaujama pateikti ataskaitas apie naujai pagamintų sunkvežimių išmetamąsias dujas. Taisyklės įsigalios 2019 m. sausio 1 d. Pasak jų, per dvejus metus, remiantis VECTO sistemos surinktais duomenimis, bus lengviau pirkti degalus taupantį sunkvežimį.

VECTO (iš anglų kalbos Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) tai simuliacinis įrankis, leidžiantis apskaičiuoti ir nustatyti degalų sąnaudas, išmetamo anglies dioksido kiekį, naujai pagamintų sunkiųjų transporto priemonių energijos suvartojimą prieš registraciją, pardavimą ar leidimą parduoti ES teritorijoje. Naujasis reglamentas, kurio rezultatas yra VECTO įvedimas, yra skirtas objektyviai palyginti sunkiųjų transporto priemonių našumą ir skatinti įvesti į rinką labiau degalus taupančius sunkvežimius. Iki 2021 m. įrankis bus išplėstas, ir bus įtraukiami duomenys apie priekabas.

Europos Sąjunga mato tik privalumus

Tikimasi, kad VECTO atneš daug naudos tiek gamintojams, tiek vežėjams. Pirmieji, dėl surinktų duomenų, galėtų palyginti savo transporto priemonių našumą su kitais prekių ženklų automobiliais. Tai turi paskatinti įmones įvesti naujus sprendimus ir naujoves gaminamuose transporto priemonėse.

Savo ruožtu vežėjai, dėka VECTO, galės priimti labiau sąmoningus sprendimus dėl pirkimo. Žinodami, kokį našumą ir CO2 išmetimą turi automobilis, transporto įmonės gaus visą duomenų spektrą, kuris leis jiems pasirinkti tinkamą sunkvežimį savo biudžetui ir lūkesčiams. Dėl to jie prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir, svarbiausia, mažins kuro sąnaudas. Kurą taupančių transporto priemonių pirkimas leis įmonėms sumažinti savo eksploatacines išlaidas, o tai padidins jų konkurencingumą rinkoje.

Kitaip tariant, dėka VECTO bus lengviau nusipirkti sunkvežimį, kuris yra ekonomiškesnis atsižvelgiant į degalų sąnaudas. Vežėjai, turintys prieigą prie išmetamųjų teršalų kiekio duomenų, gali priimti sąmoningą sprendimą pirkti automobilius, pvz. remiantis degalų sąnaudomis. Todėl VECTO gali prisidėti prie skaidrios sunkiųjų transporto priemonių rinkos sukūrimo.

Kaip patikrinti ir palyginti duomenis VECTO sistemoje?

Visi atitinkami duomenys, kuriuos gamintojas apskaičiavo pagal ES reglamentu nustatytą sertifikavimo metodą, bus stebimi, pranešami ir paskelbti ES lygmeniu. Vadovaujantis gairėmis, informacija apie transporto priemonės eksploatacines savybes, susijusias su degalų sąnaudomis ir išmetamais CO2 kiekiais, turėtų būti prieinama viešai ir nemokamai duomenų bazėje, kurią ES vardu tvarko ir dalijasi Europos aplinkos agentūra (EAA). Dėl asmens duomenų apsaugos ir sąžiningos konkurencijos nebus prieinami jautrūs duomenys, pvz. transporto priemonių identifikavimo numeriai ar dalių gamintojų pavadinimai.

Duomenų bazėje bus pateikta informacija apie kiekvieną per pastaruosius metus pagamintą transporto priemonę. Pavyzdžiui duomenys apie sunkiasvorias transporto priemones, pagamintas 2019 m., bus prieinami bazėje 2020 m. Tai reiškia, kad pirmuosius transporto priemonių palyginimus vežėjas galės padaryti po dvejų metų.

Nors bazė nebus prieinama iš karto, kas norės įsigyti transporto priemonę, galės paprašyti gamintojo pateikti informaciją apie konkretų sunkvežimį. Kaip pabrėžia Constantas Brandas, EAA atstovas spaudai – šiuo metu gamintojai neprivalo pateikti atskirų transporto priemonių rezultatų, tačiau jų renkami duomenys bus neatskiriama transporto priemonės informacijos dalis, kurią potencialus klientas gaus prieš priimdamas galutinį sprendimą dėl pirkimo.

Informacija apie tam tikrų transporto priemonių našumą gamintojai galės pateikti tik atskiriems šios transporto priemonės pirkėjams ir šalies, kurioje transporto priemonė bus įregistruota, valdžios institucijoms.

Pirmieji surinkti duomenys

„Volvo Trucks“ įmonė pirmoji atsižvelgė į naujus ES teisės aktus. Gamintojas patvirtino, kad jau surinko visus reikiamus duomenis. Dabar jis nori perduoti juos savo klientams. Kiekvienas, kuris nori įsigyti sunkvežimį, gali paprašyti pardavėjo pateikti išankstinį pareiškimą apie degalų sunaudojimą ir išmetamą CO2 kiekį. Galutinė pirmiau pateiktų duomenų deklaracija pateikiama kartu su įsigytu sunkvežimiu.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros