Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Balandžio mėnesį visa pramonės produkcija sudarė 1,58 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su kovo mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 7,8 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 16 proc.).

Statistikos departamento duomenimis, per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo:

– pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija – 68,8 proc. (nepašalinus – 70,9 proc.),

– rafinuotų naftos produktų gamybos produkcija – 39 proc. (nepašalinus – 36,3 proc.),

– kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija – 8 proc. (nepašalinus – 14,3 proc.),

– elektros įrangos gamybos produkcija – 4,8 proc. (nepašalinus – 14,3 proc.),

– tekstilės gaminių gamybos produkcija – 3 proc., (nepašalinus – 8,9 proc.),

– maisto produktų gamybos produkcija – 1,6 proc. (nepašalinus – 10,4 proc.).

Sausio-balandžio mėn. visa pramonės produkcija sudarė 6,9 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, pašalinus ir nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, padidėjo 5,6 proc. palyginamosiomis kainomis.

Pramonės produkcijos pardavimas

Pramonės produkcijos pardavimo ne Lietuvos rinkoje dalis sumažėjo 0,9 procentinio punkto ir sudarė 64,5 proc., Lietuvos rinkoje – padidėjo 0,9 procentinio punkto ir sudarė 35,5 proc. Daugiau negu pusę (53 proc.) ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos vertės sudarė ne euro zonos šalims parduotos produkcijos vertė.

Pramonės įmonių ne Lietuvos rinkoje parduotos produkcijos vertė sausio-balandžio mėn., palyginti su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, padidėjo 7,1 proc. to meto kainomis.

Padidėjimą lėmė išaugęs:

– chemikalų ir chemijos produktų (10,4 proc.),

– baldų (14,1 proc.),

– metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius (18,6 proc.)

produkcijos pardavimas.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos produkcijos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, vertė padidėjo 11 proc. to meto kainomis. Euro zonos šalyse parduotos pramonės produkcijos vertė padidėjo 10,9 proc. to meto kainomis, ne euro zonos ES šalyse – 4 proc.

Pramonės produkcijos pardavimo vertė Lietuvos rinkoje padidėjo 11,3 proc. to meto kainomis, be rafinuotų naftos produktų – 10,9 proc.

Šalt. elta.lt/nuotr. Pixabay.com

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros