Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Š.m. sausio 2 d. dekretu Prancūzijos ministras pirmininkas Edouard Philippe pavedė  parlamentarui Damienui Pichereau parengti pasiūlymą dėl teisės akto apie transporto priemonių iki 3,5 tonų teisinę padėtį Prancūzijoje.

Tai jau ne pirmas toks atsakingas pavedimas deputatui Pichereau. Jis yra Prancūzijos parlamento  vystymosi, o taip pat ir Europos reikalų komisijų aktyvusis narys. 2017 metais jam buvo pavesta, parlamento komisijų ribose, paruošti pranešimą apie Mobilumo Paketą, kuris taps pagrindu formuluojant Prancūzijos poziciją šiuo klausimu 2018 metų pradžioje.

Mobilumo paketas, prieštaringos reformos

Interviu ir pareiškimuose, taip pat Prancūzijos parlamento forume, Damienas Pichereau atkreipė dėmesį į poreikį nuodugniai apsvarstyti reformą, kuri ir yra Mobilumo paketu, kelianti abejonių dėl Prancūzijos.

Prancūzijos deputatas vertina transporto sektorių pagrinde kaip socialinio mūšio lauką ir iš esmės nepritaria transporto naudojimo taisyklių liberalizavimui.

Pasisako už ambicingą reformą dėl darbuotojų komandiravimo, kuri plačiai turėtų būti taikoma transporto darbuotojams. Taip pat griežtai reikalauja poilsio taisyklių laikymosi ir tikslesnio tinkamo apgyvendinimo sąvokos paaiškinimo.

Pichereau siūlo įmonės reputaciją sieti su socialinių normų standartų transporte laikymu, įskaitant vairavimo ir poilsio laikotarpius. Jis pasisako už greitesnį „protingų” tachografų įdiegimą.

Vidaus rinkos kanibalizacija

Praėjusių metų lapkričio mėnesio Prancūzijos parlamento pasisakyme Europos reikalų komisijoje, kur parlamentas pateikė savo būsimo pranešimo pradines prielaidas, nurodė, be kita ko, kad kabotažo pokyčiai Europos Komisijos pasiūlyme yra iš esmės ES valstybės narių vidinių rinkų „kanibalizacija”.  

Pasak parlamento, net komandiravimo taisyklės, kabotažo operacijoms atlikti, neleidžia išlyginti situacijos tarp transporto verslininkų dėl reikšmingo skirtumo tarp prancūzų ir užsienio vežėjų, kylančio iš socialinio draudimo mokesčių. Jų kainoje turėtų būti įskaičiuotas kabotažo operacijų kiekis ir tuo pačiu metu sumažintas laikas jų vykdymui, o taip pat įvestos lengvatinės ribos tarp įvairių kabotažo laikotarpių.

Kalbant apie reguliarų savaitinį poilsį, Pichereau pabrėžia jų būtinumą ne vilkiko kabinoje. Mano, kad taip pat trumpas kas savaitinis poilsis būtų užtikrintas ne transporto priemonės kabinoje. Pasisako taip pat už transporto priemonės iki 3,5 tonų socialinį įteisinimą ir kontrolės sustiprinimą.

Su nerimu laukiame konkrečių teisinių aktų pasiūlymų šiuo klausimu ir atnaujintos 2018 metais Prancūzijos pozicijos dėl Mobilumo Paketo.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros