TransInfo

Trans.INFO nuotr.

Privalomas vilkikų grąžinimas gali būti atšauktas. Europos Komisija jau parengė atitinkamą projektą

Europos Komisija (EK) yra parengusi dokumento projektą, kuriuo siūloma panaikinti įpareigojimą vilkikus kas aštuonias savaites grąžinti į jų registracijos šalį, tačiau nuo tolimesnių teisėkūros procedūrų kol kas susilaikoma.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Mūsų kontaktai Briuselyje patikino, kad yra parengtas vilkikų grąžinimo nuostatos atšaukimo projektas. Tačiau Europos Komisijos vadovybė nesiima tolimesnių veiksmų, nes laukia ES Teisingumo Teismo sprendimo dėl minėtos nuostatos teisėtumo. Ieškinius teismui dėl ginčytinų Mobilumo paketo nuostatų Lietuva yra pateikusi kartu su kitomis ES šalimis. 

EK po atliktos poveikio aplinkai vertinimo studijos šių metų vasarį pareiškė, kad privalomas vilkikų grąžinimas kas aštuonias savaites į jų registracijos šalį padidintų aplinkos taršą ir kenktų ES vidaus rinkai. Be to, šis reikalavimas turės neigiamo ekonominio poveikio ES pakraščio valstybėms, nes verslui išaugs krovinių pervežimo sąnaudos. Tačiau po šių išvadų EK nesiėmė jokių veiksmų, teigia didžiųjų transporto įmonių atstovai.

Dėl to TTLA kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, ragindamas pakartotinai kelti klausimą dėl vilkiko grąžinimo nuostatos peržiūrėjimo gruodžio 9 dieną vyksiančioje Europos Sąjungos (ES) Transporto taryboje. 

Transporto verslas mokės solidžias baudas

Mobilumo paketo įpareigojimas vilkikus reguliariai grąžinti į jų registracijos šalį įsigalios mažiau nei po trijų mėnesių, tačiau šios nuostatos įgyvendinimo taisyklės iki šiol nėra paskelbtos. Jei nuostatos įsigalios, transporto įmonės, nesulaukusios taisyklių išaiškinimo, atsidurs keblioje padėtyje. Dėl taisyklių neapibrėžtumo ES valstybės remsis skirtingomis procedūromis. Tai reiškia, kad ginčytinose situacijose verslas rizikuoja ne dėl savo kaltės atsidurti pažeidėjo vaidmenyje ir už tai mokėti solidžias baudas.

Siekiant aiškumo, kaip užtikrinti vienodą taisyklių laikymąsi ir kontrolę dėl vilkikų grąžinimo, TTLA jau susitikinėja su EK bei ES valstybių narių kontroliuojančias institucijas vienijančių asociacijų  pareigūnais. Mūsų skaičiavimais, vien Lietuvos atveju į mūsų šalį kasdien grįš po 1000, daugiausia tuščių, vilkikų. 

Lietuvos ir ES institucijas raginame šią problemą spręsti nedelsiant – teismo sprendimo dėl nuostatos teisėtumo galime sulaukti ne anksčiau kaip po metų. Per tą laiką Lietuvos ekonomika patirs milžiniškus praradimus. Privalomas vilkikų  grąžinimas Lietuvos transporto įmonių sąnaudas gali padidinti daugiau kaip 1 mlrd. Eur.

Krovinių vežimo keliais tarša

TTLA taip pat kreipėsi ir į Aplinkos ministeriją, ragindamas kelti vilkiko grąžinimo nuostatos peržiūrėjimo klausimą gruodžio 20 dieną vyksiančioje ES Aplinkos taryboje.

EK poveikio vertinimo studija parodė, kad privaloma vilkiko kelionė į registracijos šalį kas aštuonias savaites kasmet į aplinką papildomai išmes beveik 3 mln. tonų anglies dvideginio, o tai gali lemti beveik 5 proc. didesnę tarptautinių krovinių vežimo keliais taršą. Be to, dėl šios nuostatos papildomai į aplinką kasmet pateks šimtai tonų azoto oksidų bei kietųjų dalelių. 

Dalis Mobilumo paketo taisyklių jau įsigaliojo pernai, kita dalis, įskaitant vilkikų grąžinimą į registracijos šalį, turėtų įsigalioti 2022 metų vasarį.

Paantraštės