Šiandien įsigalioja „Mobilumo paketas“. Kartu su juo pokytis, kuris transporto sektoriui gali patikti

Šiandien įsigalioja „Mobilumo paketas“. Kartu su juo pokytis, kuris transporto sektoriui gali patikti

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

20.08.2020

Šiandien įsigalioja „Mobilumo paketas“. Kartu su juo pokytis, kuris transporto sektoriui gali patikti

Rugpjūčio 20 d. įsigalioja pirmosios “Mobilumo paketo” nuostatos, susijusios, tarp kitko, su vairavimo laiko viršijimu. Pagal jas vairuotojas galės pratęsti maršrutą viena valanda, o kai kuriais atvejais – dviem. Ekspertai neabejoja, kad daugelis vairuotojų ir vežėjų bus patenkinti šiuo pokyčiu. Tačiau reikia būti atsargiems.

„Laimingasis dvyliktukas“ – taip sektoriuje vaizdingai vadinamas 12 Reglamento (EB) Nr. 561/2006 straipsnis, kuris jau anksčiau suteikė galimybę viršyti normas išimtinėse situacijose. Tačiau nuo šiandien šis viršijimas bus padidintas.

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 12 straipsnis 

Tais atvejais, kai saugiam eismui keliuose nekeliamas pavojus ir siekiant sudaryti galimybes transporto priemonei pasiekti sustojimui tinkamą vietą, vairuotojas gali tiek nukrypti nuo 6-9 straipsnių reikalavimų, kad užtikrintų asmenų, pačios transporto priemonės ar jos krovinio saugumą. Atvykęs į sustojimui tinkamą vietą, vairuotojas nedelsiant įrašymo įrangos registracijos lape ar spaudinyje arba darbo grafike ranka įrašo šio nukrypimo priežastį.

 

„Mobilumo pakete“ numatyta galimybė prailginti dienos ir savaitės vairavimo laiką, taip pat bendrą vieno vairuotojo aktyvumo laiką netgi 2 valandomis. Ši nuostata taikoma išimtinėms situacijoms: eismo įvykiui, netikėtam apvažiavimui, spūstims pasienyje, COVID-19 sanitariniams patikrinimams ir panašiai.

Ką tai reiškia praktikoje? Dienos ir savaitės vairavimo ribos liko nepakitę, tačiau apibrėžtos šių ribų pažeidimo fiksuotos trukmės grįžtant į įmonės bazę ar namus.

Tačiau reikia aiškiai pabrėžti – papildomos darbo valandos gali būti vykdomos tik išimtinėmis aplinkybėmis. Todėl reikalingas ypatingas atsargumas, kad nebūtų pakenkta kitų eismo dalyvių saugumui. Būtina padaryti spaudinį (ar net kelis), nurodant nukrypimo nuo taisyklių priežastį. Jei maršrute ieškote stovėjimo aikštelės pertraukai ar vietos pailsėti, verta padaryti spaudinį kiekvieną kartą, kai įvažiuojate į stovėjimo aikšteles.

Tai dar ne viskas. „Mobilumo pakete“ aiškiai nurodoma, kada galite viršyti savo darbo laiką viena valanda, o kada – net dviem. Iki 1 valandos galima tada, kai planuojamas sutrumpintas kassavaitinis poilsis. Tokiu atveju negalima pažeisti nuostatų daugiau kaip 60 minučių. Tačiau vairuotojui grįžtant namo ilgesniam sustojimui (pvz., reguliariam poilsiui ir kompensacijai), taisykles pažeisti galima net iki 2 valandų.

Taip pat reikėtų atsiminti, kad toks darbo laiko pažeidimas yra susijęs ir su pareiga padaryti papildomą pertrauką. Apie tai, kada tai turėtų įvykti ir kiek laiko turėtų trukti, galite perskaityti vadove:

Tai dar ne visi šiandien įsigaliosiantys pakeitimai

Prailgintas darbo laikas yra tik viena iš kelių šiandien įsigaliojančių naujų taisyklių.

„Mobilumo pakete“ taip pat reikalaujama, kad vežėjai organizuotų vairuotojų darbo laiką taip, kad jie galėtų praleisti poilsį bazėje.

Per šį laiką jie turėtų išnaudoti bent vieną reguliarų kassavaitinį poilsį arba ilgesnį nei 45 valandų savaitės poilsį kaip kompensaciją už sutrumpintą savaitės poilsį. Be to, vairuotojai turės ilsėtis ilgiau nei 45 valandas ne transporto priemonės kabinoje, o tam skirtoje, saugioje vietoje su įranga higienos poreikiams tenkinti.

Nuo rugpjūčio 20 d. „Mobilumo pakete“ taip pat pakeičiama taisyklė dėl savaitinių (sutrumpintų ir įprastų) poilsių. Pagal naujus galiojančius teisės aktus vairuotojas per dvi darbo savaites turi išnaudoti du įprastus poilsio laikotarpius ir vieną reguliarų sutrumpintą poilsio laikotarpį.

Straipsnis parengtas remiantis bendrovės „Inelo“ medžiaga ir bendradarbiaujant su Trans.INFO žurnaliste Dorota Ziemkowska.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi