Svarbiausi pasikeitimai transporto sektoriuje 2023 metais
Stock nuotr.

Svarbiausi pasikeitimai transporto sektoriuje 2023 metais

Naujieji metai atnešė nemažai pokyčių transporto sektoriuje tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pristatome svarbiausius.

Naujieji metai atnešė nemažai pokyčių transporto sektoriuje tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pristatome svarbiausius.

Svarbiausi pasikeitimai transporto sektoriuje 2023 metais
Stock nuotr.

Europa

Naujos ADR nuostatos

ADR konvencija dėl pavojingų krovinių vežimo paprastai peržiūrima kas dvejus metus. 2023 metų pradžioje šios taisyklės buvo atnaujintos. Štai svarbiausi pakeitimai:

– pareiga paskirti ADR konsultantą 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įmonės, kurios veikia tik kaip siuntėjai, privalo paskirti saugos konsultantą. Prievolė taip pat taikoma įmonėms, kurios retkarčiais vykdo gabenimus arba veža nedidelį kiekį prekių ir/ar pavojingų atliekų.

– automatiniai gesintuvai ir šiluminė apsauga

Prievolė turėti automatinius gesintuvus variklio skyriuje ir šiluminę apsaugą taip pat buvo išplėsta į pramonines transporto priemones, vežančias tam tikrus degius skysčius ir dujas, ypač FL kategorijos transporto priemones, skirtas masiniam transportui (anksčiau ši įranga buvo privaloma tik EX/III kategorijos transporto priemonėse).

– vežamų ADR atliekų masės įvertinimas

Dažnai, vežant atliekas, informacija apie gabenamų ADR atliekų kiekį yra įvertinama ir nurodoma kaip apytikslė vertė.

Pagal ADR 2023, jei neįmanoma išmatuoti tikslaus atliekų kiekio pakrovimo vietoje, jį galima apskaičiuoti šiais atvejais, esant šioms sąlygoms:

 • jei tai pakuotės, prie važtaraščio pridedamas pakuočių sąrašas, nurodant tipą ir vardinis tūrį,
 • konteinerių atveju, įvertinimas grindžiamas jų vardiniu tūriu ir kita turima informacija (pvz., atliekų rūšis, vidutinis tankis, užpildymo laipsnis),
 • jei tai yra atliekų cisternos, užpildomos vakuuminiu būdu, įvertinimas yra pagrįstas (pvz., remiantis siuntėjo pateikta sąmata arba transporto priemonės įranga).

Šengeno erdvės išplėtimas

Vairuotojams ir vežėjams svarbi informacija, be abejo, yra tai, kad Kroatija prisijungė prie Šengeno erdvės. Nuo 2023 m. sausio 1 d. Kroatija yra visateisė tiek Šengeno erdvės, tiek euro zonos narė. Praktikoje tai reiškia, kad prie kai kurių Kroatijos sienų nebus atliekama kontrolė. 

Nauji tachografai

Dėl Mobilumo paketo vežėjai, kurie vežimus vykdys naujai registruotomis transporto priemonėmis, turės jas aprūpinti naujos kartos tachografais.

Reikalavimas taikomas visoms transporto rūšims. Pasiruošti šio įsipareigojimo vykdymui vežėjai turi iki 2023 m. rugpjūčio 21 d.

Lietuva

– Kvotos užsienio vairuotojams 

Užimtumo tarnyba patvirtino užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti tolimųjų reisų vairuotojams, kvota 2023 metams. Iš viso nustatyta 35 950 kvota trūkstamų profesijų trečiųjų šalių piliečiams, iš kurios 60,1 proc. tenka paslaugų sektoriui (transportui). Tai yra 5600 kvotos vienetų didesnė nei buvo pernai.

Toks pasiūlymas pateiktas atsižvelgiant į tai, kad [praeitais metais] pagal 11 paslaugų sektoriuje esančių trūkstamų profesijų įdarbinta 18000 užsieniečių, iš jų krovinių vežėjų – 17405”, – praneša Užimtumo tarnyba.

– MMA didinimas

Nuo sausio 1 d. Lietuvoje išaugo minimalus mėnesinis atlyginimas. Minimalus valandinis užmokestis padidėjo nuo 4,47 Eur iki 5,14 Eur. Tai reiškia, kad MMA pasiekė 840 Eur „ant popieriaus”. Minimalų užmokestį gaunantys darbuotojai „į rankas” gavo 633 Eur. Tai, be kita ko, turi įtakos ir sunkvežimių vairuotojų darbo užmokesčio didinimui Lietuvoje.

zurnalas

Austrija 

– Pasikeitimai atliekų vežime 

Pagal naujus reglamentus nuo 2023 metų sausio 1 dienos atliekų vežimas bus perkeliamas į geležinkelį. Daugiau nei 10 tonų sveriančių atliekų daugiau nei 300 km maršrutu nebebus galima vežti sunkvežimiais, tik traukiniais ar kitomis transporto priemonėmis, turinčiomis lygiavertį arba mažesnį taršos arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų potencialą (pvz., kuro elementų pavara arba elektros variklis).

Išimtis yra atvejis, kai traukinys negali užtikrinti pakankamo pajėgumo arba atvykimas ir išvykimas į/iš artimiausių pakrovimo punktų užtrunka 25 proc. arba ilgiau nei pats kelių transportas, praneša Austrijos prekybos rūmai.

– Kelių rinkliavų padidėjimas

Gruodžio 6 dieną Federalinė klimato apsaugos ministerija paskelbė rinkliavų tarifus 2023 m. Infrastruktūros sąnaudos buvo įvertintos naudojant vartotojų kainų indeksą (VKI) – 2,8 proc. lygyje. 

Nuo šių metų pradžios kelių rinkliavos tarifai Euro 6 klasėje didės 4 proc. Kiti kelių rinkliavos tarifai buvo padidinti nuo 2,29 iki 2,8 proc.

– Daugiau blokinių patikrinimų

Tirolio vyriausybė paskelbė eismo apribojimo kalendorių pirmajam 2023 m. pusmečiui. Patikrinimų skaičius vėl padidėjo. 2023 metų pirmąjį pusmetį kontrolė vyks net 24 kartus.

Toliau pateikiamos Tirolio valdžios numatytų patikrinimų datos pirmąjį 2023 m. pusmetį:

 • sausio 9 d. (pirmadienis),
 • vasario 6 d. (pirmadienis),
 • vasario 13 d. (pirmadienis),
 • vasario 20 d. (pirmadienis),
 • vasario 27 d. (pirmadienis),
 • kovo 6 d. (pirmadienis),
 • kovo 13 d. (pirmadienis),
 • balandžio 26 d. (trečiadienis),
 • balandžio 27 d. (ketvirtadienis),
 • gegužės 2 d. (antradienis),
 • gegužės 15 d. (pirmadienis),
 • gegužės 16 d. (antradienis),
 • gegužės 17 d. (trečiadienis),
 • gegužės 19 d. (penktadienis),
 • gegužės 26 d. (penktadienis),
 • gegužės 27 d. (šeštadienis),
 • gegužės 30 d. (antradienis),
 • gegužės 31 d. (trečiadienis),
 • birželio 1 d. (ketvirtadienis),
 • birželio 3 d. (šeštadienis),
 • birželio 5 d. (pirmadienis),
 • birželio 6 d. (antradienis),
 • birželio 7 d.  (trečiadienis),
 • birželio 9 d. (penktadienis).

Prancūzija

Prancūzijoje 2023 m. vasario mėn. bus atnaujinti kelių mokesčių tarifai už važiavimą greitkeliais. Tarifai nuo vasario 1 dienos vidutiniškai didės 4,75 proc. Pasak greitkelių APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) operatoriaus, padidėjimas svyruos nuo 4,5 iki 5,07 proc., priklausomai nuo ašių skaičiaus.

Kalbant apie „Sanef“ greitkelius (šiaurės ir rytų Prancūzijos greitkelių bendrovė), bus taikomas 4,62–4,81 proc. padidinimas. Transporto portalo transportinfo.fr duomenimis, labiausiai kainas didins tunelių operatoriai – ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc) 5,39 proc., o SFTRF (La Société Française du Tunnel Routier de Fréjus) – 6,33 proc. 

Ispanija

– Kelių mokesčių pasikeitimai

Ispanijos kelių rinkliavų tarifai kasmet atnaujinami pagal VKI (consumer price index, t. y. vartotojų kainų indeksą), lygiai taip pat yra ir šiais metais. Pagal Ispanijos įstatymus, koncesininkai prie VKI gali pridėti koregavimo koeficientą, kuris dar labiau padidins kainą.

Taip yra operatoriaus „Audas“ valdomo AP-9 atveju, kuris prie padidinimo pridėjo papildomą 1 proc. kaip kompensaciją už darbus, susijusius su Rande tilto ir Santiago de Compostela aplinkkelio plėtra. Todėl rinkliavos tarifų padidėjimas šioje automagistralėje siekia 9 proc. (tai antras didžiausias Ispanijos kelių mokesčių padidėjimas istorijoje).

Tuo tarpu kelių mokesčiai Guipúzcoa provincijoje, apie kuriuos informavo koncesininkas „Bidegui“, buvo padidinti žemiau VKI – nuo ​​2,25 iki 3,5 proc. Tarifai kelyje AP-53 padidėjo apie 8,38 proc. 

Taip pat žinoma, kad viena iš šiaurės Ispanijos autonominių bendruomenių – Baskų kraštas – kai kuriose savo kelių atkarpose įves rinkliavų rinkimo sistemą. Išsamią informaciją rasite  mūsų straipsnyje šia tema.

– Beveik 150 naujų mažos emisijos zonų

Pagal naujus Ispanijos reglamentus visos Ispanijos savivaldybės, turinčios daugiau nei 50 tūkst. gyventojų (išskyrus salų teritorijas) privalės turėti ribojamą mažos emisijos zoną, t.y., vadinamąją LEZ. Tai reiškia, kad beveik 150 Ispanijos savivaldybių bus taikomi apribojimai.

– Transporto inspekcijos planas 

Remiantis Ispanijos transporto ministerijos paskelbtu nacionaliniu transporto sektoriaus inspekcijos planu 2023 metams, tarnybos daugiausia dėmesio skirs kovai su pavėluotais atsiskaitymais, transporto kainų reglamentavimo vykdymui, pakrovimo ir iškrovimo draudimo laikymuisi, vadinamųjų „pašto dėžutės“ tipo įmonių aptikimui.

Vokietija 

– Įstatymas dėl tiekimo grandinių priežiūros

2023 metų sausio 1 dieną įsigaliojo Vokietijos federalinis įstatymas, kuriuo siekiama užkirsti kelią žmogaus teisių ir aplinkosaugos standartų pažeidimams Vokietijos koncernų sukurtose pasaulinėse tiekimo grandinėse. 

Pagal naujus reglamentus nuo 2023 metų pradžios įmonės, kuriose dirba daugiau nei 3 tūkst. darbuotojų privalo užtikrinti, kad jų tiekėjai ir taip pat tiekėjų tiekėjai gerbtų žmogaus teises ir įvestų tam tikras aplinkosaugos priemones bei socialinius standartus.

Tai savo ruožtu reiškia, kad nuo 2023 metų sausio įstatymas taip pat galioja mažoms įmonėms, kurios, pavyzdžiui, parduoda savo gaminius didelėms įmonėms, kurioms taikoma kontrolė dėl darbuotojų skaičiaus.

Nuo 2024 metų nuostatai bus taikomi įmonėms, kuriose dirba 1000 ir daugiau darbuotojų. 

– Prievolė pirmosios pagalbos vaistinėlėse turėti kaukes

Vokietijos pirmosios pagalbos vaistinėlių standartas buvo atnaujintas ir galioja nuo 2022 m. vasario 1 d. Pagal naująjį DIN 13164:2022 standartą pirmosios pagalbos vaistinėlės sudėtyje turi būti dvi medicininės kaukės, tačiau iki 2023 m. sausio pabaigos dar yra pereinamasis laikotarpis. Todėl prievolė turėti 2 apsaugines kaukes (tai nebūtinai turi būti FFP2 kaukės) įsigalios tik nuo 2023 metų vasario 1 dienos. Pirmosios pagalbos vaistinėlėje pagal DIN 13164 nebus privalomas vienas trikampio formos tvarstis (šiuo metu privalomi du) ir 40×60 cm žaizdų tvarstis. 

Rinkliavos padidėjimas

Vokietijos kelių rinkliavos tarifai, deja, gerokai padidėjo. 2023 metais, remiantis įstatymo pataisa, atrodys taip:

Kelių rinkliavų tarifų padidėjimas 2023 m.
Emisijos klasė Didžiausioji leidžiamoji masė ir ašių skaičius Galiojantys rinkliavos tarifai euro centais už km Rinkliavos tarifai euro centais už km nuo 2023 metų Padidėjimas euro centais Padidėjimas procentais
Euro 6 7,5-11,99 t 7,9 9,8 +1,9 +24,1 proc.
12-18 t 12,6 14,0 +1,4 +11,1 proc.
daugiau nei 18 t; iki 3 ašių 16,9 18,1 +1,2 +7,1 proc.
daugiau nei 18 t; iki 4 ašių 18,3 19,4 +1,1 +6,0 proc.
Euro 5, EEV 1 7,5-11,99 t 9,0 12,6 +3,6 +40,0 proc.
12-18t 13,7 17,7 +4,0 +29,2 proc.
daugiau nei 18 t; iki 3 ašių 18,00 22,1 +4,1 +22,8 proc.
daugiau nei 18 t; iki 4 ašių 19,4 23,3 +3,9 +20,1 proc.
Euro 4, Euro 3+ PMK 2 7,5-11,99 t 10,1 14,0 +3,9 +38,6 proc.
12-18t 14,8 18,8 +4,0 +27,0 proc.
daugiau nei 18 t; iki 3 ašių 19,1 23,9 +4,8 +25,1 proc.
daugiau nei 18 t; iki 4 ašių 20,5 25,8 +5,3 +25,9
Euro 3, Euro 2+ PMK 7,5-11,99t 13,4 17,1 +3,7 +27,6 proc.
12-18t 18,1 22,6 +4,5 +24,9 proc.
daugiau nei 18 t; iki 3 ašių 22,4 29,3 +6,9 +30,8 proc.
daugiau nei 18 t; iki 4 ašių 23,8 32,0 +8,2 +34,5 proc.
Euro 2 7,5-11,99t 14,5 19,6 +5,1 +35,2 proc.
12-18t 19,2 24,6 +5,4 +28,1 proc.
daugiau nei 18 t; iki 3 ašių 23,5 32,3 +8,8 +37,4 proc.
daugiau nei 18 t; iki 4 ašių 24,9 35,3 +10,4 +41,8 proc.
Euro 1, Euro 0 7,5-11,99 t 15,6 19,7 +4,1 +26,3 proc.
12-18 t 20,3 24,8 +4,5 +22,2 proc.
daugiau nei 18 t; iki 3 ašių 24,6 32,8 +8,2 +33,3 proc.
daugiau nei 18 t; iki 4 ašių 26 35,8 +9,8 +37,7 proc.

– Pašalinama BAG tarnyba 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Vokietijos tarnyba turi pavadinimą, atspindintį visą jam patikėtų užduočių spektrą. Pastaraisiais metais jų akivaizdžiai padaugėjo. 1952 m. įkurtą federalinę krovinių transporto tarnybą vilkikų vairuotojai ir vežėjai daugiausia sieja su keliais gabenamų krovinių patikrinimais. Tačiau pastaraisiais metais tarnyba, kaip pati tikina, gavo daug naujų užduočių.

– Miuncheno aplinkosaugos zona

Miuncheno aplinkosaugos zona bus išplėsta į visą Mittlerer Ring, o nuo 2023 metų vasario 1 dienos bus palaipsniui įvedamas draudimas važinėti dyzeliniais automobiliais. Šis draudimas netaikomas Euro 6/VI dyzelinėms transporto priemonėms.

Lenkija

– Nauji rinkliavos tarifai

Lenkijoje bus padidintos elektroninės rinkliavos tarifai, kurią moka sunkiasvorių transporto priemonių, kurių bendroji masė didesnė nei 3,5 t, vairuotojai už važiavimą automagistralėmis, greitkeliais ir vaivadijos keliais.

Mokesčių dydis priklauso nuo transporto priemonės tipo ir emisijos klasės, tačiau bet kuriuo atveju vežėjas šiemet mokės daugiau. Visą pakeistų tarifų sąrašą ir palyginimą su tuo, kiek reikėjo mokėti 2022 m., rasite mūsų straipsnyje.

– Didesnis mokamų kelių tinklas

Sunkiasvorių transporto priemonių savininkai turi pasiruošti ir tam, kad 2023 metų pirmąjį ketvirtį išaugs mokamų kelių tinklas. Konkrečių ruožų sąrašas dar nepaskelbtas.

– Kelių transporto inspekcija su didesniais įgaliojimais

2023 metais Lenkijos Kelių transporto inspekcijos inspektoriai baudas galės skirti įvykio vietoje, be būtinybės kviesti policiją. Tai bus įmanoma kai kurių nusižengimų atveju.

– Griežtos nuobaudos neblaiviems vairuotojams

Lenkijoje buvo įvestos didesnės bausmės avarijų kaltininkams, kurie vairavo automobilį būdami neblaivūs. Tačiau didžiausias emocijas kelia nauja sankcija – transporto priemonių konfiskavimas iš neblaivių vairuotojų. Tam tikrose situacijose vairuotojas praras automobilį arba, jei jis nebuvo jo savininkas, bus priverstas mokėti didelę sumą. Su automobilio konfiskavimu susijusios taisyklės įsigalioja 2023 metų gruodį. 

Didžioji Britanija – pasikeitimai transporte 2023 įmonėms iš ES

Nuo 2023 metų pradžios transporto įmonės iš ES neteko galimybės atlikti tam tikrų transporto operacijų Jungtinėje Karalystėje. Taip yra dėl naujų reglamentų, esančių Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės pasirašytame Prekybos ir bendradarbiavimo susitarime (TCA). 

Siekiant atspindėti teises naudotis kelių transportu, numatytas TCA dokumente, JK iš nacionalinių įstatymų pašalina:

 1. ES valstybėse narėse įsisteigusių operatorių teisę vykdyti kabotažo operacijas įvažiuojant į JK be krovinio;
 2. ES valstybėse narėse įsisteigusių operatorių teisę vykdyti kombinuotąjį vežimą (t. y. tam tikrų rūšių intermodalinį transportą, kai prekės vežamos tame pačiame pakrovimo vienete arba transporto priemonėje naudojant dvi ar daugiau transporto rūšių);
 3. ES valstybėse narėse įsisteigusių operatorių teisę atsiimti prekes Didžiojoje Britanijoje, o vėliau vykti į šalį, kuri nepriklauso ES, ir ten palikti prekes (vadinamasis „trišalis eismas“) naudojant Bendrijos licenciją.
Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)