TransInfo

Vilkikų vairuotojų iš trečiųjų šalių išnaudojimas. „Linava“ prašo stabdyti nesąžiningų verslininkų veiklą

"Vis dažniau Lietuvoje teisę dirbti gavę profesionalūs tarptautinę kvalifikaciją turintys tolimųjų reisų vilkikų vairuotojai ne iš Europos Sąjungos šalių yra neteisėtai išnuomojami užsienio šalių įmonėms", - teigia "Linavos" atstovai.

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės
|

4.08.2022

„Nesąžiningiems verslininkams pažeidžiant Užsieniečių teisinės padėties įstatymą, sparčiai eikvojamas metinis kvotų limitas ir galimai išnaudojami užsienio šalių piliečiai, norintys dirbti tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojais”, rašoma asociacijos pranešime.

Dėl šios priežasties „Linava” prašo „užkirsti kelią neteisėtai darbuotojų nuomai, galimam jų išnaudojimui ir uždrausti kvotas naudoti įmonėms, kurios neturi licencijų verstis tarptautinio krovinių vežimo keliais už atlygį veikla”

Asociacijos generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo teigimu, paaiškėjo, jog nemaža dalis Lietuvoje įgijusių teisę dirbti trečiųjų šalių piliečių faktiškai neteisėtai dirba užsienio valstybėse – Vokietijoje, Belgijoje – ir vairuoja minėtose šalyse registruotas transporto priemones. 

„Šioje schemoje veikia vadinamosios „pašto dėžutės“ – įmonės, neturinčios nei transporto veiklos licencijos, nei krovininių automobilių, tačiau neteisėtai pernuomojančios užsienio šalių transporto bendrovėms Lietuvoje teisę gyventi ir dirbti tarptautinę kvalifikacijų turinčius vilkikų vairuotojus iš trečiųjų šalių. Deja, tokių schemų veikla įgauna pagreitį – tokių įmonių daugėja. Jos nesąžiningai pernuomoja vis daugiau vilkikų vairuotojų, nors jie turėtų dirbti Lietuvos bendrovėse, pagal suteiktas kvotas“, – sako Z. Buivydas.

Jis atkreipia dėmesį, kad suteikiant leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, užsienio pilietis privalo pateikti prašymą su papildomais dokumentais, įrodančiais, jog jis ketina gyventi ir dirbti būtent Lietuvoje. Kitaip tariant, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje nebūtų išduodamas, jei trečiosios šalies pilietis pateiktų prašymą laikinai gyventi mūsų šalyje, nors de facto siektų gyventi ir dirbti kitoje šalyje bei vairuoti kitos šalies vilkiką.

Iš asociacijos narių pateiktos informacijos paaiškėjo, jog trečiųjų šalių piliečiai – vilkikų vairuotojai, oficialiai turintys leidimą gyventi ir dirbti Lietuvoje, per mūsų šalyje veikiančias įmones yra įdarbinami į užsienio šalyse veikiančias įmones. Taip Lietuvoje neteisėtai veikiančios bendrovės sparčiai sekina metinį kvotų limitą. Yra net tokių atvejų, kai viena nesąžiningai veikianti įmonė yra įdarbinusi nuo 200 iki 350 vairuotojų, tačiau neturi nei vienos arba vos vieną krovininę transporto priemonę.

„Tokios įmonės dažnu atveju neturi licencijos užsiimti krovinių vežimo veikla, nors įdarbintų vairuotojų skaičius gali viršyti net kelis šimtus. Tokių bendrovių niekas netikrina, ar jos turi pakankamą finansinį pajėgumą, ar yra laikomasi darbo ir poilsio režimo reikalavimų bei kitų ES norminių aktų, reglamentuojančių krovinių bei keleivių vežimo veiklą. Akivaizdu, jog 300 vairuotojų negalėtų dirbti su viena transporto priemone, be to, įmonėje be licencijos“, – pabrėžia Z. Buivydas.

Asociacijos viceprezidentas Vytas Bučinskas atkreipia dėmesį, jog dėl tokios įmonių veiklos metinis kvotų, kurios išduodamos trūkstamų profesijų darbuotojams iš trečiųjų šalių, limitas transporto sektoriuje itin sparčiai mažėja ir šiuo metu iš 16 tūkst. kvotų, skirtų 2022 m., liko vos 3 tūkst.

Jis primena, kad pernai vežėjai buvo prašę šiems metams skirti 24 tūkst. kvotų, tačiau valdžia neatsižvelgė į vežėjų prašymą ir 2022 m. skyrė tik 16 tūkst., ir šis limitas baigiamas išnaudoti vos prasidėjus aštuntam metų mėnesiui. Todėl, pasak V. Bučinsko, būtina kuo skubiau padidinti šiems metams skirtų kvotų kiekį.

„Dėl tokios neteisėtos trečiųjų šalių vairuotojų „nuomos“ užsienyje veikiančioms įmonėms, Lietuvos transporto įmonės neturi galimybės dirbti pilnu pajėgumu, taigi neuždirbamos pajamos ir nesumokami mokesčiai į valstybės biudžetą. Akivaizdu, kad tokia „pašto dėžučių“ veikla yra piktnaudžiavimas Lietuvos teisiniu reguliavimu: „pernuomojami“ trečiųjų šalių piliečiai turi teisę vairuoti tik Lietuvos transporto įmonių vilkikus, o ne kitose ES šalyse registruotas transporto priemones“, – sako V. Bučinskas.

Jo teigimu, taip apgaulės būdu įdarbinti užsienio šalių piliečiai patenka į nesąžiningų verslininkų pinkles ir gali nukentėti – neaišku, ar tikrai šiems darbuotojams yra išmokami atlyginimai, ar už juos yra mokami mokesčiai.

„Vilties teikia tai, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pavedė Valstybinei darbo inspekcijai įvertinti situaciją. Tai yra pradžia, bet būtini ir tolimesni veiksmai, kurie stabdytų užsienio šalių piliečių ne iš ES šalių išnaudojimą, pažabotų galimai nesąžiningai veikiantį verslą ir sustabdytų jų taikomų schemų plitimą Lietuvoje. Tai, kas vyksta, yra ne tik amoralu, bet ir kenkia Lietuvos transporto sektoriaus bei šalies įvaizdžiui tarptautinėje bendruomenėje“, – sako V. Bučinskas. 

Paantraštės