44-tonowe ciężarówki w całej Europie i w transporcie międzynarodowym? Możliwe już w bliskiej przyszłości
Fot. Volvo Trucks

44-tonowe ciężarówki w całej Europie i w transporcie międzynarodowym? Możliwe już w bliskiej przyszłości

Obecnie 13 krajów Unii Europejskiej dopuszcza kursowanie 44-tonowych pojazdów służących do transportu towarowego na poziomie krajowym. Komisja Europejska bada obecnie możliwość zwiększenia dmc w całej Unii Europejskiej. Chce dzięki temu zmniejszyć poziom emisji gazów cieplarnianych.

Obecnie 13 krajów Unii Europejskiej dopuszcza kursowanie 44-tonowych pojazdów służących do transportu towarowego na poziomie krajowym. Komisja Europejska bada obecnie możliwość zwiększenia dmc w całej Unii Europejskiej. Chce dzięki temu zmniejszyć poziom emisji gazów cieplarnianych.

44-tonowe ciężarówki w całej Europie i w transporcie międzynarodowym? Możliwe już w bliskiej przyszłości
Fot. Volvo Trucks

Komisja Europejska bada możliwość modyfikacji obowiązującej dyrektywy europejskiej w sprawie masy i wymiarów pojazdów transportowych, w ramach Europejskiej Strategii Zrównoważonej Mobilności. Miałaby ona umożliwić ujednolicenie przepisów krajowych w państwach UE i ułatwić transport transgraniczny przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego towarów. Ostateczne zatwierdzenie nowych przepisów pozwalających na podniesienie dmc ciężarówek w UE do 44 ton nie nastąpi jednak szybciej, niż za 2 lata – donosi hiszpańska federacja związków transportowych Fenadismer. 

Komisja Europejska przyznaje, że obecnie istnieje rzeczywista fragmentacja rynku użytkowania przedłużonych lub cięższych pojazdów, ze względu na “mozaikę krajowych i dwustronnych lub wielostronnych przepisów dotyczących maksymalnych mas i wymiarów”. Tymczasem, w opinii Brukseli, w Unii wykorzystanie pojazdów bezemisyjnych lub napędzanych paliwami alternatywnymi w transporcie drogowym towarów jest wciąż niewystarczające, by osiągnąć unijne cele klimatyczne i zredukować emisję CO2. 

Z tego powodu KE proponuje środki do osiągnięcia tych celów, aby automatycznie zezwalać na transgraniczny transport cięższych lub dłuższych pojazdów między wszystkimi sąsiadującymi państwami członkowskimi, które dopuszczają takie trucki. Jednocześnie Komisja rozpatruje ujednolicenie maksymalnych mas i wymiarów przy zwiększeniu dmc do 44 ton w oparciu o najczęściej występujące w UE limity i dopuszczenie europejskich systemów modułowych o długości 25,25 m – informuje Fenadismer. 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)