Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Wczoraj odbyło się spotkanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zapewnienia podstawowej łączności w transporcie drogowym w razie tzw. twardego Brexitu. Komitet poparł środki proponowane przez Komisję Europejską.

Według KE i EKES należy wprowadzić okres przejściowy na zasadzie wzajemności praw w zakresie przewozów. Komisja Europejska, by uniknąć zakłóceń o katastrofalnym wpływie na transportowy rynek unijny oraz brytyjski, przedstawiła wniosek ustanawiający tymczasowe środki w celu utrzymania podstawowej łączności przez ściśle ograniczony okres. Proponowane rozporządzenie przyznaje brytyjskim drogowym przewoźnikom towarowym prawo do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej do 31 grudnia 2019 r., pod warunkiem, że przewoźnicy z UE będą mogli również swobodnie przemieszczać się po Zjednoczonym Królestwie.

Mamy ogromną nadzieję, że do dnia wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE władze brytyjskie zdecydują się na szereg równoważnych środków tymczasowych, przyznając unijnym przewoźnikom działającym w Zjednoczonym Królestwie takie same prawa, jakie KE zaproponowała na czas określony firmom posiadającym licencję brytyjską upoważniając je do transportu między Wielką Brytanią a 27 państwami UE – podkreślił Raymond Hencks z EKES.

Jeśli Brytyjczycy opuszczą Wspólnotę bez umowy, transport drogowy czekają poważne utrudnienia. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zwraca uwagę, że transport drogowy towarów jest kluczowym sektorem zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i UE. Według brytyjskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych rocznie ponad 4,4 miliona pojazdów ciężarowych przewozi towary między UE a Wyspami.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest organem doradczym UE, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. EKES wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego.

Fot. Pixabay

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu