Faktoring dla firm transportowych – jakie daje korzyści?

Faktoring dla firm transportowych – jakie daje korzyści?

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

10.06.2021

Faktoring dla firm transportowych – jakie daje korzyści?

Brak płynności finansowej to jedna z bolączek firm transportowych. Długie terminy płatności, od 30 do nawet 90 dni, dają zielone światło znacznej części kontrahentom do zwlekania z płatnością. Jako firma transportowa mamy wtedy dwie możliwości – albo wejść z niesłownym kontrahentem na drogę sądową, albo skorzystać z usług faktoringu. Sprawdź, na czym polega to drugie rozwiązanie.

Każde zadłużenie kontrahenta wobec firmy wpływa na jej płynność finansową. Doskonale widać to na przykładzie branży transportowej, w której kolejne firmy o zasięgu krajowym czy międzynarodowym upadają, czekając po 2-3 miesiące na otrzymanie płatności. W tym czasie przedsiębiorca prowadzący firmę transportową obarczany jest kolejnymi kosztami prowadzenia firmy, których nie ma z czego pokryć. Koszty paliwa, wynagrodzenia dla pracowników, przegląd techniczny pojazdów i to, z czym boryka się każdy przedsiębiorca – składki i podatki – to absolutne minimum ogromnych wydatków ponoszonych w firmach transportowych. Jeśli dłużnicy nie uiszczają wobec nas należności, pokrycie wyżej wymienionych kosztów staje się poważnym wyzwaniem i nie rzadko wymaga sięgnięcia po prywatne oszczędności czy prowadzi do kolejnych zadłużeń. W tej sytuacji optymalnym rozwiązaniem może być faktoring.

Na czym polega faktoring?

Faktoring jest usługą finansową skierowaną do firm każdej wielkości, jednak najczęściej korzystają z niego małe i średnie przedsiębiorstwa mające problem z utrzymaniem płynności finansowej przez opóźnienie w płatnościach. Każda firma, która wystawia faktury z odroczonym terminem płatności (faktorant) może zwrócić się do firmy faktoringowej (faktora). Faktor wykupuje faktury sprzedażowe albo w postaci zaliczki (ok. 50% wartości faktury), albo 100% wysokości faktury. W procedurę faktoringu zaangażowany jest także dłużnik, czyli kontrahent, który nie opłacił wystawionej na niego faktury.

Jaki rodzaj faktoringu będzie dla mnie najlepszy?

Usługi faktoringowe są oferowane przez różne podmioty. W zależności od tego, kto oferuje taką usługę, wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu. Wielkie firmy najczęściej korzystają z faktoringu bankowego. Jest to najtańsza usługa faktoringu, ponieważ bank ma relatywnie najłatwiejszy dostęp do środków finansowania, dzięki czemu może proponować niskie ceny. Jednocześnie faktoring bankowy jest trudniejszy do otrzymania i obarczony większą ilością wymagań wobec przedsiębiorcy. Poza bankiem usługi faktoringowe oferują firmy faktoringowe. Wygodną opcją jest korzystanie z faktoringu online, w którym formalności ograniczone są do absolutnego minimum, m. in. nie trzeba podpisywać umowy z firmą faktoringową, a koszt usługi naliczany jest dopiero po opłaceniu faktury przez faktora.

Skorzystaj z rankingu firm faktoringowych

Zanim zdecydujesz się na usługę faktoringu, dobrze jest porównać oferty kilku podmiotów oferujących tego rodzaju usługę. Podobnie jak w przypadku rankingów kredytowych można porównać warunki, na jakich faktor oferuje swoją usługę. W rankingach znajdziesz informacje dotyczące wysokości prowizji, limitu faktoringowego (maksymalnej kwoty faktury, jaką może pokryć faktor) czy waluty, w której zostanie opłacona faktura.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)