Zakaz odbierania odpoczynku w busach narusza prawo UE. Bruksela wszczyna postępowanie przeciw Francji
Fot. Bartosz Wawryszuk

Zakaz odbierania odpoczynku w busach narusza prawo UE. Bruksela wszczyna postępowanie przeciw Francji

Władze francuskie wprowadziły we wrześniu ubiegłego roku dekret, który ustanowił m.in. kary dla  przewoźników, którzy zmuszają swoich pracowników do odbywania dziennego lub tygodniowego odpoczynku na pokładzie busa. Komisja Europejska uznała, że zakaz korzystania z dziennego i tygodniowego odpoczynku w lekkich pojazdach użytkowych narusza prawo Wspólnoty i wezwała Francję do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących rynku wewnętrznego.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Bartosz Wawryszuk

Bartosz Wawryszuk

Dziennikarz Trans.info

16.11.2021

Władze francuskie wprowadziły we wrześniu ubiegłego roku dekret, który ustanowił m.in. kary dla  przewoźników, którzy zmuszają swoich pracowników do odbywania dziennego lub tygodniowego odpoczynku na pokładzie busa. Komisja Europejska uznała, że zakaz korzystania z dziennego i tygodniowego odpoczynku w lekkich pojazdach użytkowych narusza prawo Wspólnoty i wezwała Francję do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących rynku wewnętrznego.

Zakaz odbierania odpoczynku w busach narusza prawo UE. Bruksela wszczyna postępowanie przeciw Francji
Fot. Bartosz Wawryszuk

W ubiegły piątek Komisja Europejska opublikowała pakiet decyzji dotyczących uchybień popełnionych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wśród nich znalazły się także francuskie przepisy zakazujące korzystania z dziennego i tygodniowego odpoczynku w lekkich pojazdach użytkowych. Bruksela podjęła w związku z tym decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Francji.

Komisja uważa, że francuskie przepisy wprowadzające zakaz korzystania z dziennego i tygodniowego odpoczynku w lekkich pojazdach użytkowych, tj. pojazdach ważących 2,5–3,5 tony, naruszają prawo UE, w szczególności rozporządzenie (WE) nr 1072/2009. Komisja uważa, że francuskie przepisy w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny ograniczają swobodę świadczenia usług transportu drogowego we Francji i są sprzeczne z celami rynku wewnętrznego” – czytamy na stronie Komisji Europejskiej.

Komisja zaznacza, że Francja ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zgłoszonych zastrzeżeń. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu tzw. uzasadnionej opinii. W praktyce jest to formalne wezwanie do zapewnienia zgodności z prawem unijnym. W przypadku gdy państwo członkowskie nie zapewni zgodności z prawem UE, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

W około 95 proc. spraw o uchybienie zobowiązaniom, państwa członkowskie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z unijnego prawodawstwa, jeszcze przed skierowaniem sprawy  do Trybunału. Jeżeli jednak proces w Trybunale ruszy i zapadnie wyrok przeciwko państwu członkowskiemu, musi ono podjęć niezbędne środki w celu zastosowania się do orzeczenia.

Zakaz odpoczynku w busach – kary dla przewoźników

Przypomnijmy, że francuski zakaz odpoczynku w kabinie lekkiego pojazdu wywołał duże zamieszanie w branży transportowej i stał się powodem licznych wątpliwości zwłaszcza u zagranicznych przewoźników. Dlatego Francuzi wysłali do KE wyjaśnienia. Wynikało z nich, że niezależnie od tego, czy kierowca busa jest zatrudniony u przewoźnika na umowę o pracę, czy pracuje w oparciu o samozatrudnienie, nie może przebywać na pokładzie pojazdu do 3,5 tony ani podczas dziennego, ani w trakcie tygodniowego odpoczynku. Zakaz ten dotyczy zarówno firm z siedzibą we Francji, jak i w każdym innym państwie europejskim. Co więcej, dekret wyraźnie zabrania też przebywania w kabinie lekkiego pojazdu, w jego tylnej części, w zabudowach dachowych, takich jak kabina sypialna (tzw. kurnik) oraz w namiotach obok lub w pobliżu pojazdu.

Odpowiedzialność za to, by kierowca spędził odpoczynek w odpowiednich warunkach spada wyłącznie na pracodawcę. Wypłacenie ekwiwalentu za nocleg w pojeździe jest karalne – grzywny  wynoszą 1,5 tys. euro (około 6,9 tys. złotych) i mogą zostać podwyższone do 3 tys. euro (ok. 13,9 tys. złotych) w przypadku kolejnego naruszenia.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)