Kierowcy zawodowi mają prawo do wcześniejszej emerytury – korzystna uchwała Sądu Najwyższego

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Kierowcy zawodowi mają prawo do wcześniejszej emerytury – korzystna uchwała Sądu Najwyższego

Kierowcy samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony, którzy ubocznie wykonywali czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, mają prawo do wcześniejszej emerytury.

Sąd Najwyższy wydał wczoraj zapowiadaną przez nas uchwałę, w której rozstrzygnięto istniejący od dłuższego czasu spór o kwalifikację pracy kierowców zawodowych, do których obowiązków oprócz prowadzenia pojazdu, należały również czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora, jako pracy w szczególnych warunkach, wymienioną w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (…).

Uchwała ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia kierowców pojazdów o DMC powyżej 3,5 ton, urodzonych po 31 stycznia 1949 r. Chodzi o tych, którzy na dzień 1 stycznia 1999 r. legitymowali się 25-letnim stażem pracy, w tym 15-letnim w zawodzie kierowcy. Tacy kierowcy nawet jeżeli w ramach obowiązków służbowych wykonywali czynności ze wskazanego powyżej zakresu, to zastosowanie znajdują korzystniejsze, „stare” przepisy, obowiązujące przed wejściem w życie reformy systemu ubezpieczeń społecznych, umożliwiające przejście na wcześniejszą emeryturę. Dla kobiet jest to wiek 55 lat, a dla mężczyzn – 60 lat.

Jasne wskazanie dla ZUS-u

Oznacza to, że ZUS, który do tej pory wydawał negatywne rozstrzygnięcia w tego typu sprawach, będzie związany treścią przedmiotowej uchwały Sądu Najwyższego. Z kolei wielu kierowców spełniających powyższe kryteria, którzy obecnie osiągnęli ów niższy wiek emerytalny, będzie mogło odejść na wcześniejszą emeryturę.

Jednakże jak wskazuje Sąd Najwyższy w oficjalnym komunikacie, pomimo tego, iż rozstrzygnięcie zapadło z korzyścią dla ubezpieczonych, to wcale nie oznacza, że kierowcy samochodów ciężarowych, którzy w związku z przewozem towarów wykonywali także szereg czynności ubocznych, mogą liczyć w każdym przypadku na emeryturę przyznawaną według preferencyjnych zasad. Należy zatem pamiętać o konieczności udowodnienia stażu pracy i pełnionych w tym czasie obowiązków. Wykonywanie innych czynności ubocznych, niż wymienionych w uchwale, bądź w innych proporcjach (np. gdy prowadzenie pojazdów należało de facto do czynności ubocznych) może nie zostać uznane za pracę w szczególnych warunkach.

Fot. Pixabay/AJEL

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty