TransInfo

Fot. Daimler Truck

Unijni ministrowie składają kolejne propozycje w ramach Fit for 55. Zobacz co dotyczy transportu

Ministrowie transportu UE przyjęli wspólne stanowisko w sprawie trzech projektów w ramach pakietu Fit for 55, dotyczących sektora transportowego. Ustalono m.in. kryteria odnośnie sieci ładowania pojazdów elektrycznych.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Wspomniane trzy projekty omawiane przez ministrów w ramach posiedzenia Rady UE to: infrastruktura dla paliw alternatywnych, niskowęglowe i odnawialne paliwa w transporcie morskim oraz zrównoważony transport lotniczy.

Z punktu widzenia branży transportu drogowego istotne będzie, że ministrowie przyjęli wstępne założenia odnośnie rozwoju sieci infrastruktury dla paliw alternatywnych. Głównym założeniem jest zapewnienie społeczeństwom unijnym szerokiego i łatwego dostępu do takich punktów.

Ekspansja sieci infrastruktury oparta ma być na kilku głównych założeniach:

  • odnośnie ładowania małych pojazdów elektrycznych – zakłada się, że na głównych trasach TEN-T co 60 km już od 2025 r. znajdować się będą punkty ładowania o mocy przynajmniej 300 kW, a od 2030 r. o mocy 600 kW. Odnośnie całej sieci TEN-T wymogi te mają być spełnione odpowiednio w 2030 i 2035 r.
  • odnośnie ładowania ciężarówek elektrycznych oraz punktów tankowania wodoru dla ciężarówek – ustalono wymagania odnośnie częstotliwości lokalizacji punktów ładowania w kolejnych etapach rozwoju sieci (2025, 2027 i 2030 r.). Podstawowym założeniem jest, aby w 2030 r. na głównym trasach TEN-T stacje ładowania znajdowały się co 60 km, a na pozostałych drogach co 100km. Także w 2030 r. każdy parking powinien być wyposażony w stanowiska ładowania. Co do punktów tankowania wodorem, w 2030 r. mają one być oddalone od siebie maksymalnie o 200 km.
  • Ustalono także cele odnośnie dostępu do elektryczności w nabrzeżach portów, zarówno morskich jak i śródlądowych.

Ministrowie przyjęli także stanowisko ogólne odnośnie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim. Mowa między innymi o celach ograniczenia emisji dla tego typu transportu, zakresie objęcia nim różnych rodzajów statków oraz o przewidzianych karach.

W sprawie transportu lotniczego mowa jest o konieczności rozwoju i promocji zrównoważonych paliw. Zobowiązuje się przewoźników lotniczych do stosowania minimalnego udziału tego typu paliw od 2025 r. a od 2030 r. także paliw syntetycznych. Udział obu typów paliw ma rosnąć stopniowo do 2050 r.

Propozycje Rady UE trafią teraz do Parlamentu Europejskiego, który będzie mógł się do nich odnieść.

Pakiet Fit for 55 ma na celu zrealizowanie unijnych celów klimatycznych – redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 55 proc. w stosunku do 1990 r., a następnie osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r.

Tagi