Następny kraj z zakazem załadunku i rozładunku dla kierowców? Głos zabrała organizacja przewoźników
Fot. AdobeStock/jdarius

Następny kraj z zakazem załadunku i rozładunku dla kierowców? Głos zabrała organizacja przewoźników

W ramach prac rozpoczętych przez francuskie Ministerstwo Transportu nad przepisami mającymi na celu poprawę warunków pracy kierowców, obecnie dyskutowana jest kwestia unormowania załadunków i rozładunków. Organizacja przewoźników OTRE wypowiedziała się na temat zakazu wykonywania tych czynności przez kierowców i oczekiwania na rampie.

W ramach prac rozpoczętych przez francuskie Ministerstwo Transportu nad przepisami mającymi na celu poprawę warunków pracy kierowców, obecnie dyskutowana jest kwestia unormowania załadunków i rozładunków. Organizacja przewoźników OTRE wypowiedziała się na temat zakazu wykonywania tych czynności przez kierowców i oczekiwania na rampie.

Następny kraj z zakazem załadunku i rozładunku dla kierowców? Głos zabrała organizacja przewoźników
Fot. AdobeStock/jdarius

Aby zwiększyć atrakcyjność zawodu we francuskiej branży transportowej i odpowiedzieć na trudności rekrutacyjne, porozumienie społeczne z 19 lutego 2022 r. przewidywało rozpoczęcie negocjacji w kilku tematach mających na celu poprawę warunków pracy kierowców. W związku z tym coraz częściej poruszana jest kwestia załadunku i rozładunku.

Opowiadamy się za lepszym uregulowaniem prawnym warunków przeprowadzania operacji załadunku i rozładunku” – mówi Jean-Marc Rivera, delegat generalny francuskiej organizacji transportowej OTRE.

Po konsultacjach ze swoimi członkami organizacja pracodawców chciałaby, aby załadunek, klinowanie, zabezpieczanie, mocowanie i rozładunek były „wykonywane przez nadawcę/odbiorcę na jego odpowiedzialność”. Miałoby to dotyczyć ładunków powyżej 3 ton przewożonych ciężarówkami powyżej 7,5 t.

Opowiadamy się za możliwością odstępstwa od tej zasady, o ile przewiduje to konkretna umowa o płatną usługę” – wyjaśnił Jean-Marc Rivéra.

 „Umowa musi obejmować wyłącznie operacje załadunku i rozładunku między punktem dystrybucji a punktem sprzedaży. Umowa określać będzie warunki wykonania usługi, a w szczególności warunki dostępu do miejsca załadunku i rozładunku oraz warunki realizacji gwarantujące bezpieczeństwo kierowcy” – dodaje delegat generalny OTRE.

W przypadku gdy nie będzie takiej umowy (o świadczenie usługi załadunku lub rozładunku), operacje te powinny być zakazane dla kierowcy.

Dodatkowo organizacja chciałaby, by we Francji obowiązywały przepisy na wzór hiszpańskich i portugalskich, które wprowadziłyby odszkodowania za opóźnienia na rampach.

Przypomnijmy, że zakazy załadunku/rozładunku przez kierowców na Półwyspie Iberyjskim skłoniły związki branżowe do wystąpienia z wnioskiem o otwarcie prac w tej sprawie we Francji podczas porozumienia w sprawie układów zbiorowych na początku 2022 r. Ekspert wyznaczony przez Ministerstwo Transportu, Clément Beaune, po negocjacjach przedstawi swój raport. Ma to nastąpić we wrześniu br.

Najpopularniejsze