Koniec z jazdą na zderzaku już bliski – rząd zatwierdził zmiany w przepisach. Nowe obowiązki dla kierowców

Koniec z jazdą na zderzaku już bliski – rząd zatwierdził zmiany w przepisach. Nowe obowiązki dla kierowców

Rząd szykuje duże zmiany w prawie o ruchu drogowym. Dzisiaj Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji przepisów, które wprowadzą nowe obowiązki dla kierowców. Większość z nich ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, obowiązek zachowania  szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych – to najważniejsze zmiany zawarte w projekcie nowelizacji ustawy ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które przyjął dzisiaj rząd.

1. Większa ochrona pieszego w rejonie przejść przez jezdnię

Projekt nowelizacji przepisów zakłada nałożenie na kierowców dodatkowych obowiązków polegających na dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię osobom znajdującym się na pasach oraz tych, które na nie wchodzą.

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, obecnie Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierującego pojazdem zbliżającego się do przejścia dla pieszych do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na nim. Natomiast obowiązek zmniejszenia prędkości przez kierującego pojazdem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących, wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Nowe przepisy będą zobowiązywać kierowcę, który zbliża się do przejścia dla pieszych, poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa osobie znajdującej się na przejściu dla pieszych, do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić jej na niebezpieczeństwo. Obowiązkiem kierowcy będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim.

Z kolei na pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych spoczywał będzie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

2. Koniec z jazdą na zderzaku

Drugim niezwykle ważnym obowiązkiem, którego będę musieli przestrzegać kierowcy, jest zachowanie odpowiedniego dystansu między samochodami. Resort infrastruktury zaznacza, że według policyjnych statystyk niezachowanie odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach, jest jedną z głównych przyczyn wypadków (obok niedostosowania prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowego wyprzedzania, zmęczenia i nieprawidłowej zmiany pasa ruchu).

Zachowanie zbyt małego odstępu pomiędzy pojazdami często bywa przyczyną niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Nagminną na polskich drogach jest tzw. „jazda na zderzaku”, w niewielkiej odległości za poprzedzającym pojazdem. To niezwykle ryzykowana praktyka zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, takich jak autostrady i drogi ekspresowe.

Jazda na zderzaku, będzie więc naruszeniem zasady utrzymania bezpiecznej odległości między pojazdami. W projekcie ustalono, że na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) bezpieczna odległość między pojazdami będzie wynosiła połowę aktualnej prędkości. Zatem kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – odpowiednio 60 m, a 140 km/h – 70 m.

Podobne regulacje stosowane są w wielu europejskich krajach, np. w Niemczech.

Odstępstwo od obowiązku zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach ma dotyczyć przypadków, w których kierujący pojazdem wykonuje manewr wyprzedzania” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

3. Taka sama prędkości w obszarze zabudowanym w dzień i w nocy

Rząd zdecydował ponadto, że w obszarze zabudowanym zarówno w dzień, jak i w nocy będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h. Obecnie nasz kraj jest jedynym w Unii Europejskiej, gdzie dopuszczalna jest jazda z prędkością 60 km/h w obszarze zabudowanym.

4. Piesi na jezdni z zakazem korzystania z telefonów

W projekcie ustawy znalazł się też zapis zakazującym pieszym korzystania z telefonów komórkowych w trakcie wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Zakaz dotyczy także innych urządzeń „upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska” – czytamy w komunikacie resortu infrastruktury.

Jeśli projekt rządu zostanie zatwierdzony przez Sejm i Senat, a nowelizację ustawy podpisze prezydent, nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na razie więc trudno dokładnie określić jak szybko staną się obowiązujące. Z wcześniejszych deklaracji rządzących wynikało jednak, że powinno nastąpić to jeszcze w tym roku.

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty