LUKSEMBURG – delegowanie pracowników w branży transportowej

LUKSEMBURG – delegowanie pracowników w branży transportowej

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Trans.info

Trans.info

04.09.2017

Trans.info

Trans.info

04.09.2017
LUKSEMBURG – delegowanie pracowników w branży transportowej

Luksemburg dołączył do grupy państw UE, które objęły przepisami o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników delegowanych również branżę transportową. Przepisy te ustanawiają prawo do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych za granicą i wykonujących pracę na terenie Luksemburga. W branży transportowej płaca minimalna obowiązuje kierowców realizujących kabotaż i transport międzynarodowy z załadunkiem lub rozładunkiem w Luksemburgu, natomiast wyłączony jest tranzyt.

Jakie formalności czekają przewoźników delegujących kierowców do Luksemburga?

  1. Zgłoszenie delegowania pracowników

Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek zgłosić Inspekcji Pracy i Górnictwa (ITM) delegowanie pracowników na terytorium Luksemburga. Delegowanie zgłasza się na specjalnie uruchomionej platformie luksemburskiej: TUTAJ
Do wyboru są trzy wersje językowe: francuska, niemiecka i angielska. Aby zgłosić delegowanie, należy wprowadzić w systemie następujące informacje: dane firmy delegującej, dane osobowe pracownika delegowanego, dane przedstawiciela na terytorium Luksemburga, a także przewidywany okres delegowania. Uwaga: w przypadku branży transportowej, przedstawicielem może być delegowany kierowca!

  1. Załączenie wymaganych dokumentów

Przy zgłoszeniu pracownika, należy dołączyć wymagane dokumenty: umowę o pracę, formularz A1, badania lekarskie, świadectwo kwalifikacji zawodowych, zezwolenie na pobyt (dotyczy obywateli państw trzecich). Uwaga: załączone dokumenty powinny być przetłumaczone na język urzędowy Luksemburga: francuski lub niemiecki!
Ponadto należy załączać pozostałe dokumenty w systemie miesięcznym: lista płac, dowód wypłaty wynagrodzenia, a także rejestr czasu pracy ze wskazaniem początku, końca oraz czasu dziennej pracy w całym okresie delegowania.

Według uzyskanych informacji z luksemburskiej Inspekcji Pracy i Górnictwa (ITM), kierowca delegowany do Luksemburga powinien posiadać przy sobie identyfikator socjalny (tzw. badge social, który można wydrukować po rejestracji pracownika na platformie) oraz dowód osobisty – w razie kontroli inspektorzy mają dostęp do wszystkich informacji zamieszczonych na koncie internetowym firmy. Inspekcja potwierdziła również, iż należy zgłaszać delegację każdorazowo – przed rozpoczęciem pracy (załadunku/rozładunku) na terenie Luksemburga.

  1. Wyliczenie i wypłata minimalnego wynagrodzenia

Według przepisów, każdy kierowca delegowany do Luksemburga powinien mieć zapewnione wynagrodzenie wynikające z Układów Zbiorowych Pracy w Sektorze Transportu i Logistyki (Regulacja z dnia 03.08.2010r). Stawki godzinowe dla kierowców oblicza się na podstawie zmiennego wskaźnika, biorąc pod uwagę kategorię prawa jazdy i staż pracy kierowcy. Stawki w transporcie aktualnie wynoszą:

e3e79800-4c3c-4e7b-b3c2-db5b3872f310?server=place3

Autor: Joanna Di Vanno, CEO Mawo Europa

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze