Niemieckie procedury kontroli ciężarówek. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Niemieckie procedury kontroli ciężarówek. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) objaśnił szczegółowo, jak przebiegają kontrole drogowe. Na co powinni uważać kierowcy? Co mogą sprawdzić urzędnicy BAG-u? Urząd przypomina zasady wynikające zarówno z przepisów unijnych jak i z krajowych.

BAG opublikował broszurę informacyjną, w której udziela dokładnych informacji na temat przebiegu kontroli drogowych realizowanych na terytorium Niemiec. Dla doświadczonych kierowców w większości nie będą one nowością, niemniej warto je przypomnieć.

Urząd upoważniony jest do zatrzymywania niemieckich i zagranicznych pojazdów samochodowych służących do transportu towarowego oraz autobusów i autokarów. BAG działa często we współpracy z innymi organami, np. z policją, urzędem celnym lub organem nadzoru nad prowadzeniem działalności gospodarczej, a także kooperuje z innymi organami na szczeblu międzynarodowym.

Wezwanie do kontroli

Podczas kontroli mobilnej, do zjechania na najbliższy parking kierowca wzywany jest manualnie. W przypadku kontroli stacjonarnych w miejscach przeznaczonych do wypoczynku i na parkingach przy autostradach, drogach federalnych i krajowych – wezwanie następuje przy pomocy tablic LED lub w ramach kontroli stacjonarnych w miejscach przeznaczonych do wypoczynku i na parkingach. Selekcja pojazdów w trakcie kontroli stacjonarnych odbywa się na placu kontrolnym.

Pojazdy są kierowane do kontroli za pomocą następujących komunikatów:

ilustracja: BAG

Ponadto kierowca może zostać wezwany do kontroli przez podanie numerów rejestracyjnych pojazdu (niem. Kennzeichen).

ilustracja: BAG

Za niedostosowanie się do oznakowania grozi mandat w wysokości 300 euro.

Zadania i uprawnienia kontrolerów

Podczas kontroli drogowej BAG sprawdza, zgodnie z § 11 ust. 2 niemieckiej Ustawy o Towarowym Transporcie Drogowym (GüKG), w szczególności:

– czy kierowca ma dokumenty (prawo jazdy, dokument towarzyszący, polisa ubezpieczeniowa od obowiązku odpowiedzialności cywilnej od szkód towarowych) i zaświadczenia o wykonywanej pracy (przy cyfrowym tachografie karta kierowcy i wszystkie odręcznie zapisy i wydruki wykonane bieżącego dnia i z 28 poprzednich dni kalendarzowych),

– przepisowe korzystanie z tachografu oraz przestrzeganie okresów jazdy i odpoczynku,

– stosowanie się do określonych przepisów prawa dotyczącego pobytu, zezwolenia na pracę i ubezpieczenia społecznego,

– przestrzeganie dopuszczalnych wymiarów, nacisków na osie i mas całkowitych oraz zabezpieczenia ładunku i stanu technicznego pojazdów silnikowych, przyczep oraz zespołów pojazdów,

– przestrzeganie przepisów regulujących przewozy materiałów niebezpiecznych,

– przepisowego stanu technicznego pojazdów silnikowych służących do przewozu towarów (kontrola techniczna w trasie),

– przestrzeganie zakazu jazdy w niedziele i święta oraz zakazów letnich.

Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek naruszenia, urzędnicy BAG w zależności od naruszenia mogą udzielić upomnienia lub sporządzić protokół prowadzący do wszczęcia postępowania w sprawie wykroczenia. W przypadku kierowców pracujących dla zagranicznych firm zwykle konieczne jest zabezpieczenie. Jeśli kierowca nie jest w stanie uiścić pełnej wpłaty od razu, kontrolerzy mogą zabronić mu dalszej jazdy.

Kontrola tygodniowego odpoczynku

25 maja 2017 r. w Niemczech wszedł w życie zakaz odbierania 45-godzinnego odpoczynku w kabinie pojazdu dostosowujący niemieckie przepisy do unijnego Rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Przedsiębiorca musi zadbać o to, by kierowca odebrał regularny tygodniowy odpoczynek nie w pojeździe, a w miejscu przystosowanym do snu – czytamy w broszurze.

Za spędzenie regularnego tygodniowego odpoczynku w ciężarówce karany jest zarówno przewoźnik jak i kierowca. Przedsiębiorcy grozi do 1500 euro grzywny, pracownikowi natomiast do 500 euro.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, mandaty za spędzenie 45-godzinnej pauzy w kabinie można wystawić tylko w sytuacji, gdy kierowca został przyłapany na gorącym uczynku. Kontrolerzy nie mają też prawa zażądać rachunku za hotel lub innego dokumentu potwierdzającego odbycie odpoczynku poza pojazdem.

Jak powinien zachowywać się kierowca w trakcie kontroli BAG, tłumaczy Paul Reich z Kancelarii Translawyers:

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że wszelkie próby uniknięcia płatności kaucji w poczet później nałożonego mandatu są bezskuteczne w czasie kontroli. Oczywiście, gdy organ kontrolny chce nam nałożyć bezzasadnie wysoką kaucję lub dokonać bezzasadnego zatrzymania, to może być tematem do dyskusji. Jednakże należy pamiętać, iż każdą kontrolę należy ocenić indywidualnie, najlepiej przez niemieckiego prawnika, który przekazać może swoją opinię telefonicznie danemu organowi kontrolnemu – tłumaczy prawnik.

Niewyszkolony pracownik to “drogi” pracownik, warto go więc przygotować do ewentualnej kontroli drogowej BAG-u. Paul Reich udziela kilku praktycznych wskazówek:

Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy kierowca ma wszelkie potrzebne dokumenty i czy te dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym, w tym:

– prawo jazdy kierowcy,

– dokumenty pojazdu,

– zapis czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku kierowcy,

– lista ładunkowa,

– zezwolenia ogólne,

– zezwolenia wyjątkowe.

Gdyby w czasie kontroli zostały zgłoszone przez kontrolerów zastrzeżenia, to kierowca prawnie jest zobowiązany do udzielenia następujących informacji dotyczących:

– własnych danych osobowych,

– danych przedsiębiorstwa,

– danych dotyczących przewożonego ładunku.

Bardzo ważne jest, aby:

– Nie składać jakichkolwiek zeznań dotyczących stanu faktycznego,

– Nie szukać wymówek albo usprawiedliwień,

– Nie wskazywać na innego „winnego”,

– Ani ustnie ani pisemnie nie przyznawać się do winy,

– W przypadku otrzymania kary administracyjnej „Bußgeldbescheid” – nie płacić,

– Rozmawiać po angielsku lub zasłonić się nieznajomością języka niemieckiego,

– Jeśli jest taka możliwość powinno się wykonać swoją dokumentacje zdjęciową w danej sprawie, niezależnie od organu kontrolnego.  

Oto lista przygotowana przez prawnika zawierająca wszystkie elementy pojazdu i wyposażenia oraz dokumenty, które przed wyruszeniem w trasę powinien sprawdzić kierowca.

Szczegółowe informacje na temat kontroli i obowiązujących przepisów znajdziecie w broszurze BAG (w języku polskim).

Fot. Twitter.com/polizISTmensch

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty