Nieruchomość pod bazę transportową. Dlaczego lokalizacja, kształt i wielkość działki są tak istotne?

Nieruchomość pod bazę transportową. Dlaczego lokalizacja, kształt i wielkość działki są tak istotne?

Nawet dobrze zapowiadająca się firma może skończyć marnie, jeśli nieodpowiednio zaplanujemy jej lokalizację. Właściwe warunki funkcjonowania to jedno, w przypadku bazy transportowej kluczowa może okazać się samo miejsce. Lista czynników, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze jest długa.

Istotne jest, gdzie będzie znajdowała baza, ponieważ miejsce będzie warunkować łatwość jej użytkowania lub wręcz przeciwnie trudność, co przełoży się na efektywność.

 

Artykuł dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych

Nawet dobrze zapowiadająca się firma może skończyć marnie, jeśli nieodpowiednio zaplanujemy jej lokalizację. Właściwe warunki funkcjonowania to jedno, w przypadku bazy transportowej kluczowe może okazać się samo miejsce. Lista czynników, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze jest długa.

Na wielkość kosztów w transporcie towarowym wpływają takie czynniki jak: odległość przewozu, podatność przewozowa ładunku, rodzaj gałęzi i środka transportu, stopień wykorzystania środka transportu, wielkość pracy przewozowej i wielkość przedsiębiorstwa przewozowego.

Te wszystkie czynniki należy wziąć pod uwagę wybierając siedzibę. Pierwszą rzeczą jaka powinna zainteresować przyszłego użytkownika jest lokalizacja konkretnej działki. Istotne jest, gdzie będzie znajdowała baza, ponieważ miejsce będzie warunkować łatwość jej użytkowania lub wręcz przeciwnie trudność, co przełoży się na mniejszą efektywność.

Oczywiste jest, że odległość przewozu ładunku ma olbrzymi wpływ na wydajność pracy przewozowej. Warto przytoczyć opinię dr. hab. Adama Redmera, z Zakładu Systemów Transportowych Politechniki Poznańskiej prezentowanej na naszych łamach.

– Czynniki kształtujące ceny za wykonaną pracę przewozową (przewozy drobnicowe, czyli LTL), to właśnie m.in. odległość przewozu danego ładunku lub pracochłonność zadania przewozowego mierzona w tonokilometrach (wykonana praca przewozowa)stwierdził Adam Redmer.

Im bliżej ważnych szlaków komunikacyjnych, im łatwiejszy do nich dojazd, tym lepiej. Ważny będzie także dojazd do samej działki, czy na drodze do niej napotkamy na coś, co utrudniać będzie dostęp – np. przejazd kolejowy, który mógłby tamować ruch.

Kształt i dostęp do działki

Kolejnym istotnym parametrem jest odpowiedni dostęp do samej działki. Zarówno wjazd jak i wyjazd powinny być wygodne, uwzględniając gabaryty posiadanych pojazdów, przynajmniej utwardzone, a najlepiej asfaltowe. Powinny też umożliwiać swobodne manewrowanie dużym ciężarówkom.

Istotny z punktu widzenia komfortu eksploatacji jest ponadto kształt działki. Generalnie rzecz biorąc chodzi o łatwość zagospodarowania przestrzeni, najkorzystniejszy jest plac o kształcie kwadratowym bądź prostokątnym. Dotyczy to również wielkości parkingu, która musi uwzględniać nie tylko ile aut będzie się na nim znajdować, ale też to jak duża będzie rotacja tych samochodów

Praktyka pokazuje, że część administracyjno-biurowa baz transportowych zajmuje tylko relatywnie niewielki fragment, kluczowe są właśnie elementy związane z bezpośrednią obsługa pojazdów. 

Kształt i zagospodarowanie działki musi uwzględniać zakres zadań jakie będą wykonywane: czy będzie prowadzony załadunek i rozładunek, czy oprócz samochodów będą się po terenie poruszać inne środki transportowe, np. wózki widłowe. Kluczowa jest bowiem możliwość wyznaczenia bezkolizyjnych “korytarzy”.

Nieruchomość pod bazę powinna zapewniać rozwój

Z punktu widzenia przyszłości, ważne jest możliwość rozbudowy bazy. Warto o tym pamiętać już w momencie wyboru działki. Zazwyczaj oznacza to wybór działki co najmniej o 20-30 proc. większej niż wynika to z aktualnych potrzeb. Właśnie po to, aby umożliwić sobie szansę rozbudowy firmy.   

Istotną kwestia jest zaplanowanie odpowiedniego ogrodzenia działki, albo przystosowanie do własnych potrzeb ogrodzenia już istniejącego. Nie można też abstrahować od tego, co już znajduje się na działce. Ważna jest funkcjonująca infrastruktura, przyłącza, media. 

Firma transportowa i jej baza to zazwyczaj również magazyny, waga, warsztat samochodowy z kanałem, budynki biurowe itp. Nie można zapomnieć, że w każdym przypadku działka musi pozwolić zapewnić odpowiedni “ciąg technologiczny”. Warto także zwrócić uwagę na sąsiedztwo.

Wielu inwestorów stara się budować w miejscach, gdzie istnieją szczególne warunki inwestowania i działania. Chodzi m.in. o Specjalne Strefy Ekonomiczne. Od pewnego czasu obowiązuje nowe prawo odnośnie Specjalnych Stref Ekonomicznych, o ulgi można starać się w całym kraju, w dowolnym miejscu.  

– Rozszerzenie stref ekonomicznych na całą Polskę jest dość istotne z perspektywy przedsiębiorstw, których główną działalnością jest produkcja. W przypadku branży logistycznej nowa sytuacja może wykreować kolejne rynki lokalne, które obecnie stanowią zaplecze dużych ośrodków miejskich i doprowadzić do uzupełniania się ich o centra istotne z punktu widzenia łańcucha dostaw. Dlatego zmiany w  ustawie o SSE powinny stworzyć więcej możliwości niż zagrożeń dając nie tylko perspektywy inwestorom, ale i samorządom – mówi Marek Foryński, dyrektor zarządzający BTS Group w Panattoni Europe.

Fot. Bartosz Wawryszuk

aplikacja, Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty