Polski

Nowa normalność, czyli do starych łańcuchów dostaw nie ma powrotu

Ten artykuł przeczytasz w 1 minutę

Nowa normalność, czyli do starych łańcuchów dostaw nie ma powrotu

Pandemia trwa już kilka miesięcy. Wprawdzie niektóre kraje i regiony  zaczynają się ponownie “otwierać”, a sytuacja zdaje się wracać do tej sprzed lockdownu, jednak – zdaniem specjalistów nie należy ulegać złudzeniom. Analitycy DHL prognozują, jak będzie wyglądać logistyczna nowa normalność po pandemii. Sugerują też jak operatorzy powinni się do niej przygotować.

Analitycy DHL nie mają wątpliwości, że szybkie przywrócenie funkcjonowania łańcucha dostaw do stanu sprzed pandemii nie będzie możliwe. Co więcej, sam proces potrwa długo (zmiany w zakresie zaopatrzenia czy dystrybucji dotyczyć będą m.in. dywersyfikacji wymagającej często rozwoju nowych sieci i infrastruktury łańcucha dostaw) i w istocie nie zakończy się powrotem do “starego”, ale stworzeniem tzw. nowej normalności.

Artykuł dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych

Pandemia trwa już kilka miesięcy. Wprawdzie niektóre kraje i regiony  zaczynają się ponownie “otwierać”, a sytuacja zdaje się wracać do tej sprzed lockdownu, jednak – zdaniem specjalistów nie należy ulegać złudzeniom. Analitycy DHL prognozują, jak będzie wyglądać logistyczna nowa normalność po pandemii. Sugerują też jak operatorzy powinni się do niej przygotować.

Analitycy DHL nie mają wątpliwości, że szybkie przywrócenie funkcjonowania łańcucha dostaw do stanu sprzed pandemii nie będzie możliwe. Co więcej, sam proces potrwa długo (zmiany w zakresie zaopatrzenia czy dystrybucji dotyczyć będą m.in. dywersyfikacji wymagającej często rozwoju nowych sieci i infrastruktury łańcucha dostaw) i w istocie nie zakończy się powrotem do “starego”, ale stworzeniem tzw. nowej normalności. 

“Dostosowując łańcuchy dostaw do realiów zmieniających się w wyniku skutków obecnej pandemii, operatorzy będą wprowadzać konieczne zmiany w sieciach zaopatrzenia, transportu i magazynowania, aby przetrwać w świecie po koronawirusie” – piszą autorzy raportu “Post-coronavirus Supply Chain Recovery”. 

– Obecnie kluczowe jest osiągnięcie przejrzystości całego łańcucha dostaw. Jego znajomość, podobnie jak znajomość dostawców (w tym alternatywnych) jest warunkiem wstępnym wszelkich długoterminowych decyzji zmierzających do nowej normalności. A ta obejmie nowe konfiguracje sieci transportowych i magazynowych, odpornych i efektywnych – mówi Klaus Dohrmann, wiceprezes ds. Inżynierii rozwoju sektora, produkcji i energii w DHL Customer Solutions and Innovation.

Osiągnięcie przejrzystości pozwoli podjąć kolejne kroki. A jest ich sporo. Analitycy przekonują przy tym, że nie ma jednego rozwiązania, a w grę wchodzi szereg skoordynowanych działań.

Infografika: DHL

Presja czasu odegra mniejszą rolę w dostawach?

Według raportu, kluczowe znaczenie dla wspierania organizacji w fazie dochodzenia do normalności będą miały: inwestowanie w transformację cyfrową oraz identyfikacja alternatywnych kanałów dostaw i dystrybucji. 

Jak zatem, zdaniem autorów raportu, firmy dystrybucyjne mogą sprostać czekającym je wyzwaniom? 

Jeśli chodzi o transport, szefowie łańcuchów dostaw będą musieli “ponownie ocenić kompromis między czasem realizacji a kosztem transportu, bo istniejące założenia mogą się już nie sprawdzić” – czytamy w raporcie. Może się okazać, że nie zawsze presja szybkości dostaw znajduje uzasadnienie w optymalizacji łańcucha

– Niezawodne łańcuchy dostaw są co najmniej równe naszej “potrzebie szybkości” – komentuje Matthias Braun, szef Digitalization and Concept Development w Volkswagen Group Logistics.

E-commerce przeorganizuje łańcuchy dostaw

Jeśli chodzi o sieci magazynów, raport wyraźnie zaleca by dokładnie zbadać, gdzie są przechowywane zapasy, sprawdzić w jakich ilościach i gdzie będą najbardziej potrzebne magazynowe bufory. To już z myślą o przyszłości. Odległości od dostawców i klientów, generowany przez nich popyt oraz poziom lub szybkość reakcji podczas kryzysu to bowiem kwestie o zasadniczym znaczeniu. 

Zdaniem ekspertów, bardzo istotne dla organizacji nowych łańcuchów dostaw będą zachowania ostatecznych klientów. Dziś widać, że konsumenci robią większe, ale rzadsze “wycieczki” do sklepów, a bardzo często decydują się na zakupy w internecie. Dostawcy będą musieli zapomnieć o “zwykłych” schematach dotyczących kupowania w sklepach stacjonarnych, kierując część swych kreatywnych działań na e-handel, w związku z gwałtownie rosnącą popularnością tego sektora. 

– Przejście do rozwiązań e-commerce w bardzo krótkim czasie, w czasie kryzysu nie pozwoliło na odpowiednie przygotowanie i wdrożenie odpowiednich modeli kosztowych, realizacyjnych czy dystrybucyjnych – zastrzega Klaus Dohrmann.

Nie jest wykluczone, że w najbliższych miesiącach konieczny będzie w wielu przypadkach wybór zupełnie nowych partnerów biznesowych, co może pomóc właśnie w budowie ekosystemu handlu elektronicznego.

Spore zmiany czekają dostawy, tak na potrzeby produkcji, jak i gotowych artykułów konsumpcyjnych. Kluczowe znaczenie będzie miało w wielu przypadkach odejście od planowania zapasów w myśl zasady just-in-time. W przyszłości trzeba będzie bowiem zagwarantować sobie nieco większe niż dotąd zapasy dostępne “od ręki”.

Nowa normalność także w magazynach

Ze zmianami w łańcuchach dostaw wiążą się ściśle innowacje wewnątrzmagazynowe. Dotyczyć muszą, co oczywiste, wszystkiego co zwiększy bezpieczeństwo wykonywania poszczególnych operacji i ograniczy bliskie kontakty ludzi ze sobą.  

Analitycy DHL twierdzą, że poza stworzeniem możliwości zdalnego sterowania zasobami (informatyka), konieczne będą zatem równoległe działania umożliwiające:

– bezkontaktowe wykonywanie pracy w magazynie (skanowanie kodów; kompletacja itp.);

– zastosowanie egzoszkieletów ułatwiających prace fizyczne a pomagających w podnoszeniu, opuszczaniu, załadunku i rozładowywaniu ciężkich przedmiotów;

– powszechniejsze niż dotychczas wykorzystanie robotów do dezynfekcji (autonomiczne roboty mobilne z lampami UVA/UVB), czy szersze “zaprzęgnięcie” robotów do prac kompletacyjnych, załadunku i rozładunki pojazdów.

Upowszechnienia wymagać będą też systemy monitoringu komputerowego do nadzoru dystansu społecznego w obiektach logistycznych, należy też spodziewać się szerszego zastosowania narzędzi wirtualnych do prezentacji produktów.

Fot. DHL

aplikacja, Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze