Ograniczenia tonażowe na polskich drogach niezgodne z prawem? Jest opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE

Ograniczenia tonażowe na polskich drogach niezgodne z prawem? Jest opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE

Sprawę przeciwko Polsce Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie 2016 r. Chodziło o niezgodny z unijnym prawem systemem zezwoleń na poruszanie się po drogach określonymi samochodami ciężarowymi. Rzecznik generalny TSUE opublikował opinię.  

Według Yves’a Bota, rzecznika generalnego Trybunału, Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych (dyrektywa Rady 96/53/WE z 25 lipca 1996 r.) – informuje “Gazeta Prawna”. Jak podkreśla dziennik, to bardzo zły prognostyk przed zbliżającym się wyrokiem TSUE, który najczęściej przychyla się do opinii rzeczników. W zeszłym roku TSUE zgodził się z opinią rzecznika generalnego w sprawie 45-godzinnych odpoczynków kierowców i 10 miesięcy po jej opublikowaniu wydał wyrok.

Polskie przepisy niezgodne z unijnymi

Polski rząd zobowiązał się otworzyć do 2011 r. drogi dla pojazdów o nacisku 11,5 tony na oś realizujących przewozy międzynarodowe. Ustawa o drogach publicznych w art. 41 ust. 1 wprawdzie dopuszcza ruch pojazdów o maksymalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. Jednak w ust. 2 i 3. tego samego artykułu, z uwagi na ochronę infrastruktury, ustawodawca ogranicza dopuszczalne naciski do 8 i 10 ton w zależności od kategorii drogi. W praktyce ograniczenia te obejmują ponad 95 proc. polskich dróg.

Ograniczenie swobody

Tak więc zgodnie z polskim prawem, do poruszania się pojazdami ciężarowymi o nacisku osi powyżej 8 lub 10 ton po drogach drugorzędnych konieczne jest specjalne zezwolenie od właściwego zarządcy dróg.
Należy jednak pamiętać, że w Polsce za zarządzanie drogami odpowiadają różne instytucje: gminne, powiatowe, wojewódzkie a także te ze szczebla centralnego. Przez to na jeden przejazd trzeba czasem uzyskać kilka zezwoleń. Dla przewoźników to duże obciążenie, a dla rynku transportowego w Polsce przeszkoda we właściwym funkcjonowaniu.

Fot. Flickr.com/katarina_dzurekova CC BY 2.0

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty