Strona główna

/

Logistyka

/

Palety własne, czy korzystanie z...

Palety własne, czy korzystanie z poolingu? Ta analiza dała jednoznaczną odpowiedź
Fot. CHEP

Palety własne, czy korzystanie z poolingu? Ta analiza dała jednoznaczną odpowiedź

Firma CHEP, oferująca pooling paletowy, przeprowadziła wspólnie z Animex Foods, największą firmą branży mięsnej w Polsce, analizę porównawczą korzystania z poolingu oraz posiadania palet na własność. Wyniki badania są jednoznaczne: model oferowany przez CHEP to efektywność kosztowa, znaczna oszczędność czasu i realizacja celów zrównoważonego rozwoju.

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

28.11.2022

Firma CHEP, oferująca pooling paletowy, przeprowadziła wspólnie z Animex Foods, największą firmą branży mięsnej w Polsce, analizę porównawczą korzystania z poolingu oraz posiadania palet na własność. Wyniki badania są jednoznaczne: model oferowany przez CHEP to efektywność kosztowa, znaczna oszczędność czasu i realizacja celów zrównoważonego rozwoju.

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

28.11.2022
Palety własne, czy korzystanie z poolingu? Ta analiza dała jednoznaczną odpowiedź
Fot. CHEP

Celem przeprowadzonej analizy było porównanie niebieskich palet z ich białymi odpowiednikami pod kątem procesów oraz generowanych czasu pracy i wydatków. Badaniu poddano 116 tysięcy nośników, które były użytkowane przez 6 miesięcy w 2020 roku. Uwzględniono przy tym koszty zakupu lub najmu oraz roboczogodzin, a także te, które dotyczyły strony produkcyjnej (w tym przypadku firmy Animex Foods). Metodologię i poprawność badania sprawdzili eksperci z Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu.

Z przeprowadzonego badania wynika, że pooling jest korzystniejszą alternatywą niż korzystanie z palet jednorazowych. Przede wszystkim ze względu na oszczędności kosztów i czasu pracy.

Redukcja kosztów o 15 proc.

Analiza porównawcza wykazała, że użytkowanie palet CHEP redukuje całkowity czas pracy aż o 70 proc. Natomiast w przypadku kierowców czas pracy spada o ponad 90 proc., dzięki czemu zwiększa się ich dostępność. To szczególnie istotna korzyść w sytuacji, w której brakuje takich pracowników na rynku.

O połowę zmniejsza się także czas, który trzeba przeznaczyć na administrację. Korzystanie z niebieskich palet to również oszczędności w nakładzie inwestycyjnym (CAPEX). Dzięki zastosowaniu poolingu całkowite koszty spadają o 15 proc.

– Od lat prowadzimy kompleksowe analizy w naszej organizacji, starając się identyfikować te ogniwa łańcucha dostaw, które mogą przyczynić się do całościowego wzrostu wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i stałym podnoszeniu jakości oferowanych produktów – mówi Marcin Barszczewski, manager logistyki w Animex Foods.

Dodaje, że badanie przeprowadzone przez WSL potwierdziło, że wynajem palet w modelu poolingowym spełnia wszystkie kryteria, jakie firma stawia wobec rozwiązań dla łańcucha dostaw: optymalizację kosztową, usprawnienie procesów, oraz oszczędności czasu.

– Nasze palety to gwarancja trwałości i bezpieczeństwa, wynikająca ze stałej kontroli jakości oraz bieżących napraw. Z drugiej strony, jak dowodzi badanie, które przeprowadziliśmy wspólnie z Animex Foods i WSL, korzystanie z naszych nośników oznacza spore oszczędności dla firm. Dzięki przeniesieniu procesu zarządzania zwrotami do CHEP, znacznemu ograniczeniu procesów administracyjnych i wyeliminowaniu napraw, można zmniejszyć nakłady pracy i zasobów. Dzięki temu można skupić się na optymalizacji łańcucha dostaw – mówi Ewelina Orska, in-store solutions category manager w CHEP.

Ewelina Orska dodaje, że nieodłączną korzyścią jest również pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ korzystanie z rozwiązań CHEP oznacza mniejszą emisję CO2, mniejsze zużycie drewna i mniejszą ilość generowanych odpadów w porównaniu z jednorazowymi alternatywami.

Pooling palet ogranicza emisję

Wykorzystując pooling palet CHEP, Animex Foods wyemitował ponad 1370 ton mniej dwutlenku węgla, który trafiłby do atmosfery, gdyby ten sam wolumen był obsługiwany na klasycznych białych paletach w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ponadto uniknięto wycięcia prawie 1209 dojrzałych drzew. O 127 ton zmniejszono także produkcję odpadów, co było możliwe dzięki modelowi opartemu na ponownym wykorzystaniu zasobów, w którym odpady traktowane są jako surowiec do produkcji kolejnych nośników.

Nad jakością badania czuwali eksperci z Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu.

– Integracja łańcuchów dostaw, czy gospodarka współdzielenia to trendy, które znacząco wpływają na poprawę efektywności ekonomicznej i operacyjnej uczestników rynku. Badanie przeprowadzone w Animex Foods jest kolejnym przykładem, że integracja procesów, dzięki powierzeniu ich doświadczonej firmie outsourcingowej, przy wykorzystaniu wspólnych zasobów, przynosi wymierne efekty – mówi dr inż. Adam Koliński, rektor WSL.

Rektor podkreśla, że przyjęte w analizie kryteria są rzetelne i miarodajne, co oznacza również, że jej wyniki adekwatnie opisują rzeczywistość.

Pooling palet

– jest usługą wynajmu, w której wszyscy korzystający uczestniczą w jednym łańcuchu dostaw, posługując się tymi samymi nośnikami. Pooler udostępnia, odbiera i naprawia palety, co powoduje, że klienci nie muszą martwić się ich przechowywaniem, serwisowaniem oraz wszelkimi innymi procesami dotyczącymi zarządzania gospodarką nośnikami.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze